Prezentujemy archiwalny artykuł z Gazety Warszawskiej (nr 338, piątek 21 grudnia 1849 roku, str. 2).
Wersja PDF

gazeta warszawska o bastiacie
Czytamy w Presse:
Uroczyste rozprawy, których wstęp mieliśmy wczoraj w wyłożeniu pana Fould i w mowie pana Antony Thouret, dziś postawionemi zostały na właściwem stanowisku przez pana Fryderyka Bastiat. Zręczny ekonomista pojął, że kwestja mogła stanąć na wysokości wielkich interesów politycznych i socjalnych, które obejmuje, że ją należy oczyścić od ogólnikowych gadanin, w których obie strony się błąkają. Pojął on, że ta niezmierna kwestja, najważniejsza może ze wszystkich, jakie krajowi teraz do rozbioru przedstawiono, albowiem dotyka części najdraźliwszej, najboleśniejszej i ciągle krwawiącej w polityce naszej, może być rozstrzygniętą tylko ze stanowiska ogólnej reformy naszych finansów i że rozwiązanie znaleźć może tylko w rozstrzygnięciu podobnem rzeczy. To wysokie pojęcie położenia rzeczy, w mowie jego nabrało jeszcze wyższej zasługi, bo zasługi dobrze rozważonego i ułożonego słowa, zasługi rzadkiej mężów stanu, będącej cechą prawdziwych zdolności. Oddajmy sprawiedliwość większości; w religijnem milczeniu wysłuchała ona programatu finansowego pana Fryderyka Bastiat.

Jakże dalecy jesteśmy od owego czasu, kiedy pp. Proudhon i Considerant, zaledwie słuchani, na wszystkich ławkach spotykali tylko ironję i pogardę. Złe powiększyło się, rana rozjątrzyła, optymizm stracił wiarę w siebie i odwagę. Nie wierzą jeszcze w skuteczność nowych idei, ale przestano wierzyć w nieomylność idei starych; słuchają każdego głosu, otwierają oczy na każde jaśniejące światło. Dobry to symptomat. Najpierwszym warunkiem wyzdrowienia jest, by chory czuł swą chorobę; uznanie niebezpieczeństwa daje wiarę w ratunek. Pan Fryderyk Bastiat nie posiada wcale przymiotów oratorskich, które jak róż i blansz osłaniają brak i czczość myśli; głos jego słaby, dykcja urywana, improwizacja trudna, widać na muskułach jego czoła wysilenie myśli walczącej z trudnością słowa, ale wysilenie to zawsze jest zwycięskiem.

Pan Bastiat zatrzymuje się niekiedy w swej mowie, ale każde wstrzymanie wyradza nową improwizację; światło to wewnętrzne skupia się nim znajdzie szczelinę, którą ma wylać się na świat promieniem. Raz przeszedłszy, światło rozpościera się, promienieje dowodami jasnemi, łatwemi, i gnębi wszystkie przekonania. Takim jest p. Fryderyk Bastiat; możemy powiedzieć, że naznaczył już sobie mięjsce w pierwszym szeregu mężów stanu przyszłości. Nie rozbieramy pierwszej części jego mowy, w której rozbierał kwestję specjalną, pokładając niezbite dowody, bo cyfry; pod tym względem wszystko powiedziano. Nie ma nikogo, ktoby mógł wyrzec że podatek od trunków jest sprawiedliwym, nie uciążliwym, że nie stawia departamentów trudniących się uprawą wina w warunkach najniecniejszej nierówności; że nie tamuje produkcji i konsumcji; że nie uboży Francji uciskając ją.

Stronnicy nawet tego podatku tylko jeden dowód pokładają a ten jest następny: podatek od trunków jest potrzebny. Rozbierając ten dowód potrzeby, pan Frydederyk Bastiat wzbił się do wysokości wielkiego umysłu postępującego naprzód; rozmierzając okiem śmiałem przestrzeń, która go od celu oddziela. Mówią, że podatek od trunków jest potrzebnym, dla czegóż jest potrzebnym? Istnieje od lat wielu. Czyż ocalił który bądź z rządów? Czyż przeszkodził rewolucjom? Czyż przywrócił równowagę, czy pokrył deficyt?

Karty, na których nieomylna historja zapisała powody upadku wszystkich władz od lat czterdziestu, jeszcze nie zaschły, a już jednakże sąd ten jest niezatartym. Napoleon z głębi grobu swego, dynastje z głębi wygnania, albo to myśleli, albo to powiedzieli. Jest to historja wszystkich rządów i prawie wszystkich krajów. Przypomnijmy sobie, że królestwo Neapolu o mało nie wypadło z rąk dynastji hiszpańskiej, na skutek powstania Mazzaniella z powodu nędznej opłaty od ryb. Czyż Ameryka nie rozpoczęła wojny o niezależność, wojny, ukończonej wyswobodzeniem, z powodu niepopularnego podatku od herbaty? Nakoniec, czyż rewolucja lutowa nie była przesileniem nędzy naszej, wybuchem niechęci społecznej raczej  jak objawieniem potrzeby politycznej. Cóż więc chce robić rząd, utrzymując podatek od trunków? Pan Bastiat to powiedział. Oto chce zachować podstawę zbutwiałego naszego systemu finansowego i politycznego, chce uwiecznić stan rzeczy, który w budżecie naszym spowodował deficyt 500 miljonów, utrzymać w społeczeństwie źródło wszelkiej anarchji, pchnąć Rzeczpospolitę koleją, którą biegły do zguby wszystkie rządy; słowem, powtórzyć w przyszłości przeszłość, zamknąć Francję w ramach starych nadużyć, by powtarzać ciągle też same skutki pod wpływem tych samych przyczyn. Oto wypadek podatku od trunków.

Przypuśćmy przeciwnie, że podatek ten zostanie zniesionym. Stary system pada w gruzy, rutyna ustępuje, inicjatywa działać zaczyna, a podatek jedyny zajmuje miejsce owych podatków niezliczonych, rodzących wszystkie trudności finansowe ciążące na ludzie, rujnujących biednych, oburzających bogatych, owych podatków, które, jak się wyraził znakomity pewien mówca, napełniają skarb szemraniem, zarzutami i niechęcią społeczną, którą rozstropne prawodawstwo po- winno usuwać zawsze od podstaw instytucij, od podstaw samegoż państwa.

Taksa jedyna, usunięcie podatków bezpośrednich, jedność w finansach, pewność dla wszystkich. Oto program pana Bastiat. My jedynie możemy go wskazać. Powiemy tylko, że program ten, rozwinięty z trybuny z talentem i odwagą, otwiera nową perspektywę dla rozpraw wczoraj zaczętych. Życzymy, by ta perspektywa powiększyła się jeszcze w następnych posiedzeniach, ażeby mogła rozwinąć przed zasmuconem i zniechęconem okiem Francji nadzieję przyszłości i warunki zbawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Ekonomia zajmuje się fundamentalnymi problemami społeczeństwa; jest sprawą każdego z nas i dotyczy wszystkich. Jest głównym i właściwym studium każdego obywatela. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W lutym wsparli nas:
Pan Bartosz Baranowski
Pan Michał Basiński
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Piotr Gładysz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Marek Górecki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Jan Iwanik
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Andrzej Koźlik
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Borys Loy
Pan Kamil Ludwiczuk
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Katarzyna Młynarczyk
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Rafał Sokołowski
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Dariusz Szumiło
Pan Michał Szymanek
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pan Artur Zielazny
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 17 117,10 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>