Autor: Wojciech Szabaciuk 
Wersja PDF

Pierwotnie opublikowano w Świat Idei i Polityki, tom 14

reprezentanci[…] Celem artykułu jest analiza i interpretacja stanowiska reprezentantów Szkoły Austriackiej wobec znaczenia i roli jednostek oraz społecznej kooperacji w rozwoju cywilizacji. Powyższy problem może wydawać się z pozoru banalny, jednak zdaniem autora wart jest przeanalizowania z kilku powodów. Po pierwsze, liberalizm a później libertarianizm reprezentantów austriackiej szkoły ekonomicznej wskazuje na fakt, znany od czasów Arystotelesa, że człowiek nie jest samowystarczalny, a ich argumentacja bazuje na ekonomicznych wnioskach i logicznej dedukcji. Po drugie, reprezentanci ASE wykazują, że idee, które tworzą cywilizacje, mogą zarówno przyczyniać się do ich powstania i wzmocnienia, ale i też do ich destrukcji. Cywilizacje składają się z jednostek, które są głównymi poszkodowanymi złych polityk. Po trzecie, dzięki istnieniu cywilizacji człowiek stał się bardziej produktywny, niż kiedy żył w okresie barbarzyństwa i izolacji. Autor omówi także pogląd reprezentantów Szkoły Austriackiej na cywilizację zachodnią. Niniejszy artykuł wykaże, że według kluczowych postaci Szkoły to właśnie dzięki cywilizacji zachodniej istnieją instytucje społeczne, takie jak wolny rynek, prawa własności czy wolność jednostek. „Austriacy” afirmowali zasady cywilizacji zachodniej oraz doceniali jej rolę i znaczenie w procesach nie tylko historycznych, ale i również we współczesności. Jednocześnie odrzucali wszelkie polityki i ideologie, które ich zdaniem stanowiły zagrożenie dla jej funkcjonowania. Zagrożeniem dla cywilizacji, w tym i zachodniej, według reprezentantów ASE są wszelkie formy totalitaryzmu oraz rozrost państwa, który ogranicza ludzką wolność. Autor posłużył się metodą analizy treści oraz podejściem interpretatywnym. David Marsh i Peter Furlong wyróżnili podejście interpretatywne, jako jedną z metod badań politologicznych. W niniejszym podejściu badacze odrzucają pogląd, że świat istnieje niezależnie od naszej wiedzy o nim, bowiem świat jest społecznie lub dyskursywnie konstruowany. Zjawiska społeczne nie istnieją niezależnie od interpretacji badacza, dlatego ważne są znaczenia i interpretacje zjawisk społecznych. Dla interpretatorów obiektywna analiza jest niemożliwa. W nurcie interpretacyjnym obiektywizm oraz subiektywizm są wewnętrznie powiązane. Rzeczywistość jest możliwa do poznanie jednak nie bez oddzielenia się od subiektywizmu . W artykule omówione zostanie stanowisko Ludwiga von Misesa, Murraya Rothbarda, Thomasa DiLorenzo oraz Butlera Shaffera stowarzyszonego z Mises Institute, ośrodka badawczo-dydaktycznego znajdującego się w Auburn, Alabama, który promuje i rozwija dorobek Austriackiej Szkoły Ekonomicznej. Należy zwrócić uwagę, że większość analizowanych stanowisk jest autorstwa ekonomistów, co determinuje pewne odwoływania do kwestii gospodarczych, jednak mieszczących się w sferze nauk społecznych.

Pełna wersja artykułu w formacie PDF

Ilustracja: CC0 Public Domain

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Niechęć do standardu złota wynika z przesądu, że wszechmocny rząd jest w stanie stworzyć bogactwo ze zwykłych kawałków papieru. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W styczniu wsparli nas:
Pan Dominik Aromiński
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Dariusz Iwanow
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Tomasz Kołodziejczuk
Pan Andrzej Koźlik
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Jerzy Osiński
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Marek Trzaska
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 5 619,01 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>