Nie zapomnij rozliczyć PIT do końca kwietnia
KRS: 0000174572
Powrót
Migracje

Wiśniewski: Libertarianizm, prawa własności i kwestia granic

9
Jakub Bożydar Wiśniewski
Przeczytanie zajmie 3 min
zittaumini.jpg
Pobierz w wersji
PDF

Autor: Jakub Bożydar Wiśniewski
Źródło: jakubw.com
Wersja PDF

granicWśród niektórych libertarian popularny jest osobliwy argument mówiący, iż jako że tzw. publiczna infrastruktura zbudowana została za pieniądze podatników, to podatnicy są jej właścicielami, a jako że bez zaproszenia właściciela nikt nie ma prawa wejść na jego posesję, to, jak długo istnieją terytorialne aparaty opresji zwane państwami, ich zadaniem jest kontrolowanie tego, czy wszyscy imigranci do danego kraju posiadają zaproszenie od któregoś z jego obywateli, deklarującego, że zapewni danemu imigrantowi opiekę albo da mu możliwość zarobkowania.

Argument ten naszpikowany jest w swojej osobliwości wieloma logicznymi słabościami, m.in.:

1. Błędnym jest założenie, że podatnicy są właścicielami tzw. infrastruktury publicznej. Jako że powstała ona na drodze podatkowego rabunku, a nie pierwotnego zawłaszczenia poprzez produktywne przekształcenie zasobów niczyich, nie jest ona niczyją własnością. Stałaby się ona własnością podatników dopiero wówczas, gdyby na przedstawicieli państwa nałożona została kara restytucyjna — żądanie zwrotu równowartości zagrabionego podatnikom mienia.

2. Per analogiam można by argumentować, że właściwy z libertariańskiego punktu widzenia jest protekcjonizm, gdyż importowane dobra są również bardzo często transportowane przy udziale infrastruktury publicznej, zanim jakikolwiek konkretny obywatel-klient wyrazi chęć ich zakupu.

3. Jeśli argument ten ma jedynie maskować sprzeciw wobec tzw. państwa opiekuńczego jako magnesu dla importowanych "zasiłkowych pasożytów", to oczywiście udowadnia on jedynie potrzebę eliminacji tzw. państwa opiekuńczego (lub przynajmniej umożliwienie korzystania z jego "usług" wyłącznie obywatelom), nie zaś kontrolowanie granic w oparciu o założenie, że każdy imigrant to potencjalny pasożyt, gdyż założenie to w zasadniczy sposób kłóci się z zasadą domniemania "ekonomicznej niewinności". Innymi słowy, to nie po stronie imigrantów leży ciężar udowodnienia przy przekraczaniu granicy, że nie zamierzają być pasożytami, tak samo jak podobny ciężar dowodowy nie leży po stronie obywateli, ilekroć chcąc nie chcąc korzystają oni z tzw. usług publicznych udostępnianych przez dane państwo.

4. I wreszcie — argument ten zakłada w kuriozalny z libertariańskiego punktu widzenia sposób, że państwowy aparat opresji jest rzeczywistym reprezentantem ogółu obywateli i ma prawo w ich imieniu ograniczać wolność przemieszczania się imigrantów. Jest to oczywiście stanowisko typowo etatystyczne, więc jego akceptacja przez samozwańczych libertarian budzi co najmniej konsternację.

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, trudno jest uciec od wniosku, że jak długo istnieją terytorialne aparaty opresji zwane państwami, jedynym stanowiskiem zgodnym z filozofią libertariańską jest poparcie dla pełnego otwarcia ich granic.

Jest to trzeci z cyklu artykułów, które przedstawiają stan dyskusji na temat imigracji wśród teoretyków libertarianizmu. Pierwszy i drugi można przeczytać tutaj i tutaj.

Kategorie
Ekonomia pracy i demografia Filozofia polityki Migracje Teksty

Czytaj również

Hoppe_O-wolnej-imigracji-i-przymusowej-integracji_male.jpg

Migracje

Hoppe: O wolnej imigracji i przymusowej integracji

Klasyczny argument za wolną imigracją jest następujący: przy pozostałych czynnikach niezmienionych, biznes kieruje się do obszarów o niskich płacach, a praca kieruje się do obszarów o wysokich stawkach płac, wpływając tym samym na tendencję nakierowaną na wyrównywanie stawek płac (za ten sam rodzaj pracy), jak i optymalną lokalizację kapitału. Napływ migrantów do danego obszaru o wysokich płacach obniży nominalne stawki płac. Jednakże nie obniży to realnych stawek płac, jeśli populacja znajduje się w stanie poniżej optimum liczebności.

