Źródło: econlib.org
Tłumaczenie: Mateusz Marcin Błaszczyk
Wersja PDF

Kenneth Arrow zmarł 21 lutego 2017 r.

arrowW 1972 roku amerykański ekonomista Kenneth Arrow, wraz z Johnem Hicksem, otrzymał Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za „pionierski wkład w ekonomiczną teorię równowagi ogólnej oraz ekonomii dobrobytu”. Arrow jest prawdopodobnie najbardziej znany ze swojej rozprawy doktorskiej (na podstawie której wydana została książka Social Choice and Individual Values), w której dowiódł swojego słynnego „twierdzenia niemożności”. Pokazał on, że po przyjęciu pewnych założeń co do wyboru dokonywanego przez ludzi, skonstruowanie metody głosowania, zgodnie z którą jeden z możliwych wyników staje się najbardziej pożądanym, jest niemożliwe. Najprostszym przykładem ilustrującym to twierdzenie jest paradoks Condorceta, który swoją nazwę zawdzięcza osiemnastowiecznemu matematykowi francuskiemu. Załóżmy, że na stanowisko prezydenta USA kandydują trzy osoby; Bush (B), Clinton (C) oraz Perot (P). Jedna trzecia wyborców preferuje poszczególnych kandydatów w kolejności B, C, P. Jedna trzecia w kolejności C, P, B oraz jedna trzecia w kolejności P, B, C. Większość preferuje więc Busha w stosunku do Clintona i Clintona w stosunku do Perota. A więc wydawać by się mogło, że większość preferuje Busha w stosunku do Perota. W rzeczywistości jednak to Perot cieszy się większym poparciem. Bardziej złożony dowód Arrowa ma bardziej ogólny charakter.

W artykule opublikowanym w 1951 roku Arrow wykazał, że gospodarka konkurencyjna w stanie równowagi jest bardziej wydajna oraz że wydajna alokacja może zostać osiągnięta, jeśli rząd po redystrybucji środków z pobieranych przez siebie podatków ryczałtowych pozwoli działać rynkowi. Oczywistym wnioskiem jest to, iż rząd nie powinien kontrolować cen w celu redystrybucji dochodów, powinien natomiast, jeśli ma to już robić, dokonywać redystrybucji w sposób bezpośredni. Właśnie to postrzeżenie Arrowa jest jednym z powodów, dla których ekonomiści niemal jednogłośnie sprzeciwiają się kontroli cen.

Arrow wykazał także, wspólnie z Gerardem Debreu, że w niektórych warunkach gospodarka może osiągnąć równowagę ogólną — równowagę, w której wszystkie rynki są w stanie równowagi. Korzystając z nowych technik matematycznych, Arrow i Debreu wykazali, iż jednym z warunków równowagi ogólnej jest istnienie rynków transakcji terminowych dla wszystkich dóbr. Oczywiście  wiemy, że tak nie jest — na przykład nie można wykupić kontraktu na przyszłe wykonanie wielu usług.

Był również jednym z pierwszych ekonomistów, którzy zauważyli istnienie krzywej uczenia się. Dostrzegł przede wszystkim, że wraz z zwiększaniem produkcji danego dobra, producenci zyskują doświadczenie i stają się bardziej efektywni. „Rola doświadczenia przy zwiększaniu produktywności została dostrzeżona”, zauważał jednak: „że relacja ta jeszcze nie została włączona do głównego nurtu myśli ekonomicznej”. Ponad czterdzieści lat po publikacji artykułu Arrowa, krzywa uczenia się nadal nie została w pełni włączona do analizy ekonomicznej głównego nurtu.

Osiągnął dużo także  w kwestii niepewności w ekonomii. Jego prace na ten temat pozostają głównym źródłem wiedzy dla ekonomistów.

Arrow spędził większość swojego życia zawodowego na wydziałach nauk ekonomicznych Uniwersytetu Stanforda (1949-1968 oraz 1980-2017) oraz Uniwersytecie Harvarda (1968-1979). Uzyskał licencjat z nauk społecznych w City College of New York oraz uzyskał magisterium na Uniwersytecie Columbia, gdzie obronił także doktorat z ekonomii.

 

Wybrane prace:

1951, Social Choice and Individual Values, New York: Wiley.

1954, (z Gerardem Debreu) „Existence of a Competitive Equilibrium for a Competitive Economy”, Econometrica 22, no. 3: 265–290.

1962, „The Economic Implications Of Learning By Doing”, Review of Economic Studies 29 (June): 155–173.

1971, Essays in the theory of risk-bearing, Amsterdam: North-Holland.

1971, (z Frankiem Hahnem) General Competitive Analysis, San Francisco: Holden-Day.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Ekonomia zajmuje się fundamentalnymi problemami społeczeństwa; jest sprawą każdego z nas i dotyczy wszystkich. Jest głównym i właściwym studium każdego obywatela. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W lutym wsparli nas:
Pan Bartosz Baranowski
Pan Michał Basiński
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Piotr Gładysz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Marek Górecki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Jan Iwanik
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Andrzej Koźlik
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Borys Loy
Pan Kamil Ludwiczuk
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Katarzyna Młynarczyk
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Rafał Sokołowski
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Dariusz Szumiło
Pan Michał Szymanek
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pan Artur Zielazny
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 17 117,10 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>