tutorRozpoczynamy nabór osób, które chciałyby wziąć udział w programie tutoringu Instytutu Misesa. Szukamy chętnych na napisanie krótkiego tekstu naukowego lub publicystycznego eseju pod kierunkiem opiekuna wyznaczonego przez Instytut Misesa.

 

Obowiązki tutorów

Tutorzy Instytutu swoim podopiecznym:

  • pomogą sformułować problem rozważany w tekście;
  • zasugerują odpowiednią literaturę i źródła danych;
  • skomentują przygotowywany tekst i zasugerują do niego poprawki, jeśli takie będą niezbędne;
  • zrecenzują zaprezentowane przez uczestników metody prezentacji danych (wykresy/tabele);
  • ocenią, czy tekst nadaje się do publikacji na mises.pl,

Uczestnicy mogą oczekiwać, że tutorzy przynajmniej raz w miesiącu znajdą dla nich czas na czterdziestominutową rozmowę (np. telefon, Skype) na temat przygotowywanego tekstu. Jako że program jest pilotażowy, to każdy tutor będzie miał pod opieką jedynie jedną osobę. To oznacza, że ilość miejsc w naszym programie jest ściśle ograniczona.

 

Obowiązki uczestników programu

Uczestnicy programu zobowiązują się napisać do końca lutego 2018 r. tekst, który zostanie (w przypadku pozytywnej opinii tutora) opublikowany na łamach mises.pl. Tekst powinien mieć długość około 10-15 stron maszynopisu (1 strona = 2 tysięcy znaków ze spacjami i przypisami). Może to być dzieło zarówno bardziej publicystyczne, jak i naukowe, chociaż w obu wypadkach wymagamy używania odpowiedniego aparatu naukowego (przypisy do cytowanych wypowiedzi i komentowanych koncepcji, wskazanie źródeł danych itp.). Tekst, który powstanie podczas tutoringu może być użyty przez autora do dowolnych celów (zaliczenie przedmiotu na studia, udział w konkursie[1] itp.), ale autor musi zaznaczyć w każdym takim przypadku, że współpracował z tutorem. Dodatkowo Instytut zachowuje prawo publikacji tekstu na mises.pl niezależnie od jego innego wykorzystania.

 

Lista tutorów

W naszym programie jako tutorzy zgodzili się uczestniczyć (przy każdej osobie podano jej główne zainteresowania naukowe).

Mateusz Benedyk – bankowość, polityka pieniężna, polityka fiskalna.

Anna Gruhn – własność intelektualna, rynki medialne, polityka innowacyjności.

Stanisław Kwiatkowski – ogólna teoria ekonomii, dobra publiczne, pdzedsiębiorczość, zarządzanie.

Jan Lewiński – kryzysy finansowe, teoria gier, mikroekonomia, makroekonomia.

Dr Arkadiusz Sieroń – teoria pieniądza, cykli koniunkturalnych, bankowość, system emerytalny, rynek pracy.

Dr Krzysztof Turowski – metodologia nauk społecznych, historia myśli ekonomicznej.

Dr Jakub Bożydar Wiśniewski – teoria przedsiębiorczości, ekonomia instytucjonalna, etyka biznesu, metodologia.

Karol Zdybel – nowa ekonomia instytucjonalna, organizacja przemysłowa, teoria wyboru publicznego.

Marcin Zieliński – teoria finansów, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 

Rekrutacja

Aby wziąć udział w tutoringu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do 20 listopada 2017 r. O wynikach rekrutacji powiadomimy uczestników do 30 listopada. Na napisanie prac uczestnicy będą zatem mieli trzy miesiące. Program jest otwarty dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych czy zawodowych. Udział w programie jest bezpłatny.

[1] Wyjątkiem jest konkurs na esej ogłaszany przez Instytut Misesa – nań nie można zgłaszać prac z tutoringu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim. Henry Hazlitt
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W lutym wsparli nas:
Pan Bartosz Baranowski
Pan Michał Basiński
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pani Julia Bula
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Piotr Gładysz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Marek Górecki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Jan Iwanik
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Andrzej Koźlik
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Borys Loy
Pan Kamil Ludwiczuk
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Katarzyna Młynarczyk
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Rafał Sokołowski
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Dariusz Szumiło
Pan Michał Szymanek
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pan Artur Zielazny
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 17 117,10 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>