Nie zapomnij rozliczyć PIT do końca kwietnia
KRS: 0000174572

Filozofia polityki

Wybrana kategoria
Filozofia polityki
Pokaż kategorie
Kliemt_Państwo-defensywne.jpg

Filozofia polityki

Lemieux: Nieunikniona teoria państwa

Kiedy opadnie kurz, „The State” (Państwo) Anthony'ego de Jasaya zostanie prawdopodobnie uznana za wielką książkę XX wieku.

Piotr-Szafruga_Spontaniczny-porządek-a-polityka.png

Filozofia polityki

Szafruga: Idea spontanicznego porządku w rozważaniach nad naturą zjawisk społecznych

Istnienie nieplanowanych zjawisk, do których odnosi się teoria spontanicznego porządku, jest ściśle związane z istnieniem ograniczeń poznawczych ludzkiego umysłu.

KONKURS-NA-ESEJ-PUBLICYTYCZNY.png

Filozofia polityki

Megger: Ludwig von Mises – obrońca liberalizmu

Praca nagrodzona I miejscem w konkursie na esej publicystyczny Instytutu Misesa 2018.

KONKURS-NA-ESEJ-PUBLICYTYCZNY.png

Filozofia polityki

Dziewa: Wiek liberalizmu i jego zmierzch

Praca nagrodzona II miejscem w konkursie na esej publicystyczny Instytutu Misesa 2018.

KONKURS-NA-ESEJ-PUBLICYTYCZNY.png

Filozofia polityki

Dzięciołowski: Ludwig von Mises – obrońca liberalizmu

Praca nagrodzona III miejscem w konkursie na esej publicystyczny Instytutu Misesa 2018.

Okładka-Huemera.png

Aktualności

Sukces akcji wydawniczej - dzieło Huemera już w lutym po polsku!

Dzięki hojność prawie 150 darczyńców znakomita książka libertariańskiego filozofia już wkrótce trafi do polskiego czytelnika!

Benson_Egzekucja-prawa-własności-w-prymitywnych-społeczeństwach-prawo-bez-państwa.jpg

Filozofia polityki

Benson: Egzekwowanie prawa własności w prymitywnych społeczeństwach - prawo bez państwa

Nawet ekonomiści o silnie prorynkowym nastawieniu uważają zazwyczaj, że rynek może funkcjonować efektywnie jedynie w ramach systemu dobrze zdefiniowanych i egzekwowanych praw własności.

Mises_Kompleks-dyktatora.jpg

Filozofia polityki

Mises: Kompleks dyktatora

Wnaturze nowo narodzonego dziecka leży egoizm. Jedynie doświadczenie życiowe i nauki wpajane przez rodziców, rodzeństwo, towarzyszy zabaw, a później także innych ludzi zmuszają je do uznania korzyści płynących ze współpracy społecznej

okładka.jpg

Filozofia polityki

Mises: Błędność koncepcji „charakteru narodowego”

Główną ułomność koncepcji charakteru stosowanej jako wyjaśnienie stanowi przypisywana charakterowi trwałość. Przyjmuje się, że osoba lub grupa ma stały charakter, z którego wynikają wszelkie jej idee i działania. Przestępca nie jest przestępcą dlatego, że popełnił przestępstwo. Popełnił on przestępstwo, bo jest przestępcą. Fakt popełnienia kiedyś przez kogoś przestępstwa dowodzi więc, że jest on przestępcą, a to uprawdopodabnia jego winę w przypadku oskarżeń o kolejne przestępstwa. Doktryna ta głęboko przeniknęła postępowanie karne w kontynentalnej Europie.

okładka.jpg

Filozofia polityki

Guzikowski: Narodziny zła – od tłumacza „Rządu wszechmogącego” Ludwiga von Misesa

Jak zauważa profesor Mises, jeszcze „sto lat temu niewielu ludzi przewidywało niezwykły rozkwit idei antyliberalnych, które zrodziły się w krótkim czasie. Idea wolności wydawała się być tak głęboko zakorzeniona, że nikt nie podejrzewał, iż jakiś ruch reakcyjny mógłby kiedykolwiek przyczynić się do jej wykorzenienia. Antyliberalizm pojawił się tymczasem pod płaszczykiem socjalizmu, komunizmu oraz planowej gospodarki, ponieważ otwarte atakowanie wolności byłoby przedsięwzięciem z góry skazanym na niepowodzenie”

Balfour_Dlaczego-marksizm-porzucił-ekonomię-na-rzecz-kultury.jpg

Filozofia polityki

Balfour: Dlaczego marksizm porzucił ekonomię na rzecz kultury?

W swoim niedawnym artykule dla magazynu Reason redaktor Brian Doherty zapewnia, że „marksizm kulturowy” nie jest niczym innym, jak „paranoicznym urojeniem” „teoriospiskowej prawicy”, zmyślonym w celu odwrócenia uwagi od ich nienawiści do „multikulturalizmu, praw homoseksualistów i radykalnego feminizmu”.

