Powrót
Aktualności

Konkurs na projekt najpilniejszej reformy liberalnej w Polsce - do 10 sierpnia

2
Instytut Misesa
Przeczytanie zajmie 4 min

 

Przypominamy o trwającym cały czas konkursie na projekt najpilniejszej reformy liberalnej w Polsce!

Nagrodą za I miejsce jest udział w Letnim Seminarium Ekonomicznym 2011 na koszt Instytutu Misesa oraz zestaw książek, nagrodą za II miejsce jest 50% zniżka na Letnie Seminarium i książki, nagrodą za III miejsce jest 30% zniżka na Letnie Seminarium i książki.


Co powinien zrobić Instytut Misesa, gdyby na jeden dzień dostał władzę absolutną?

Wiele think-tanków specjalizuje się w tzw. policy advice – czyli podpowiadaniu rządowi konkretnych projektów rozwiązań polityczno-gospodarczych. Do tej pory Instytut Misesa raczej unikał tego rodzaju działalności, starając się raczej krzewić wiedzę o wolności gospodarczej na pewnym poziomie ogólności niż grzęznąć w szczegółach legislacyjno-prawnych, których zgłębienie jest często niezbędne do zaproponowania przemyślanych reform.

Chociaż nie przewidujemy większych zmian w tej strategii, a już na pewno nie planujemy przeorientowania Instytutu Misesa w suflera partii politycznych, to jednak chcielibyśmy stworzyć pewną płaszczyznę dyskusji o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Konkurs, który niniejszym ogłaszamy, i do udziału w którym wszystkich serdecznie zapraszamy, jest właśnie pierwszym krokiem w tym kierunku.

Szczegóły konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najtrafniejszych – tj. najbardziej niezbędnych – i zarazem najdojrzalszych projektów reform liberalnych w Polsce. Aby wziąć udział w konkursie, należy opracować taki projekt, opisać go w załączonym arkuszu (kliknij, aby pobrać wzór) i przesłać na adres kliknij, by zobaczyć e-mail z nagłówkiem "Projekt reformy liberalnej" najpóźniej do 10 sierpnia 2011 r.

Projekt powinien mieć nie więcej niż 6000 znaków (ze spacjami) i powinien zawierać propozycję konkretnej zmiany z uzasadnieniem jej celowości, omówieniem potencjalnych konsekwencji i skutków dla funkcjonowania gospodarki, w której – tak zakładamy – poza wprowadzeniem tej jednej reformy nic innego nie musi się zmienić. W tym konkursie nie oceniamy formy literackiej (oczywiście zwracamy uwagę na poprawność językową!), lecz przede wszystkim sam pomysł oraz zwięzłość i konkretność jego prezentacji i uzasadnienia.

Projekty oceni jury w składzie: Witold Falkowski, Juliusz Jabłecki i Mateusz Machaj.

Nagrody

Z nadesłanych projektów wyłonimy 3 najlepsze, których autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania i obrony swoich pomysłów podczas Letniego Seminarium Ekonomicznego Instytutu Misesa. Ponadto zwycięskie prace zostaną opublikowane na mises.pl.
Nagrodą za I miejsce jest udział w Letnim Seminarium Ekonomicznym 2011 na koszt Instytutu Misesa oraz zestaw książek, nagrodą za II miejsce jest 50% zniżka na Letnie Seminarium i książki, nagrodą za III miejsce jest 30% zniżka na Letnie Seminarium i książki.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu pt. "Najpilniejsza reforma liberalna w Polsce" jest Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, ul. Długa 44/50 p. 214, 00-241 Warszawa.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy pisemnej z propozycją gospodarczych reform liberalnych w Polsce.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które do dnia 10 sierpnia 2011 r. nadeślą drogą elektroniczną na adres email: kliknij, by zobaczyć e-mail pracę nie dłuższą niż 6000 znaków ze spacjami, odpowiadającą celowi konkursu.
4. Członkowie Jury oceniając nadesłane prace będą brać pod uwagę:
-uzasadnienie celowości proponowanej reformy;
-omówienie potencjalnych konsekwencji dla funkcjonowania gospodarki;
-trafność obserwacji;
-zwięzłość i dojrzałość argumentacji.
5. Jury w drodze głosowania wyłoni zwycięzcę Konkursu (I nagroda) oraz przyzna II i III nagrodę. Jury może zadecydować o nie przyznaniu żadnej nagrody lub nie przyznaniu II lub III nagrody. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne i niezaskarżalne.
6. Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie (I miejsce) jest zaproszenie na koszt Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa na Letnie Seminarium Ekonomiczne 2011 wraz z zaproszeniem do wygłoszenia referatu w drugim dniu Seminarium oraz nagrody książkowe przyznane przez Jury. Nagrodą za II miejsce w Konkursie jest 50% zniżka na udział w Letnim Seminarium Ekonomicznym 2011 wraz z zaproszeniem do wygłoszenia referatu w drugim dniu Seminarium oraz nagrody książkowe przyznane przez Jury. Nagrodą za III miejsce w Konkursie jest 30% zniżka na udział w Letnim Seminarium Ekonomicznym 2011 wraz z zaproszeniem do wygłoszenia referatu w drugim dniu Seminarium oraz nagrody książkowe przyznane przez Jury.
7. Z konkursu wyłączeni są członkowie władz Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa oraz ich rodziny, eksperci Instytutu Misesa oraz ich rodziny, szefowie działów i szefowie projektów Fundacji Instytut Ludwiga von Misesa.
8. Nadesłanie prac oznacza akceptację ww. regulaminu oraz w przypadku zwycięstwa w konkursie albo otrzymania II albo III nagrody oznacza gotowość do podpisania umowy o udzielenie licencji do publikacji pracy przez Fundację Instytut Ludwiga von Misesa. Zwycięskie prace będą udostępniane przez Fundację Instytut Ludwiga von Misesa na licencji Creative Commons-uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne.

Kategorie
Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze 2
Ryszard Kozłowski

Super sprawa taki konkurs.

Jakby centrum Misesa mogło to można ponadto zgrupować zaproponowane reformy pod kilkoma względami - np. waga reformy (czy rzeczywiście aż tak potrzebna), możliwość przeprowadzenia w obecnym stanie prawa (np. czy nie trzeba zmieniać konstytucji).

Mogłaby to być znaczna pomoc dla ludzi w sejmie (jeśli są wśród nich chcący dobrze dla kraju).

Odpowiedz

Mariusz Boczek

Reforma ma być "najpilniejsza", więc ta kwestia nie pozostawia moim zdaniem żadnych wątpliwości, a jeśli chodzi o "stan prawa", to reforma może przecież celować w samą jego istotę i obecną podstawę - demokrację...

Odpowiedz

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.