Caplan_Moja-droga-do-otwartych-granic_male.jpg

Migracje

Caplan: Moja droga do otwartych granic

W subkulturze blogów ekonomicznych jestem znany jako zagorzały zwolennik otwartych granic. Jeśli chcecie poznać moje argumenty, przeczytajcie tekst Why Should We Restrict Immigration? Oraz artykuł filozofa Michaela Huemera Is There a Right to Immigrate? A jeśli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób przyjąłem mój kontrariański punkt widzenia, czytajcie dalej.

Hoppe_O-wolnej-imigracji-i-przymusowej-integracji_male.jpg

Migracje

Bylund: Imigracyjna łamigłówka libertarian

Polityka imigracyjna współczesnych państw to jeszcze kolejny system zezwoleń dwudziestego wieku: wprowadzono obowiązkowe wydawanie pozwoleń na przemieszczanie się. Ruch przez sztucznie wyznaczone granice w poszukiwaniu lepszych możliwości, miłości czy pracy jest praktycznie niemożliwy. Niezależnie od tego, czy chcemy przejść przez rzekę, góry czy las, niezbędne jest zezwolenie wydane przez państwo. I choć runął mur berliński, ideologia stojąca za jego powstaniem nadal istnieje i ma się całkiem dobrze.

imigracja_male.jpg

Migracje

Jasay: Imigracja – jakie jest liberalne stanowisko?

Liberałowie brzydzą się granicami i czują, że ludzie powinni dysponować nie mniejszą swobodą w przemieszczaniu się niż kapitał i dobra na wolnym rynku. Jednak gdy presja wywierana przez biednych chcących dostać się do bogatszych krajów wzrasta, nielegalna imigracja okazuje się politycznie trudna do ukrócenia, liberalny ideał musi zostać oceniony na nowo.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarze 9
kucolibertarianin

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że wielu libertarian i prawicowców nie zgadza się na przymusową imigrację(czyli ściąganie na koszt podatnika imigrantów z innych krajów i ich utrzymywanie). A co do dobrowolnej imigracji, należy pamiętać o tym, że muzułmanie to całkowicie inna kultura, której celem jest światowa dominacja islamu wyplenienie wszelkiego robactwa w postaci niewiernych. Dlatego uważam, że wszelkie służby powinny być podejrzliwe w stosunku do imigrantów z Afryki i bliskiego wschodu. Przeklejam także mój komentarz z poprzedniego artykułu dotyczący islamu:


Dla wszystkich zwolenników przymusowej integracji – polecam przeczytać koran. 3/4 z imigrantów to młodzi i agresywni mężczyźni, część z nich to muzułmanie dla których niewierni to bydło które czeka gehenna.

Tutaj kilka cytatów:
Sura Al-Bakara:
23 A jeśli pozostajecie w wątpliwości wobec tego, co zesłaliśmy Naszemu słudze, o przynieście surę podobną do tego wezwijcie waszych świadków, poza Bogiem,
24 A jeśli jesteście prawdomówni! a jeśli tego nie uczynicie a wy nigdy tego nie uczynicie – to bójcie się ognia a paliwem jego będą ludzie i kamienie – który został przygotowany dla niewiernych.
190 Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców!
191 I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!

Sura Al-Imran:
157 Z pewnością, jeśli zostaniecie zabici na drodze Boga albo jeśli umrzecie… – to przecież przebaczenie od Boga i miłosierdzie lepsze jest od tego, co oni gromadzą!
158 I na pewno, jeśli pomrzecie albo jeśli zostaniecie zabici, to ku Bogu zostaniecie zebrani!

