Historia gospodarcza

Wybrana kategoria
Historia gospodarcza
Pokaż kategorie
Molinari_Utopia-wolności-list-do-socjalistów.jpg

Dydaktyka ekonomii

Molinari: Utopia wolności - list do socjalistów

„Dlaczego odmawiacie podążania ścieżką wolności obok nas?”

Aslund_Transformacja-gospodarcza.jpg

Historia gospodarcza

Åslund: Transformacja gospodarcza

„Na początku kierunek transformacji był jasny, ale jego ostateczne cele nie były”.

Scheuttinger-Butler_Kontrola-cen-w-starożytnym-Rzymie.jpg

Historia gospodarcza

Scheuttinger, Butler: Kontrola cen w starożytnym Rzymie

„zarówno biedni, jak i bogaci modlili się, by barbarzyńcy wybawili ich...”

Mises.png

Historia gospodarcza

Hülsmann: Mises o błędach niemieckiego socjalizmu

Pozorne dobrodziejstwa socjalizmu wojennego to niebezpieczne złudzenie, spowodowane inflacją, jaka mu towarzyszyła.

Higgs_Kryzys-w-trakcie-kryzysu-USA-w-latach-1937-1939.jpeg

Historia gospodarcza

Higgs: Kryzys w trakcie kryzysu, USA w latach 1937-1939

Spowolnienie gospodarcze w latach 1937–1939 to zapomniany epizod wielkiego kryzysu w USA.

Rapka_Dlaczego-sektor-rolny-ucierpiał-w-trakcie-wielkiego-kryzysu.jpg

Historia gospodarcza

Rapka: Dlaczego sektor rolny ucierpiał w trakcie wielkiego kryzysu?

Do dziś wiele osób wciąż jest przekonana co do prawdziwości mitu, że to nieskrępowany wolny rynek prowadzi do kryzysów...

Brook_Dwie-ważne-tradycje-w-historii-finansów.png

Historia gospodarcza

Book: Dwie ważne tradycje w historii finansów

Banki i rynki finansowe dostarczają kluczowych usług dla gospodarki - która z tych instytucji była ważniejsza dla rozwoju kapitalizmu?

McMaken_To-nie-kapitalizm-odpowiada-za-zanik-rodzin-wielopokoleniowych.jpg

Historia gospodarcza

McMaken: To nie kapitalizm odpowiada za zanik rodzin wielopokoleniowych

Jeden z mitów o kapitalizmie brzmi, że kapitalizm i liberalizm w jakiś sposób „zmuszają” ludzi do cenienia wyżej konsumpcji i zysków od innych wartości.

Przeklasa_Wojny-Opiumowe-wojny-handlowe-nie-takie-łatwe-do-wygrania.jpg

Historia gospodarcza

Przeklasa: Wojny Opiumowe - wojny handlowe nie takie łatwe do wygrania

Początkiem marca bieżącego roku prezydent Donald Trump zamieścił na portalu Twitter wpis, w którym w prostych słowach wyraził pogląd o potrzebie i banalnej prostocie prowadzenia wojen handlowych.

Christoff-Kurapovna_Liga-Hanzeatycka-imperium-handlu.jpg

Historia gospodarcza

Christoff–Kurapovna: Liga Hanzeatycka - „imperium” handlu

Dawno, dawno temu na północy Europy istniało średniowieczne zjawisko, będące przedmiotem uniwersalnego mitu i fascynacji, podobnie jak uwodzicielskie republiki kwitnące na południu kontynentu: była to Liga Hanzeatycka funkcjonująca od połowy XIII do XVI wieku. „Hanza”, zwana również „Ligą”, zaczęła się jako traktat między Lubeką a Hamburgiem podpisany po to, aby „oczyścić z piratów i rabusiów drogę między Łabą i Trave”

Rapka_Kapitalizm-powstał-dzięki-finansom.jpg

Teksty

Rapka: Kapitalizm powstał dzięki finansom

Jedno z najważniejszych pytań w ekonomii, jeśli nie najważniejsze, dotyczy tego, co spowodowało gwałtowny wzrost gospodarczy oraz podniesienie poziomu życia mas. Przez większość czasu istnienia ludzkości życie było krótkie, marne i biedne. Śmiertelność dzieci była wręcz niewyobrażalna. Działo się tak aż do XVI wieku, kiedy to gospodarka światowa zaczęła się integrować i nastąpiło przyspieszenie wzrostu gospodarczego, szczególnie w Anglii i Holandii.

Christoff-Kurapovna_Kolebki-kapitalizmu-miasta-państwa-Grecji-i-Włoch.jpg

Historia gospodarcza

Christoff–Kurapovna: Kolebki kapitalizmu - miasta-państwa Grecji i Włoch

Od dawna trwa ciągła debata akademicka na temat tego, czy „starożytna gospodarka”, odnosząc się głównie do Grecji, w ogóle istniała. W dziedzinie zdominowanej przez Marksa, marksistów, XIX–wiecznego socjologa Maxa Webera i takich renomowanych uczonych jak Sir Moses Finley, obraz ekonomicznego świata greckich poleis jest czymś bardzo statycznym.

DiLorenzo_Mit-monopolu-naturalnego.jpg

Monopole i zmowy cenowe

DiLorenzo: Mit monopolu naturalnego

Twierdzenie, jakoby teorię monopoli najpierw opracowali ekonomiści, a dopiero potem została ona użyta przez ustawodawców do „uzasadnienia” przywileju monopolowego, jest mitem. W rzeczywistości monopole tworzono dziesiątki lat przed tym, kiedy teorię sformalizowali popierający interwencjonizm ekonomiści, którzy użyli jej później jako racjonalizacji ex post dla interwencji państwowej.

