Autor: Krzysztof Dyrda
Wersja PDF

Miło nam zaprezentować kolejną pracę dyplomową związaną z austriacką szkołą ekonomii. Jest to praca licencjacka pana Krzysztofa Dyrdy „Kryzys finansowy i gospodarczy, a sytuacja w systemie finansów publicznych na przykładzie Hiszpanii w latach 2007-2014” napisana na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Leszka Patrzałka.

hiszpaniiWstęp

Friedrich Hegel napisał kiedyś: „Historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła”. Każdy kolejny cykl koniunkturalny charakteryzuje się zbliżonymi do siebie etapami, a w jego podstawach są te same błędy ludzkości i pycha ludzkiego rozumu. W czasie ostatniego cyklu koniunkturalnego politycy posługiwali się tą samą retoryką, co politycy poprzednich pokoleń. Znowu winna była niewystarczająca ilość regulacji, chciwość przedsiębiorców, obcy kapitał, czy szeroko pojęty liberalizm. To stałe zrzucanie winy na innych jest nierozłącznym elementem elit wszystkich krajów. Brakuje w tym wszystkim jednak realnej rzeczowej debaty nad przyczynami, skutkami oraz sposobami radzenia sobie z cyklami koniunkturalnymi. Dzieje się tak, mimo że temat ten nie jest obcy debacie ekonomicznej. Ekonomia, jako nauka w wielu przypadkach na dany problem patrzy z wielu, często sprzecznych ze sobą perspektyw. Tak jest też w przypadku teorii cyklów koniunkturalnych. Brak jednolitej teorii powoduje, że temat ten wymaga ciągłych dalszych badań, a każda kolejna praca na ten temat może wnieść coś nowego i ciekawego do perspektywy spoglądania na problem kryzysów, jakie nas otaczają.

Hiszpania jest krajem o podobnym potencjale demograficznym do Polski i bywa często porównywana do naszego kraju. Jest to także kraj, z którego błędów można się wiele nauczyć. Jej przykład pokazuje, że nawet zielona wyspa może nagle zaprzepaścić wcześniejsze osiągnięcia z powodu niezauważonych wcześniej błędów polityki gospodarczej. Praca ta ma przedstawić sytuację gospodarczą i budżetową Hiszpanii, w czasie od zakończenia poprzedniej bańki dot comów, do powrotu jej gospodarki na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Ma ona pokazać proces zmian w trakcie kryzysu oraz jego przyczyny. Ma ona też wykazać, że odgórne decyzje rządów często mają skutki zupełnie inne niż były planowane, co podkreśla jak ważne jest przekierowanie decyzyjności z polityka na obywatela. Szczególnie ważne jest w niej austriackie spojrzenie, z wyszczególnieniem prac Misesa, Hayeka oraz Huerty de Soto.

Pierwszy rozdział skupia się na przedstawieniu teorii potrzebnych do pełnego zrozumienia austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. Będzie on przedstawiał samą teorię, koncentrując się głównie na jej rozwinięciu przez hiszpańskiego ekonomistę Jesusa Huertę de Soto. Nie jest jego celem jednak zbytnio skomplikować temat, przez co nie porusza chociażby problemu, kalkulacji ekonomicznej w socjalistycznej rzeczywistości rynku pieniężnego, która jest kreowana przez banki centralne. Przedstawiać też będzie teorie alternatywne, by mniej rozeznanemu czytelnikowi pomóc zrozumieć szerokie spektrum komplikacji omawianego problemu. Rozdział ten będzie miał na celu ukierunkować czytelnika, na pewne schematy, używane przy analizie problemów gospodarki Hiszpańskiej, w kolejnych rozdziałach.

Drugi rozdział ma przedstawić makroekonomiczne spojrzenie omawianego tematu. Będzie wpierw przedstawiał problem obowiązującego keynesistowskiego paradygmatu, monopolistycznej polityki monetarnej banku centralnego. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy problematyczne działania banku centralnego podkreślane przez Austriaków, są specjalnie generowane w celu błędnie rozumianego pobudzania gospodarki. Następnie przedstawiając rynek nieruchomości i zmiany w rynku pracy wywołane jego załamaniem, zwróci uwagę na często niedostrzegalne od razu konsekwencje polityki gospodarczej. Będzie też przestrzegać przed polityką taniego kredytu, mającą według wielu ekonomistów zwiększyć dobrobyt. Przykład Hiszpanii pokazuje, do jakiego marnowania jakże potrzebnego gdzie indziej kapitału przez nią dochodzi. Wreszcie analiza struktury cen ma pokazać pewne stałe tendencję wynikające z ekspansywnej polityki monetarnej oraz problem zafałszowania systemu cen wynikający z masowego dodruku pieniądza przez dzisiejsze banki centralne.

Ostatni rozdział pracy ma przedstawić analizę budżetu Hiszpańskiego. Ma on pokazać skutki wcześniej podejmowanych decyzji politycznych oraz kruchość systemu fiskalnego. Na przykładzie Hiszpanii pokaże on, że nawet kraj uznawany za wzór kontroli długu publicznego może mieć problem z zadłużeniem, wynikający z wcześniej popełnianych błędów polityki gospodarczej.

Taka struktura pracy umożliwi pokazanie problemów hiszpańskiej gospodarki oraz rodzajów ryzyka, jakie możliwie, że będą czekały na Polskę w bliskiej przyszłości.

Całość pracy dostępna w wersji PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Najpewniej nie jest przesadą rzec, że każdy znaczący postęp w teorii ekonomii ostatnich stu lat był kolejnym krokiem konsekwentnego stosowania subiektywizmu. Friedrich von Hayek
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W maju wsparli nas:
Pan Łukasz Angowski
Pan Wojciech Bielecki
Pan Piotr Bigaj
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Maciej Gorzelak
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Steve Harwatek
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Miłosz Janas
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Andrzej Koźlik
Pan Andrzej Krzeptowski-Sabała
Pan Jacek Kubica
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pan Dawid Megger
Pani Magdalena Moroń
Pan Marcin Moroń
Pan Mateusz Musielak
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Krzysztof Nowak
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Łukasz Pappelbon
Pan Rafał Parol
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jacek Rusiecki
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Piotr Szewc
Pan Łukasz Szostak
Pan Franciszek Szterleja
Pan Michał Szymanek
Pan Krzysztof Turowski
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Karol Więckowski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Karol Zdybel
Stowarzyszenie Libertariańskie
Łącznie otrzymaliśmy 4 003,56 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>