Autor: D.W. MacKenzie
Źródło: mises.org
Tłumaczenie: Michał Pochwatka
Wersja PDF, EPUB, MOBI

Tekst z czerwca 2014 roku

ubóstwoNiektórzy katoliccy duchowni, po raz kolejny, potępili zwolenników leseferyzmu. Kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga twierdzi, że gospodarka wolnorynkowa jest „nowym bożkiem”, który tworzy nierówności, wyłączając biednych oraz że „taka forma gospodarki zabija”. Kardynał Maradiaga nie jest w tej opinii osamotniony. W swojej ostatniej notatce zacytował papieża Franciszka oraz stwierdził, że ponieważ papież „dorastał w Argentynie”, „ma głęboką wiedzę na temat życia w biedzie”.

Nie wątpię, że papież Franciszek widział wielu biednych ludzi na własne oczy. Jednak nasze pojmowanie przyczyn ubóstwa wymaga zarówno danych na temat stanu gospodarki, jak i teoretycznej wiedzy na temat systemów gospodarczych. Co racjonalna analiza informacji mówi o światowym ubóstwie?

Oczywiste jest, iż dotkliwe ubóstwo zniknęło w większości uprzemysłowionych krajów. Państwa takie jak USA, Wielka Brytania, Szwajcaria i Japonia rozwinęły się przeważnie w ramach wolnorynkowego leseferyzmu. Nawet tak zwane demokracje społeczne, jak Szwecja i Niemcy, rozwijały się w warunkach wolnorynkowych. Rozlegle idee państwa opiekuńczego i programy regulacyjne przyjęły dopiero po osiągnięciu wysokiego poziomu rozwoju ekonomicznego i uprzemysłowienia. Dane Banku Światowego pokazują, że istnieje nierówność, ale pomiędzy państwami wolnorynkowymi a państwami kapitalizmu kumoterskiego i socjalistycznymi.

Pracownik budowy Wykwalifikowany prcownik przemysłowy Inżynier
Płaca nominalna Płaca realna Płaca nominalna Płaca realna Płaca nominalna Płaca realna
Nowy Jork 16,6 USD 16,6 USD 29 USD 29 USD 26,5 USD 26,5 USD
Londyn 9,7 USD 15,4 USD 19 USD 30,4 USD 22,1 USD 32,5 USD
Pekin 8 USD 1,3 USD 2,3 USD 3,8 USD 5,8 USD 9,5 USD
Delhi 5 USD 1,7 USD 2,1 USD 6,9 USD 2,9 USD 9,1 USD
Nairobi 6 USD 1,5 USD 2 USD 4,7 USD 4 USD 9,2 USD
Stosunek dochodu biednych i bogatych 20,4 10,9 11 5,8 5,8 3,3

Stwierdzenie, że wewnątrzkrajowy leseferyzm powoduje ubóstwo, jest bezpodstawne. To fakt historyczny, iż Indie, Chiny i Kenia nigdy nie próbowały kapitalizmu, więc ten system po prostu nigdy nie dostał tam swojej szansy. Co więcej, Chiny i Indie zanotowały pewien postęp w redukowaniu ubóstwa, od kiedy zaczęły realizować założenia kapitalizmu. Oczywiście Chiny i Indie zaadaptowały regulowany, kumoterski kapitalizm, ale i tak jest to lepsze niż ich stare socjalistyczne systemy.

Ktoś mógłby spierać się, że globalny kapitalizm pozwala kilku ludziom w pewnym państwie wykorzystywać masy z innych państw. Marksiści próbowali tego od czasów Lenina. Lenin skorygował Marksa, ponieważ nawet w jego czasach stało się oczywiste, że jego prognozy, iż kapitalizm będzie wykorzystywał rodzimych pracowników, zostały obalone przez fakty. Teraz wiemy, że Leninowskie próby obarczania winą za ubóstwo globalnych rynków były błędne. Jak wcześniej wspomniałem, warunki gospodarcze w Chinach i Indiach poprawiły się po zmianie systemu z socjalizmu na kapitalizm kumoterski. Chiny i Indie rozwinęły także handel na rynkach globalnych.

