Źródło: econlib.org
Tłumaczenie: Mateusz Marcin Błaszczyk
Wersja PDF

Kenneth Arrow zmarł 21 lutego 2017 r.

arrowW 1972 roku amerykański ekonomista Kenneth Arrow, wraz z Johnem Hicksem, otrzymał Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za „pionierski wkład w ekonomiczną teorię równowagi ogólnej oraz ekonomii dobrobytu”. Arrow jest prawdopodobnie najbardziej znany ze swojej rozprawy doktorskiej (na podstawie której wydana została książka Social Choice and Individual Values), w której dowiódł swojego słynnego „twierdzenia niemożności”. Pokazał on, że po przyjęciu pewnych założeń co do wyboru dokonywanego przez ludzi, skonstruowanie metody głosowania, zgodnie z którą jeden z możliwych wyników staje się najbardziej pożądanym, jest niemożliwe. Najprostszym przykładem ilustrującym to twierdzenie jest paradoks Condorceta, który swoją nazwę zawdzięcza osiemnastowiecznemu matematykowi francuskiemu. Załóżmy, że na stanowisko prezydenta USA kandydują trzy osoby; Bush (B), Clinton (C) oraz Perot (P). Jedna trzecia wyborców preferuje poszczególnych kandydatów w kolejności B, C, P. Jedna trzecia w kolejności C, P, B oraz jedna trzecia w kolejności P, B, C. Większość preferuje więc Busha w stosunku do Clintona i Clintona w stosunku do Perota. A więc wydawać by się mogło, że większość preferuje Busha w stosunku do Perota. W rzeczywistości jednak to Perot cieszy się większym poparciem. Bardziej złożony dowód Arrowa ma bardziej ogólny charakter.

W artykule opublikowanym w 1951 roku Arrow wykazał, że gospodarka konkurencyjna w stanie równowagi jest bardziej wydajna oraz że wydajna alokacja może zostać osiągnięta, jeśli rząd po redystrybucji środków z pobieranych przez siebie podatków ryczałtowych pozwoli działać rynkowi. Oczywistym wnioskiem jest to, iż rząd nie powinien kontrolować cen w celu redystrybucji dochodów, powinien natomiast, jeśli ma to już robić, dokonywać redystrybucji w sposób bezpośredni. Właśnie to postrzeżenie Arrowa jest jednym z powodów, dla których ekonomiści niemal jednogłośnie sprzeciwiają się kontroli cen.

Arrow wykazał także, wspólnie z Gerardem Debreu, że w niektórych warunkach gospodarka może osiągnąć równowagę ogólną — równowagę, w której wszystkie rynki są w stanie równowagi. Korzystając z nowych technik matematycznych, Arrow i Debreu wykazali, iż jednym z warunków równowagi ogólnej jest istnienie rynków transakcji terminowych dla wszystkich dóbr. Oczywiście  wiemy, że tak nie jest — na przykład nie można wykupić kontraktu na przyszłe wykonanie wielu usług.

Był również jednym z pierwszych ekonomistów, którzy zauważyli istnienie krzywej uczenia się. Dostrzegł przede wszystkim, że wraz z zwiększaniem produkcji danego dobra, producenci zyskują doświadczenie i stają się bardziej efektywni. „Rola doświadczenia przy zwiększaniu produktywności została dostrzeżona”, zauważał jednak: „że relacja ta jeszcze nie została włączona do głównego nurtu myśli ekonomicznej”. Ponad czterdzieści lat po publikacji artykułu Arrowa, krzywa uczenia się nadal nie została w pełni włączona do analizy ekonomicznej głównego nurtu.

Osiągnął dużo także  w kwestii niepewności w ekonomii. Jego prace na ten temat pozostają głównym źródłem wiedzy dla ekonomistów.

Arrow spędził większość swojego życia zawodowego na wydziałach nauk ekonomicznych Uniwersytetu Stanforda (1949-1968 oraz 1980-2017) oraz Uniwersytecie Harvarda (1968-1979). Uzyskał licencjat z nauk społecznych w City College of New York oraz uzyskał magisterium na Uniwersytecie Columbia, gdzie obronił także doktorat z ekonomii.

 

Wybrane prace:

1951, Social Choice and Individual Values, New York: Wiley.

1954, (z Gerardem Debreu) „Existence of a Competitive Equilibrium for a Competitive Economy”, Econometrica 22, no. 3: 265–290.

1962, „The Economic Implications Of Learning By Doing”, Review of Economic Studies 29 (June): 155–173.

1971, Essays in the theory of risk-bearing, Amsterdam: North-Holland.

1971, (z Frankiem Hahnem) General Competitive Analysis, San Francisco: Holden-Day.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Zły ekonomista widzi tylko to, co bezpośrednio uderza wzrok; dobry ekonomista patrzy także dalej. Zły ekonomista widzi tylko bezpośrednie konsekwencje proponowanego kierunku polityki; dobry ekonomista spogląda także na konsekwencje dalsze i pośrednie. Zły ekonomista widzi tylko skutki, jakie dana polityka przyniosła lub przyniesie pewnej konkretnej grupie; dobry ekonomista bada także skutki, jakie polityka przyniesie wszystkim grupom. Henry Hazlitt
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W listopadzie wsparli nas:
Pan Dominik Aromiński
Pan Bartosz Baranowski
Pan Wojciech Bielecki
Pan Karol Bisewski
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pani Maja Chroboczek
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Maciej Gorzelak
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Miłosz Janas
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Kamil Kopeć
Pan Wojciech Kukla
Pan Jerzy Kustowski
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Magdalena Moroń
Pan Marcin Moroń
Pan Piotr Musielak
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Marek Trzaska
Pan Krzysztof Turowski
Pan Jan Tyszkiewicz
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 2 853,71 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>