Autor: Wojciech Szabaciuk
Wersja PDF

 Artykuł pierwotnie ukazał się w: Wrocławskie Studia Politologiczne 16, 2014

Wprowadzenie

bezrobociaNiniejszy artykuł w zamyśle jest próbą przedstawienia poglądów na przyczyny powstawania i trwania bezrobocia jednej z najbardziej wyrazistych szkół ekonomicznych, jaką jest austriacka szkoła ekonomiczna. Niewątpliwie twórcy i kontynuatorzy szkoły wypracowali wiele bardzo indywidualnych ocen zjawisk społecznych i ekonomicznych, a ich głos zawsze wywoływał rezonans w środowisku badaczy nauk społecznych. Początek austriackiej szkoły ekonomicznej wiąże się z wydaniem w roku 1871 roku przez Carla Mengera Zasad ekonomii[1]. Do najwybitniejszych przedstawicieli szkoły austriackiej należą Friedrich von Hayek, Murray Rothbard czy Ludwig von Mises. Współcześnie ASE postrzega ekonomię jako naukę społeczną postulującą zasady wolnego rynku, indywidualizmu, własności prywatnej, ochrony praw obywatelskich przed agresją, co sytuuje ją w ramach ekonomicznej, społecznej oraz politycznej myśli neoliberalizmu.

Dla szkoły austriackiej ekonomia, a zwłaszcza ekonomia polityczna, jest nauką społeczną, której podstawą są indywidualne wybory ludzi. Przedstawiciele ASE zakładają, że każda jednostka dąży do maksymalizacji korzyści, wybierając cele i środki do jej osiągnięcia[2]. Aby móc maksymalizować swoje korzyści, jednostka musi mieć możliwie jak najszerszy zakres współdziałania z innymi ludźmi, ograniczony jedynie przez zasadę nienaruszania ich praw i wolności. Wszelkie ludzkie działania powinny odbywać się na zasadzie dobrowolności reprezentantów oraz chęci osiągania przez podmioty wzajemnych korzyści. Zdaniem reprezentantów szkoły austriackiej wszelkie próby ograniczania wolności ludzkiej, a zwłaszcza ekonomicznej, są nieefektywne gospodarczo, powodując skutki odwrotne od zamierzonych, a wszelkie próby zastąpienia rynku przez państwowe regulacje lub centralne ośrodki planowania powodują ubożenie społeczeństw. Upadek realnego socjalizmu w 1989 roku był dla przedstawicieli ASE praktycznym potwierdzeniem teoretycznej niemożności i nielogiczności socjalizmu, obejmującej cały zespół aspektów[3].W tym wypadku zajmiemy się ich poglądami na temat powstawania bezrobocia, w których diagnoza przyczyn jest niejako równoznaczna ze wskazaniem sposobów jego uniknięcia. Stanowisko przedstawicieli szkoły austriackiej jest odpowiedzią na myśl polityczną i ekonomiczną interwencjonistów i socjalistów na temat jednego z największych problemów gospodarczych industrialnych i postindustrialnych społeczeństw, trwale wpisując się w ponadstuletnią debatę wokół tego tematu.

Pełna wersja artykułu w formacie PDF

 

[1] http://mises.org/etexts/austrian.asp (dostęp: 1.12.2013).

[2] L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut im. Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, s. 9–10.

[3] Na ten temat zobacz L. von Mises, Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, Instytut im. Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011 s. 40–50 oraz L. von Mises, Socjalizm, Wydawnictwo Arcana Kraków 2009, s. 130–143.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Ludzie zwalczają standard złota, ponieważ wolny handel chcą zastąpić narodową autarkią, pokój wojną, swobody polityczne totalitarną wszechwładzą rządu. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W lipcu wsparli nas:
Pan Wojciech Bielecki
Pan Piotr Bigaj
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pan Robert Ciborowski
Pan Leszek Ciesielski
Pan Jakub Czuchnowski
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Maciej Gorzelak
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Miłosz Janas
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Witold Kwaśnicki
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Magdalena Moroń
Pan Marcin Moroń
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Rafał Parol
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pani Marzena Starnawska
Pan Mikołaj Stempel
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Krzysztof Turowski
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Karol Zdybel
REWSOFT
Łącznie otrzymaliśmy 3 785,30 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>