Sura An-Nisa:
56 Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki, będziemy palić w ogniu. I za każdym razem, kiedy się ich skóra spali, zamienimy im skóry na inne, aby zakosztowali kary. Zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry!
74 Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.
89 Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!
91 Wy znajdziecie innych, którzy będą chcieli żyć z wami w pokoju, i żyć w pokoju ze swoim ludem. Za każdym razem, kiedy będą doprowadzeni do buntu, doznają w tej próbie porażki. A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju ani nie powstrzymają swoich rąk, to chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy nad nimi władzę jawną!
95 Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie – oprócz tych, którzy doznali szkody – i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Boga swoimi dobrami i swoim życiem – nie są wcale równi. Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne. Lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy siedzą spokojnie, nagrodą ogromną –
101 A kiedy przebiegacie ziemię, to nie jest dla was grzechem skrócić nieco modlitwę, jeśli się obawiacie, że zagrożą wam ci, którzy nie wierzą. Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!
104 I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi! Kiedy wy cierpicie, to i oni cierpią, tak jak wy cierpicie; ale wy spodziewacie się od Boga tego, czego oni się nie spodziewają. Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

Sura Al-Maida:
33 Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym.

Sura Al-Anfal:
12 Twój Pan objawił aniołom: „Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie więc tych, którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!”
14 To jest dla was! Zakosztujcie więc tego! albowiem niewiernych czeka kara ognia!
17 To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś,
lecz to Bóg rzucił; aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego. Zaprawdę, Bóg jest słyszącym, wszechwiedzącym!
39 Zwalczajcie ich, aż nie będzie już buntu i religia w całości będzie należeć do Boga.” A jeśli oni się powstrzymają… to, zaprawdę, Bóg widzi jasno, co czynicie!
55 Zaprawdę, gorsi od zwierząt u Boga są ci, którzy odrzucili wiarę i nie wierzą;
67 Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi. Wy pragniecie tego, co przypadkowe na tym świecie, a Bóg chce życia ostatecznego. Bóg jest potężny, mądry!

Sura At-Tauba:
5 A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!

29 Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.
41 Wyruszajcie – lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze, gdybyście mogli wiedzieć!
111 Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze aniżeli Bóg? Cieszcie się więc z handlu, jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne!
123 O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością.

Sura Al-Furkan:
44 Czy sądzisz, że większość z nich słyszy albo rozumie? Oni są jak bydło; nie, oni raczej zbłądzili z drogi!
52 Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapałem, przy jego pomocy.

Sura Al-Ahzab:
58 A ci, którzy obrażają wierzących i wierzące, gdy oni na to nie zasłużyli,
biorą na siebie hańbę i jawny grzech.
59 O proroku! Powiedz swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie zakrywały swoimi okryciami. To jest najodpowiedniejszy sposób, aby były poznawane, a nie były obrażane. A Bóg jest Przebaczający, Litościwy!
60 Jeśli obłudnicy i ci, w których sercach jest choroba, jak i ci, którzy szerzą niepokoje w Mynie, nie zaprzestaną swoich poczynań, to My pobudzimy ciebie do wystąpienia przeciw nim. Wtedy oni pozostaną z tobą w sąsiedztwie niewiele czasu.
61 przeklęci! Gdziekolwiek się znajdą, zostaną schwytani i zabici bez Litości;

Sura Muhammad:
4 Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg, to Sam zemściłby się na nich, lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich. A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi.
5 On poprowadzi ich drogą prostą i udoskonali ich ducha,
6 i wprowadzi ich do Ogrodu, który im dał poznać.

Sura At-Talak(fragment o pedofilii):
4 A te spośród waszych żon, które już zwątpiły w okres miesięczny – jeśli macie wątpliwości – niech czekają trzy miesiące; podobnie te, które jeszcze się nie rozwinęły. Kobiety brzemienne zaś niech czekają, aż złożą swoje brzemię. Temu, kto się boi Boga, On przyniesie ułatwienie.

Sura At-Tahrim:
9 O Proroku! Zwalczaj niewiernych i obłudników i bądź względem nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. A jakże nieszczęsne to miejsce przybycia!

Sura Al-Kalam:
10 Nie słuchaj więc: żadnego skorego do przysięgi, nędznego;
11 potwarcy, szerzącego kalumnie;
12 tego, który przeszkadza dobru; napastnika, grzesznika;
13 grubianina, i do tego intruza,
14 nawet gdy on posiada majątek i synów!
15 Kiedy mu są recytowane Nasze znaki, on mówi: „To są baśnie dawnych przodków!”
16 My napiętnujemy go na ryju!

W koranie znajdziemy także wiele wersów o pogardzie dla kobiet oraz niewiernych których czeka gehenna.

Odpowiedz

Guter

Nie każdy muzułmanin to terrorysta. Ba! Nawet nie co drugi, wie Pan?