Przeklasa_Między-Wilczkiem-a-Balcerowiczem.jpg

Historia gospodarcza

Przeklasa: Między Wilczkiem a Balcerowiczem

Kiedy wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny nie przyniósł spodziewanych efektów, a opozycja mimo przejścia do podziemia nie została złamana, konieczne stało się znalezienie innego rozwiązania narastającego problemu polityczno-gospodarczego.

Reed_52-mity-o-kapitaizmie.png

Monopole i zmowy cenowe

Reed: Czy przypadek koncernu Standard Oil Rockefellera dowiódł, że tylko państwo jest zdolne przeciwstawić się monopolom?

Pośród wielu nieporozumień na temat wolnej gospodarki popularne jest przekonanie, jakoby leseferyzm z natury rzeczy sprzyjał powstawaniu monopoli. W ramach nieskrępowanego kapitalizmu — głosi zgrany refren — wielkie firmy konsekwentnie pochłaniają mniejsze, przejmują udziały w rynku i depczą konkurentów, aż z czasem wszyscy stąpający po ziemi stają się zależni od ich potęgi. Dynamiczny rozwój założonej przez Johna D. Rockefellera pod koniec XIX wieku firmy Standard Oil przedstawia się jako rzekomy przykład takiego obrotu sprawy.

IM_BURZUAZYJNA_GODNOSC_OKLADKA_06-2.jpg

Historia gospodarcza

McCloskey: Wpływ handlu niewolnikami i brytyjskiego imperializmu na rewolucję przemysłową był niewielki – rozdz. 26. książki „Burżuazyjna godność”

Z tego, że handel zagraniczny nie miał znaczenia, wynika, że znaczenia nie miały również poszczególne segmenty tego handlu — w każdym razie nie były na tyle duże, by wyjaśnić podwojenie dochodu realnego per capita w latach 1780—1860, a zwłaszcza wytłumaczyć późniejszą eksplozję, która przyniosła szesnastokrotny wzrost. I tak na przykład brytyjskiej czy europejskiej koniunktury nie mógł nakręcić handel niewolnikami, który stanowił dość mały wycinek brytyjskiego czy europejskiego handlu.

Zieliński_USA-nie-urosłyby-bez-europejskiego-kapitału.jpg

Historia gospodarcza

Zieliński: USA nie urosłyby bez europejskiego kapitału

Napływ zagranicznego kapitału w opinii większości ekonomistów przyspiesza rozwój gospodarczy. Pojawiają się jednak ostrzeżenia przed uzależnieniem się od zagranicznych inwestycji. Pouczająca jest historia gospodarki USA, które stały się potęgą gospodarczą przy wydatnym finansowaniu z zagranicy. Dodać tu warto, że zagraniczny kapitał w USA pochodził głównie z Wielkiej Brytanii — byłej metropolii.

IM_BURZUAZYJNA_GODNOSC_OKLADKA_06-2.jpg

Historia gospodarcza

McCloskey: Liczby mówią jednak za siebie – rozdz. 11. książki „Burżuazyjna godność”

My wszyscy — optymiści i względni pesymiści — zgadzamy się, że w pewnych partiach Wielkiej Brytanii około 1820 roku, plus minus czterdzieści lat, zaszło coś niewiarygodnie dziwnego, co wzbogaciło i zmieniło nasz świat. Dla większości (jeśli nie dla wszystkich) celów naukowych osadzenie radykalnej zmiany w okresie między 1780 a 1860 rokiem jest wystarczająco dokładne, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę zdumiewającą skalę wzbogacenia, które miało wkrótce nadejść.

Reed_52-mity-o-kapitaizmie.png

Historia gospodarcza

Folsom: Czy do zakończenia wielkiego kryzysu przyczyniła się druga wojna światowa?

Chronologia zdarzeń sugeruje, że to wybuch drugiej wojny światowej był początkiem końca wielkiej depresji. W jej trakcie ponad 12 milionów Amerykanów powołano do wojska, a niemalże drugie tyle zatrudniono na stanowiskach związanych z działaniami wojennymi. W efekcie, w samym roku 1939 wojna wchłonęła 17 milionów bezrobotnych Amerykanów. Stąd też wielu historyków za przyczynę końca kryzysu uznaje astronomiczne wydatki publiczne przeznaczane na tę potężną operację militarną.

IM_BURZUAZYJNA_GODNOSC_OKLADKA_06-2.jpg

Historia gospodarcza

McCloskey: Bogaci i wolni dzięki burżuazji - przedmowa do wydania polskiego książki „Burżuazyjna godność”

Bardzo cieszy mnie wydanie w języku polskim drugiego tomu trylogii Ery burżuazji (w 2006 roku pojawił się pierwszy tom, Bourgeois Virtues [Burżuazyjne cnoty], drugi w 2010 roku, a w 2016 roku ukazał się wreszcie — chwalmy Pana! — tom trzeci, Bourgeois Equality [Burżuazyjna równość]). Jestem wielką miłośniczką polskiej kultury i historii.

McCloskey_Rdzeniem-wolności-jest-wolność-gospodarcza.jpg

Historia gospodarcza

McCloskey: Rdzeniem wolności jest wolność gospodarcza

Od czasu powstania socjalizmu, progresywizmu i nowego liberalizmu w późnych latach XIX w. zaczęto uważać wolność ekonomiczną za wulgarną i opcjonalną — coś, na czym zależy tylko grubym rybom. Jednak prawdziwy liberalizm, ten który powstał w XVIII w. za czasów Voltaire'a, Adama Smitha, Toma Paine'a czy Mary Wollstonecraft, postulował wolność gospodarczą zarówno dla biednych, jak i dla bogatych, i rozumiał ją jako pozostawienie w spokoju ludzi i ich majątku.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.