zaawansowane29 września 2017 r. – dzień przed tegorocznym Zjazdem Austriackim – odbyło się w Krakowie zaawansowane seminarium z teorii ekonomii. Do tej pory podobne seminaria odbywały się jedynie podczas Szkoły Ekonomicznej w Karpaczu. Tym razem po raz pierwszy seminarium odbyło się jako osobne wydarzenie. Celem seminariów jest pogłębienie wiedzy osób, które znają już podstawy ekonomii. Poprzez swobodną dyskusję nad naukowymi tekstami ekonomicznymi uczestnicy mają okazję konfrontować swoją wiedzę nad wybranymi problemami ekonomicznymi z poglądami zawartymi w czytanym tekście i ze stanowiskiem współdyskutantów.

Zaproszenie na seminarium wystosowaliśmy przede wszystkim do osób które zdały ustny egzamin z teorii ekonomii na Szkole Ekonomicznej (szczególnie do tych osób, które zdały egzamin z wyróżnieniem). Pomimo że seminarium nie odbywało się w weekend, to udało się na nie dotrzeć 16 osobom. Z racji ukazania się nowego, poprawionego wydania Ekonomii wolnego rynku Murraya Rothbarda tematem seminarium była teoria produkcji amerykańskiego ekonomisty zawarta w rozdziałach 5-9 Rothbardowskiego traktatu.

Pierwsze spotkanie seminarium uczestnicy poświęcili rozmowie o rozdziałach 5-6. W tej części dyskusję prowadził Mateusz Benedyk. Debata dotyczyła głównie kwestii przedstawienia przez Rothbarda kształtowania się stopy procentowej na rynku czasowym. Uczestnicy spierali się także o to, czy Rothbardowska krytyka modelu rynku pożyczek produkcyjnych nie jest sprzeczna z obowiązującymi dziś przedstawieniami austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. Niemałe kontrowersje dotyczyły także zaproponowanej przez Rothbarda definicji stanu równowagi. Wśród dyskutujących znaleźli się bowiem zwolennicy nowszego, Hülsmannowskiego podejścia do tego zagadnienia.

Drugą sesję poprowadził dr Krzysztof Turowski. Prowadzący skoncentrował wysiłki uczestników spotkania na zreferowaniu wyłożonej dość technicznym językiem Rothbardowskiej teorii wynagrodzeń czynników produkcji, której Amerykanin poświęcił 7 rozdział swojego traktatu. Wśród uczestników zaczęły się rysować pewne różnice w podejściu do kwestii produktywności kapitału i definiowania ziemi, które miały jeszcze o sobie dać znać w kolejnych sesjach seminarium.

Po przerwie na obiad uczestnicy powrócili na trzecią sesję seminarium, którą poprowadził dr Jakub Bożydar Wiśniewski. Największe spory w rozdziale 8, któremu było poświęcone to spotkanie, wzbudziła kwestia definiowania strat przedsiębiorczych – wielu uczestników miało wrażenie, że nie warto tak silnie odchodzić od księgowego pojęcia strat, jak uczynił to Rothbard. Uczestnicy dość jednomyślnie, co nie było tego dnia regułą, zgodzili się także, że próba odróżnienia hazardu i zakładów od ryzyka przedsiębiorczego, jaką zaproponował Rothbard, jest wyjątkowo łatwo podatna na krytykę i nie wydaje się wewnętrznie spójna.

Ostatnią sesję seminarium poprowadził Przemysław Rapka. Tym razem uczestnicy rozmawiali o kontrowersyjnych kwestiach związanych z dziewiątym rozdziałem Ekonomii wolnego rynku. Dyskusja koncentrowała się wokół kwestii istnienia czystej renty ziemskiej i definicji ziemi. Niemałe trudności sprawiła też uczestnikom kwestia istnienia lub nie osobnej renty decyzyjnej właściciela przedsiębiorstwa, której nie można by przekazać po prostu zarządzającym firmą menedżerom.

W najbliższych miesiącach planujemy kontynuować rozpoczętą w Krakowie dyskusję i przeprowadzić kolejne seminarium na temat rozdziałów 10-12 dzieła Rothbarda. Wierzymy, że największe austriackie dzieła trzeba czytać wnikliwie i krytycznie, bo tylko w taki sposób możemy mieć nadzieję na rozwój nauki. Mamy nadzieję, że publikacja poprawionego wydania książki Rothbarda przyczyni się do odkrycia przez polskich ekonomistów wielu fascynujących wątków ukrytych na ośmiuset stronach tego wspaniałego traktatu, a uczestnicy naszego seminarium będą ważną częścią debaty nad dorobkiem Rothbarda.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Ekonomia rynkowa nie potrzebuje obrońców i propagandzistów. Można do niej zastosować słowa epitafium Sir Christophera Wrema, znajdujące się w londyńskiej katedrze: Si monumentum requiris, circumspice (Jeśli szukasz jej pomnika, rozejrzyj się). Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W lutym wsparli nas:
Pan Bartosz Baranowski
Pan Michał Basiński
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Piotr Gładysz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Marek Górecki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Jan Iwanik
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Andrzej Koźlik
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Borys Loy
Pan Kamil Ludwiczuk
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Katarzyna Młynarczyk
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Rafał Sokołowski
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Dariusz Szumiło
Pan Michał Szymanek
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pan Artur Zielazny
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 17 117,10 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>