Reed_Wybory-to-nie-Halloween2.jpg

Filozofia polityki

Reed: Wybory to nie Halloween

Atrakcyjność Halloween polega częściowo na tym, że otrzymujemy coś atrakcyjnego wyłącznie dzięki temu, że pojawiamy się przed drzwiami naszych sąsiadów, a to z kolei przekłada się na nasze nawyki wyborcze.

Rząd-Wszechmogący_Teoria-a-historia.png

Recenzje

Rothbard: Mises, „Rząd wszechmogący” i „Teoria a historia”

Rząd wszechmogący i Teoria a historia Ludwiga von Misesa to dwie najbardziej niedocenione spośród wszystkich książek wielkich ekonomistów wolnorynkowych, niedocenione nawet podczas odrodzenia szkoły austriackiej w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

okładka.jpg

Filozofia polityki

Gniadek: Przedmowa do polskiego wydania „Rządu wszechmogącego” Ludwiga von Misesa

Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa oddaje w ręce czytelnika polskie tłumaczenie książki pt. Rząd wszechmogący. Narodziny państwa totalnego i wojny totalnej. Została ona po raz pierwszy wydana w 1944 roku, kiedy uwagę całego ówczesnego świata przykuwała walka z nazizmem

Hayek_male.jpg

Filozofia polityki

Radnitzky: Hayek o roli państwa - radykalnie libertariańska krytyka

Czy Hayek naprawdę był teoretykiem państwa „minimalnego”? W końcu uważał, że potrzebujemy państwa nie tylko jako ochroniarza, ale także jako dostawcę „dóbr publicznych”. To okazuje się problematyczne, jako że może wiązać się z konsekwencjami, których on sam by nie zaaprobował.

Tucker_Skąd-się-wziął-termin-„libertarianizm”.jpg

Teksty

Tucker: Skąd się wziął termin „libertarianizm”?

Jest to dosyć długie słowo. Niewygodne w użyciu. Zawsze wymaga wyjaśnienia. W Ameryce oznacza zarówno partię, jak i ideologię, a spory na temat jego właściwego znaczenia wydają się nie mieć końca.

Nieroda_Europa-Tysiąca-Liechtensteinów.png

Teksty

Nieroda: Europa Tysiąca Liechtensteinów czyli (inny) liberalny punkt widzenia

Powód, dla którego model ten cieszy się popularnością wśród osób o poglądach libertariańskich czy wolnorynkowych, to przekonanie, że dezintegracja państw narodowych i przekształcenie ich w szereg niewielkich państewek opartych na wspólnotach lokalnych sprzyjać będzie procesowi radykalnej liberalizacji gospodarki, cięciom podatków i reformom wolnohandlowym

Foubert_Anarchia.jpg

Filozofia polityki

Foubert: Anarchia

Zgodnie z etymologią tego słowa anarchia oznaczałaby brak jakiegokolwiek rządu, zniesienie wszelkiej władzy politycznej; choć jesteśmy w stanie wyobrazić sobie zarówno skrajnie złe, jak i skrajnie dobre efekty tak ekstremalnej zmiany, w rzeczywistości może ona być praktycznie nieosiągalna. Dlatego zdaje się, że historia nie przedstawia nawet jednego kompletnego przykładu anarchii, w której każda jednostka byłaby w pełni niezależna od władzy zewnętrznej.

Boettke_Odbudowa-programu-liberalnego.jpg

Filozofia polityki

Boettke: Odbudowa programu liberalnego

Liberalizm potrzebuje odnowy. Zależy mi jednak przede wszystkim na tym, aby zwrócić uwagę na to, że, jak sądzę, liberalizm musi sobie poradzić nie tyle z problemem marketingowym, co z problemem dotyczącym sposobu myślenia. Zbyt wiele czasu i energii poświęcono na stworzenie nowej oprawy i marketingu dla starej doktryny wiecznych prawd, zamiast doktrynę tę przemyśleć na nowo, popychając jej ewolucję do przodu, aby mogła sprostać nowym wyzwaniom.

Gordon_Hoppe-o-demokracji-postępie-i-państwie_1.png

Filozofia polityki

Gordon: Hoppe o demokracji, postępie i państwie

Hoppe jest zdecydowanym przeciwnikiem postępowej ortodoksji. W tym obszarze historia jest dla niego raczej opowieścią o upadku — nie z ogrodu Eden, ale raczej z poziomu rozsądnego sposobu rozstrzygania sporów.

Clément_Prywatna-dobroczynność.png

Działalność charytatywna

Clément: Prywatna dobroczynność

Oczywiście dobroczynność i braterstwo są cnotami tylko wtedy, gdy są wolne i spontaniczne. Państwowa, a zatem wymuszona, dobroczynność nie jest cnotą — jest podatkiem. Poświęcenie narzucone niektórym na rzecz innych wyraźnie traci charakter dobroczynności.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.