Odpowiedz

Karol

Ale za to co drugi terrorysta to muzułmanin. Druga połowa to oczywiście Amerykanie wprowadzający demokrację wszędzie tam gdzie jest ropa.

Co do tych imigrantów / uchodźców - radzę poczytać sobie o trzech etapach dżihadu.

Moim zdaniem granice można zostawić otwarte, ale pod żadnym pozorem nie można rozdawać żadnych zasiłków. Taki imigrant musiał by akceptować polską kulturę i liczyć się z tym, że jak zacznie rozrabiać to od razu zostanie deportowany - bez żadnych ceregieli.

Odpowiedz

Guter

50 na 100 terrorystów to muzułmanie. Tylko co z tego wynika? 99 na 100 gwałcicieli to mężczyźni.

Co do reszty zgoda :)

Odpowiedz

kucolibertarianin

Każdy muzułmanin jest potencjalnym terrorystą, ponieważ ich religia popiera mordowanie niewiernych i wywyższa dżihadystów ponad resztę wiernych. Nawet jak jedynie 1% z nich to dżihadyści to przyjęcie ich zakończy się ich zakończy katastrofą. Polecam przeczytać:
http://www.express.co.uk/news/world/587951/Islamic-State-ISIS-Muslims-jihad-Iraq-Syria-Clarion-Project-terrorism
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/198790#.VfZoZZddvHY
http://europejczycy.info/102047/wiadomosci/europa/grecy-przejeli-transport-broni-dla-terrorystow-w-europie/
Dla każdego wierzącego słowa Allaha są święte. To, że tylko część z nich to terroryści wynika z tego, że większość woli żyć niż być męczennikiem.

Odpowiedz

Guter

"Każdy muzułmanin jest potencjalnym terrorystą"

Ponad 80% muzułmanów w Niemczech wyrzeka się jakiejkolwiek przemocy, więc tacy z nich "potencjalni" terroryści jak z polskich licealistów.

A po polsku mówi się "Bóg", a nie "Allah". Po co używasz arabskich słów?

Odpowiedz

Laik

Turcy są specyficzni, najbardziej zsekularyzowani wśród Muzułmanów. We Francji nie wygląda to już tak wesoło https://pbs.twimg.com/media/COhgsl7WEAA0w8L.jpg:large

Odpowiedz

marcinach

Ciekawe te https://pbs.twimg.com/media/COhgsl7WEAA0w8L.jpg:large
Tyle, ze te 14 dla prawicy w Polsce to śmiech! Rozumiem, ze chodzi o Brunona K. co nic nie zrobił. Gadał za dużo. A może Staruch? Dowód ukradł ponoć. Oj, wiem 11 listopada, ale prawica? Zmiłujcie się. No chyba, ze w Polsce tez przyjmuje sie stalinowskie definicje.

Odpowiedz

LvM

Trudno mi się zgodzić z konkluzja powyższego artykułu. Łatwo jest szerzyć ideały libertariańskie (w tym zniesienia granic) tak długo jak muzułmański uchodźca / imigrant nie zamieszka w naszym sąsiedztwie i nie będzie chciał zrealizować nakazów zawartych w Koranie (dżihad). Wszystkim libertarianom, którzy mają odmienne zdanie chciałbym przypomnieć o powodach udziału Ludwiga von Misesa w I Wojnie Światowej (cytat z artykułu: http://mises.pl/blog/2014/07/28/ludwig-von-mises-czasie-wojny-swiatowej-czesc/#_end1):

"Po wojnie Mises szczegółowo opisał te sprawy. Wyjaśnił, w jaki sposób wojna była konsekwencją kultu państwa — w tym przypadku państwa narodowego[1]. Na razie uważał jednak, że on — agnostyczny Żyd, kulturowo Niemiec, polityczny indywidualista, naukowy kosmopolita i austriacki patriota — musi walczyć w wojnie nacjonalistów. Państwo Austro-Węgierskie było jedynym murem mogącym przeciwstawić się rosyjskim hordom, gotowym do inwazji i zniszczenia zachodnich wolności. Może ta postawa wobec polityki była sprzeczna i anachroniczna, ale Mises uważał, że nie miał tu żadnego wyboru i podtrzymywał to przekonanie przez resztę swojego życia."

W jaki sposób wyobraża Pan sobie obronę naszych ideałów i wolności bez istnienia państwa, granic i wojska które mogłoby nas uchronić przed barbarzyńskimi hordami?

Odpowiedz

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.