Na całym świecie odnotowano poprawę warunków życia w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Największa poprawa wśród najbiedniejszych państw była zauważalna podczas fali globalizacji dwadzieścia lat temu — po upadku ZSRS. Upadek Związku Sowieckiego otworzył drzwi do bezprecedensowej globalizacji przemysłu. Co na temat ubóstwa w tym czasie mówią prawdziwe dane? Produkt krajowy brutto per capita rósł gwałtownie:

PKB-PPP per capita (USD) 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012
Niski dochód 428,33 506,07 563,6 638,58 759,28 1059 1369,4
Średni dochód 1259,8 1617,2 2065,3 2728,6 3403,5 5328,5 7275,3
Wysoki dochód 10006 13408 17491 21296 26134 34230 38372
Wysoki dochód: OECD 10872 14707 19407 23914 29185 36978 40571
Świat 3233,4 4135,5 5185,1 6280,8 7556,2 10313 12260

Trzydzieści lat temu połowa (50%) ludzi w najbiedniejszych państwach świata żyła w skrajnym ubóstwie. W 2012 roku było to już tylko 21%. Rozwój globalnych rynków znacznie zmniejszył ubóstwo na świecie. Jest to bardzo ważny fakt. Ruch od najniższego przedziału dochodów do średnio-niskiego i średniego oznaczał zmianę średniej długości życia z około 40 lat do odpowiednio 50 i 60 lat. Kardynał Maradiaga jest w błędzie — taki typ gospodarki nie zabija, on przedłuża życie najbiedniejszych.

Pobieżne przyjrzenie się obecnemu światu pokazuje, że problem ubóstwa istnieje, że ma ono realny wpływ na standardy życiowe i średnią długość życia, oraz iż w większości państw działają globalne rynki i kapitalizm. Jednak dokładna analiza ukazuje, że tak naprawdę kapitalizm zmniejsza dotkliwość ubóstwa, a głównym problemem tego systemu w większości państw jest nadmierna ilość rządowych regulacji i nepotyzm. Papież Franciszek i kardynał Maradiaga mają dobre intencje, jednak ich antykapitalistyczne przekonania są bezpodstawne. Ich kampania przeciwko globalnemu kapitalizmowi zagraża najbiedniejszym ludziom na świecie.

7 odpowiedzi na „MacKenzie: Dane są jasne – wolny rynek zmniejsza ubóstwo”

 • KAPITALIZM TO WOLNOŚĆ I DOBROBYT ! 🙂 PRAWDA !

 • Antykapitalizm to grzech przeciwko 7 i 10 przykazaniu

 • Jezus był socjalistą

  • Ani ekonomicznie, ani antropologicznie nie był. Nie rekomendował przymusowej wspólnej własności i nie obiecywał raju na ziemi. A to dwie charakterystyczne cechy socjalistów.

  • polecam przypowieść o talentach…

 • I tak ktoś ma w tym cel. Bogaty chce miec wiecej i to jest kapitalizm..

  • Mylisz się. Więcej chce mieć chciwy, bogaty ale mądry człowiek nie dąży do bogacenia za wszelką cenę, po prostu uczy się mądrze zarządzać tym co ma. W tym wrednym kapitalizmie każdy ma możliwość zostać bogatym. Wystarczy pomysł i ciężka praca. A co do socjalizmu i Jezusa to jest jedna zasadnicza różnica między jego nauką a nauką socjalistów. Jest to dobrowolność. Jezus według zasad Dekalogu zachęcał do dzielenia się, nikogo nie zmuszał. W socjalizmie przymus jest nieodłącznym elementem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • google
 • facebook
 • twitter
 • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
 • Zły ekonomista widzi tylko to, co bezpośrednio uderza wzrok; dobry ekonomista patrzy także dalej. Zły ekonomista widzi tylko bezpośrednie konsekwencje proponowanego kierunku polityki; dobry ekonomista spogląda także na konsekwencje dalsze i pośrednie. Zły ekonomista widzi tylko skutki, jakie dana polityka przyniosła lub przyniesie pewnej konkretnej grupie; dobry ekonomista bada także skutki, jakie polityka przyniesie wszystkim grupom. Henry Hazlitt
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W styczniu wsparli nas:
Pan Dominik Aromiński
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Dariusz Iwanow
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Tomasz Kołodziejczuk
Pan Andrzej Koźlik
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Jerzy Osiński
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Marek Trzaska
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 5 619,01 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>