KASE – ogłoszenia specjalne

18 grudnia 2008 Aktualności komentarze: 3

OGŁOSZENIE 1

The Atlas Foundation przyznała Instytutowi Misesa Project Grant w wysokości 2000 dolarów (ok. 5860 zł). Zarząd Instytutu Misesa postanowił przeznaczyć ten grant na następujące cele:

 1. identyfikację wizualną aktywnych KASE – kluby otrzymają rollup z logo IM – wartość łącznie: 1200 zł
 2. wsparcie Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, które wykazują się największą aktywnością i pomysłowością w semestrze jesienno-zimowym 2008 – 1500 zł
 3. wsparcie lokalnych Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, które wykażą się największą aktywnością i pomysłowością w semestrze letnim – 1500 zł
 4. sfinansowanie specjalnych nagród i stypendiów dla uczestników KASE i Letniego Seminarium Austriackiego – 1660 zł

Wsparcie, o którym mowa w p. 1–3 będzie miało formę rzeczową (za przyznane pieniądze KASE lub pojedynczy uczestnik KASE będą mogli nabyć konkretne przedmioty, książki, usługi przydatne w działalności KASE). Nagrody, o których mowa w p. 4, będą miały formę rzeczową lub finansową.

Aby otrzymać grant z puli 1 i 2, KASE musi:

Do 15 stycznia 2009:

 1. zamieścić przejrzysty plan zajęć na stronie www.austriacy.pl i regularnie zamieszczać ogłoszenia o kolejnych spotkaniach

Do 28 lutego 2009:

 1. przesłać do Instytutu Misesa (wf@mises.pl) sprawozdanie semestralne zawierające dane statystyczne (listy obecności w całym semestrze, daty spotkań) oraz kilkuzdaniowe omówienia każdego spotkania
 2. przedstawić plan rozwoju KASE, w szczególności pomysły na dotarcie do mediów i zwiększanie frekwencji na spotkaniach klubowych. Jeśli taki plan został już zrealizowany, to należy opisać przebieg i rezultaty działań
 3. przedstawić pomysły warte realizacji i wymagające nakładów finansowych (np. założenie biblioteki, organizacja panelu). Opisać je w formie mini-biznesplanu.
 4. przedstawić pomysły na fundraising

Aby otrzymać grant z puli 3 KASE musi:

Do 30 czerwca 2009:

 1. zamieszczać przejrzysty plan zajęć i ogłoszenia o spotkaniach na stronie www.austriacy.pl w okresie 1.03.2009–30.06.2009)
 2. przesłać do Instytutu Misesa (wf@mises.pl) sprawozdanie semestralne zawierające dane statystyczne (listy obecności w całym semestrze) oraz kilkuzdaniowe omówienia poszczególnych spotkań
 3. opisać przedsięwzięcia KASE, które zwiększyły zasięg jego oddziaływania i przyczyniły się do wzrostu frekwencji na spotkaniach
 4. przedstawić pomysły warte realizacji i wymagające nakładów finansowych w kolejnym semestrze
 5. przedstawić informację o dotychczasowych rezultatach fundraisingu i plany fundraisingu w kolejnym semestrze.

Nagrody z puli 4 będą przyznawane za najlepsze wyniki naukowe. Aby uczestnicy KASE mogli ubiegać się o nagrodę:

 1. szef KASE w porozumieniu z członkami KASE musi ustalić temat (tematy) pisemnych prac rocznych oraz kryteria ich oceny, a następnie przesłać do akceptacji na adres wf@mises.pl; termin: 15 lutego 2009.
 2. uczestnicy KASE muszą przedłożyć szefowi prace zgodne z wymaganiami do 30 maja 2009; szef KASE ocenia je samodzielnie, a następnie przesyła do weryfikacji przez IM na adres wf@mises.pl do dnia 15 czerwca 2009.

Wartość minimalnej nagrody z puli 4: 100 zł. Ostateczny podział środków na nagrody będzie zależał od liczby i poziomu prac. Szefowie KASE mogą również przedstawiać swoje prace, ale przesyłają je do IM bez własnej oceny. Jeśli po przyznaniu nagród za prace roczne w puli 4 pozostaną jakieś środki, przeznaczymy je na nagrody dla uczestników LSA 2009.

Weryfikację prac przeprowadzą specjaliści IM pod kierunkiem prezesa IM.

OGŁOSZENIE 2

20 grudnia 2008 w trybie nadzwyczajnym (przed terminem) przyznaję nagrodę z puli 1 i 2 Klubowi Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, który spełnił z nawiązką wszystkie kryteria jej przyznania. KASE Kraków otrzymuje rollup, książki do założenia biblioteki (wartość ok. 300 zł) oraz środki na pokrycie kosztów podróży do szkoły w Nowym Sączu (ok. 250 zł). O osiągnięciach KASE Kraków wkrótce napiszemy więcej na www.mises.pl.

Witold Falkowski

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Instytut Misesa

O Autorze:

Instytut Misesa

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wroclawiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć – naszym zdaniem najwybitniejszego ekonomisty XX w. – Ludwiga von Misesa.

Pozostałe wpisy autora:

3 Komentarze “KASE – ogłoszenia specjalne

 1. Uch panowie, ten news to chyba po to, żeby zebrać dodatowe datki? Jeżeli 6000 zł to dla Was duża kasa, to poproszę o opublikowanie numeru konta, urządzimy porządną zbiórkę…. Dajcie spokójh…. 2000?

 2. Oto nasz numer konta: 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001
  Bardzo chętnie zagospodarujemy te 2000. Ktoś da więcej?
  A tak na poważnie to ucieszymy się z każdej darowizny i na pewno jej nie zmarnujemy..

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *