Wyniki wyszukiwania dla: machaj

Machaj: Mechanika biurokracji w serialu The Wire

27 lutego 2019 Filozofia polityki komentarze

O ekonomii biur i zjawisku biurokratyzacji, która w serialu wydaje się równie nieuchronna jak prawa fizyki.

czytaj dalej
czytaj dalej

Mateusz Machaj, założyciel Insytytutu Misesa, uzyskał stopień doktora habilitowanego

15 września 2018 Aktualności komentarze

10 września habilitację przyznał dr. Machajowi Uniwersytet w Białymstoku.

czytaj dalej
czytaj dalej

Mateusz Machaj i Mateusz Benedyk – wywiady dla „Nam Zależy”

23 maja 2018 Filmy komentarze

Polecamy krótkie wywiady z fundatorem i dyrektorem generalnym Instytutu.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Przedsiębiorcy w regulowanej gospodarce rynkowej

22 października 2017 Filmy komentarze

Wykład wygłoszony podczas V Zjazdu austriackiego, Kraków, 1 października 2017.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Ekonomia krok po kroku – wstęp do „Ekonomii wolnego rynku” Murraya Rothbarda

17 października 2017 Dydaktyka ekonomii komentarze

Murray Rothbard pozostaje najlepszym w historii nauczycielem ekonomii: przekazuje wiedzę ekonomiczną w sposób klarowny, uporządkowany i przede wszystkim pozbawiony nadmiernie skomplikowanych pojęć.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: O książce „Burżuazyjna godność”

12 września 2017 Filmy komentarze

Książka „Burżuazyjna godność" Deirdre McCloskey zostanie niebawem wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Misesa. Zachęcamy do wsparcia wydania i zakupu tej pozycji.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Ekonomia uczenia ekonomii

8 lipca 2017 Dydaktyka ekonomii komentarze

Wystąpienie na gali projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży - Warszawa 1 lipca 2017.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Imperialne interpretacje rewolucji przemysłowej w Anglii

29 czerwca 2017 Historia gospodarcza komentarze

Rewolucja przemysłowa jest symbolem gwałtownego przełomu w filozofii gospodarowania, który dokonał się w osiemnastowiecznej gospodarce Wielkiej Brytanii. Fakt ten stał się początkiem nowej ery w dziejach człowieka, którą Joel Mokyr trafnie określa mianem „gospodarki oświeconej”. W wyniku owego ekonomicznego oświecenia (w szczególności społeczności „zachodnich”) nastała największa w historii aprobata dla idei aktywnego przedsiębiorczego działania

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Ekonomiczne kontrowersje wokół poziomów płac

20 kwietnia 2017 Filmy komentarze

Wykład Mateusza Machaja wygłoszony podczas IV Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa (Karpacz, marzec 2017 r.)

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Rynkowa stopa procentowa a system cenowy

31 marca 2017 Ceny komentarze

Zagadnienie stopy procentowej ma długą historię i zawsze budziło wiele emocji, ponieważ dotyczyło kosztów kredytu. Ostatnio dyskusje na ten temat, zwłaszcza w teorii neoklasycznej, nabrały charakteru sofistycznych sporów, w których trudno doszukać się związku z rzeczywistością.

czytaj dalej
czytaj dalej
Nasi darczyńcy