Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” oraz Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu zapraszają na konferencję „Czy jesteśmy kolonią Zachodu? Polska mitologia kapitału”, która odbędzie się 20 listopada 2015 r. we Wrocławiu.

Ludwig von Mises uważał, że inwestycje zagraniczne, które zaczęły na szeroką skalę pojawiać się w XIX wieku, były jednym z najważniejszych „wynalazków” w historii ludzkości. Pozwoliły bowiem na zasadniczą zmianę w relacjach pomiędzy metropoliami a ich koloniami. W Marksizmie zdemaskowanym Mises twierdził, że: „Wcześni koloniści byli piratami i rabusiami, a nie kupcami. Sprzedawali dobra za granicą w ostateczności, kiedy nie mogli otrzymać tego, co chcieli, za darmo. W rzeczywistości nie byli zbytnio zainteresowani inwestycjami — chcieli tylko surowców”. Inwestycje zagraniczne zasadniczo zmieniły ten obraz i na miejsce przemocy i wyzysku wprowadziły obopólnie korzystną współpracę — kapitaliści z bogatszych krajów dostarczali oszczędności potrzebnych do unowocześnienia produkcji i podniesienia płac w krajach biedniejszych, a w zamian osiągali wyższe stopy zwrotu niż w metropoliach. Mises posunął się nawet do sądu, iż: „To właśnie dzięki wprowadzeniu inwestycji zagranicznych w XIX wieku wojny i podboje stały się bezcelowe”.

Zasadnicza rola inwestycji zagranicznych w procesie gospodarczego rozwoju jest jednak często podważana. Adam Heydel w 1921 r. pisał w artykule Rozwój ekonomiczny Polski a cudzoziemcy, że: „istnieje w społeczeństwie polskim poważny ilościowo odłam ogarnięty prawdziwą ksenofobią gospodarczą. Psychologia niewoli, ta sama, która nie chciała dopuścić do armii polskiej wpływów oficerów francuskich, ta psychologia widzi w podobnym zbliżeniu same niebezpieczeństwa zagrażające życiu gospodarczemu. Obcy kapitalista wykupi surowce, domy, kopalnie, ziemię, wykupi Polskę, wyzyska robotnika, omota politykę polską swą siecią pajęczą, zdławi jej niezawisłość”. Heydel, nie przebierając w słowach, o zwolennikach takich tez pisał: „Nie dostrzegają ci dyletanci ekonomiczni, że nie ma niezależności, póki źródła naszej siły gospodarczej, finansowej, militarnej leżą właśnie za granicą, póki nie zdobędziemy tej laski czarnoksięskiej, której uderzenie dobędzie z Polski odżywczy strumień gospodarczej twórczości — kapitału”. Nie miał też wątpliwości, jaką drogę rozwoju powinna przyjąć wówczas Polska: „Toteż Polska musi poświęcić niejedną swoją ambicję (i zysk niejeden), aby wprowadzić wreszcie swoje życie w głębokie i trwałe zazębienie z międzynarodową gospodarką — uczynić to zaś może jedynie przez duże koncesje, zapewnione kapitałem obcym”.

Do pewnego stopnia w sferze stosunków gospodarczych Polski z zagranicą recepty Heydla zostały wprowadzone po 1989 r. Wtedy to bowiem Polska znacznie zmniejszyła bariery w handlu zagranicznym, zapewniła inwestorom zagranicznym równe traktowanie w systemie prawnym, a nawet uczyniła „duże koncesje” m.in. w postaci zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Napływ zagranicznego kapitału spotkał się jednak nie tylko z entuzjazmem. W ostatnich latach coraz głośniej podnoszone są tezy o tym, że Polska jest neokolonią, wyzyskiwaną bezwzględnie przez obcy kapitał. Zwolennicy tej tezy twierdzą, że z Polski tak naprawdę kapitał jest wysysany, a nie w Polsce inwestowany; że obce banki stawiają interesy krajów macierzystych przed interesami polskich przedsiębiorstw; że w Polsce nie ma przemysłu, a co najwyżej są montownie; że polityka niskich płac w połączeniu z przyzwoleniem na unikanie opodatkowania przez zachodnie korporacje sprawia, że owoce rzekomego wzrostu PKB w Polsce są konsumowane zagranicą.

Friedrich von Hayek określił kiedyś koncepcję kapitału prezentowaną przez Franka Knighta jako „mitologię kapitału” z powodu nierealistycznego charakteru tej teorii. Mamy wrażenie, że podobnie mitologiczne są twierdzenia osób popierających tezy o panującym w Polsce neokolonializmie. W niektórych z tych tez tkwi pewne ziarenko prawdy. Celem naszej konferencji jest jednak oddzielenie tego ziarenka od plew przeinaczeń, niedomówień i jednostronnego spojrzenia na problem. Mamy nadzieję, że dzięki temu skłonimy ludzi do krytycznej i wszechstronnej refleksji na temat polskiej transformacji gospodarczej i możliwych dróg dalszego rozwoju Polski.

Zapraszamy do Wrocławia!

 

Miejsce konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, sala 2E (wstęp wolny)

 

Plan konferencji:

17:00-18:00 – Prelekcja „Polska mitologia kapitału”, cz. I (Mateusz Benedyk, Mateusz Machaj, Marcin Zieliński)

18:00-18:10 – Przerwa

18:10-19:10 – Prelekcja „Polska mitologia kapitału”, cz. II (Mateusz Benedyk, Mateusz Machaj, Marcin Zieliński)

19:10-19:45 – Dyskusja

 

Prelegenci:

Dr Mateusz Machaj — ekonomista, fundator Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki Kapitalizm, socjalizm i prawa własności oraz licznych artykułów naukowych i publicystycznych. Obecnie kończy prace nad stworzeniem wydawanego na wolnej licencji podręcznika Wolna przedsiębiorczość do nauki podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

Mateusz Benedyk — ekonomista i historyk; od 2014 r. prezes Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, autor artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących polityki pieniężnej, bankowości, polityki fiskalnej; stypendysta Summer Mises Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Alabamie, USA.

Marcin Zieliński — ekonomista, szef wydawnictwa Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa; tłumacz licznych książek o tematyce ekonomicznej, m.in. Pieniądz i kryzysy Friedricha von Hayeka, Wielki Kryzys w Ameryce Murraya Rothbarda; stypendysta Summer Mises Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Alabamie, USA.

4 odpowiedzi na „Konferencja „Czy jesteśmy kolonią Zachodu? Polska mitologia kapitału” — Wrocław, 20 listopada 2015 r.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Istnieją dwa różne rodzaje współpracy społecznej: współpraca wynikająca z umowy i koordynacji oraz współpraca polegająca na wykonywaniu poleceń i podporządkowaniu się lub hegemonii. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W lutym wsparli nas:
Pan Bartosz Baranowski
Pan Michał Basiński
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Piotr Gładysz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Marek Górecki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Jan Iwanik
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Andrzej Koźlik
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Borys Loy
Pan Kamil Ludwiczuk
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Katarzyna Młynarczyk
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Rafał Sokołowski
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Dariusz Szumiło
Pan Michał Szymanek
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pan Artur Zielazny
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 17 117,10 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>