Autor: Piotr Jurecki
Wersja PDF

Miło nam zaprezentować pracę dyplomową związaną z myślą libertariańską. Jest to praca magisterska pana Piotra Jureckiego „Legitymizacja państwa i prawa a filozofia libertariańska” napisana na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Batora.

legitymizacjaWSTĘP

W niniejszej pracy podejmuję temat możliwości istnienia obiektywnej teorii sprawiedliwości. A dokładniej, postaram się wykazać, że istnieje obiektywna etyka, niezależna od wartościowania ani kontekstu społecznego, prawdziwa w każdym czasie i szerokości geograficznej. Jednocześnie wykażę, że instytucja państwa, taką jaką znamy ją dziś, jest nie do pogodzenia z obiektywną etyką.

Próba odnalezienia uniwersalnych zasad sprawiedliwości podejmowana jest przez filozofię od początków swojego istnienia. Mnogość opinii w tym temacie i niemożność ich pogodzenia wydaje się sugerować, że zdani jesteśmy na relatywizm moralny. Paradoksalnie, rozwiązanie tej kwestii przychodzi wraz z rozwojem ekonomii, a nie etyki jako takiej. Wspólny rdzeń obu dyscyplin i implikacje jakie to niesie za sobą, jest dostrzegalny wyłącznie przez garstkę naukowców. To powoduje, że prawda, mimo że odkryta już dawno temu, wciąż dla wielu jest niedostępna. Podejmując się tego tematu nie byłem pewny czy teza jaką sobie stawiam jest do udowodnienia. Dlatego pisanie tej pracy było skrupulatnym i samodzielnym prześledzeniem poprawności każdego argumentu tak, aby uzyskać pewność co do wniosku końcowego i w ostateczności przekonać do jego słuszności samego siebie.

Teza, jaką stawiam w pracy jest dwuczłonowa: 1) etyka libertariańska jest jedyną teorią etyczną, która daje się racjonalnie uzasadnić, 2) instytucja państwa (rozumiana jako organizacja władająca monopolem na stosowanie przemocy na danym terenie) jest nie do obronienia na gruncie racjonalnej argumentacji, a tym samym jest pozbawiona etycznej legitymizacji.

Metodę naukową jaką przyjąłem dla przeprowadzenia dowodu jest dedukcja. Większość argumentów jakie przedstawiam w pracy ma strukturę „jeżeli…to…”. Bardzo wyraźnie odcinam się od wszelkich wypowiedzi emotywnych i wartościujących. Tym samym uzasadnienie etyki libertariańskiej przeprowadzę bez uciekania się do stwierdzeń o strukturze „powinno się”, „nie powinno się”, „jest dobre” etc., dlatego mój wywód ma charakter czysto poznawczy, a nie jest tylko wyrażaniem subiektywnej opinii.

Treść pracy świadomie ograniczam do uzasadnienia jedynie fundamentów filozofii libertariańskiej. Z uwagi na dedukcyjną strukturę libertariańskich twierdzeń, wychodzę z założenia, że jeśli fundamenty okażą się poprawne, to wszystkie wnioski z nich wyprowadzone muszą być również poprawne. Tym samym celowo pomijam szczegółowe kwestie do których libertarianizm w swej ogólności się odnosi.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy jest wyłożeniem podstaw metodologicznych na których się opieram, drugi jest wyłożeniem i uzasadnieniem fundamentów filozofii libertariańskiej, natomiast trzeci bada implikacje fundamentów i konfrontuje je z uzasadnieniem etycznym na jakim wsparta jest instytucja państwa. W rozdziale dotyczącym metodologii, przedstawiam naukowy charakter wyprowadzanych twierdzeń oraz wykazuję związek jaki łączy twierdzenia ekonomiczne z twierdzeniami dotyczącymi etyki. W rozdziale dotyczącym podstaw etyki libertariańskiej, staram się wszechstronnie i wyczerpująco wyłożyć czym jest etyka libertariańska i dlaczego nie sposób zanegować jej słuszności. W rozdziale dotyczącym implikacji fundamentów, badam logiczne wnioski jakie płyną z ustaleń poczynionych w rozdziałach poprzednich i zestawiam je z charakterystyką instytucji państwa oraz teorii je uzasadniających.

Jeśli chodzi o literaturę na której się opieram, to w języku polskim jest jej naprawdę niewiele. Temat który zgłębiam, jest jeszcze stosunkowo egzotyczny i raczej mało poruszany przez polskich filozofów. Praca w głównej mierze wsparta jest o książki Murraya Rothbarda, który nazywany jest nie bez powodu Mr. Libertarian. Jego Etyka wolności, jest czymś w rodzaju libertariańskiej konstytucji. Drugą pracą na której w głównej mierze się wsparłem, jest Ekonomia i etyka własności prywatnej Hansa-Hermanna Hoppego. W książce tej wyczerpująco wyjaśnia on swoją koncepcję aksjomatu argumentacji a priori, który stał się fundamentem filozofii libertariańskiej. Oczywiście w zakresie rozważań ekonomicznych nie mogło zabraknąć dzieł Ludwiga von Misesa.

Mam nadzieję, że moja praca będzie dla czytelnika ciekawą przygodą intelektualną i jednocześnie przyczyni się do szerzenia pięknej idei wolności.

Całość pracy dostępna w wersji PDF

Jedna odpowiedź na „Jurecki: Legitymizacja państwa i prawa a filozofia libertariańska”

  • Nieco żenujące jest, że szanowny Autor tej pracy zdecydował się pisać o filozoficznych fundamentach ekonomii położonych przez Ludwika von Misesa, a już na 12 stronie swojego tekstu, w części metodologicznej „błysnął” nieznajomością kantowskiego systemu pojęciowego, nie umiejąc odróżnić sądu a posteriori od sądu syntetycznego. Faktycznie źle się dzieje z tym naszym systemem edukacji skoro za coś takiego dają tytuł magistra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Debata na temat „planowania gospodarczego” nie dotyczy (…) tego, czy należy planować, czy też nie. Chodzi w niej o to, czy planowanie ma być centralne, czy planować ma jeden podmiot sprawujący władzę nad całym systemem ekonomicznym, czy też ma być podzielone pomiędzy wiele jednostek. Friedrich von Hayek
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W grudniu wsparli nas:
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Piotr Furmanek
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Adam Janicki
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Tomasz Malinowski
Pani Justyna Maszczyk
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Magdalena Moroń
Pan Marcin Moroń
Pan Piotr Musielak
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Bartosz Piechnik
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Rafał Sokołowski
Pan Piotr Sowiński
Pan Michał Szymanek
Pan Adam Ślązak
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Karol Więckowski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Tomasz Woźniak
Pan Paweł Wójcik
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pracownik Santander Bank
Certus Investment
Łącznie otrzymaliśmy 9 909,54 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>