Sprawozdanie z Letniego Seminarium Austriackiego 2009

7 września 2009 Aktualności komentarze: 0

Radziejowice, 29-31 sierpnia 2009
Kryzysy gospodarcze i finansowe a teoria makroekonomii

Tegoroczne Seminarium zgromadziło ponad 60 uczestników i prelegentów. Obrady otworzył wykład inauguracyjny szefa Rady Naukowej Instytutu Misesa, prof. Witolda Kwaśnickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego Makroekonomia i teoria austriacka. Mówca wskazał na aktualność analizy austriackiej w kontekście obecnego kryzysu. Pierwszego dnia odbyła się także fascynująca debata między prof. Kwaśnickim i prof. Tadeuszem Kowalikiem, którą prowadził dr Mateusz Machaj. Mimo wyraźnie rozbieżnych stanowisk w sprawie przyczyn kryzysu i recept na jego zażegnanie, obaj mówcy zgodzili się, że rynek jest gospodarce niezbędny.

W trakcie kilku pozostałych sesji poszczególni prelegenci przedstawiali problematykę z zakresu bankowości, finansów, metodologii ekonomii, teorii kapitału i teorii cyklu koniunkturalnego. Obecna była również jak najbardziej współczesna problematyka – w jednym ze swoich referatów szef zespołu eksportów IM, Juliusz Jabłecki badał regulacje rynku finansowego i opowiadał o przebiegu kryzysu 2008. Dużo emocji i dyskusji wywołało inne wystąpienie tego prelegenta, w którym analizował on skutki ewentualnego wprowadzenia euro w Polsce. Z kolei Karol Lew Pogorzelski, specjalista IM ds. sfery publicznej, pytając o wiarygodność metodologii austriackiej, udowodnił, że dyskusja i spory metodologiczne w łonie szkoły oraz wśród jej zwolenników są jak najbardziej żywotne.

Ważnym elementem Seminarium były warsztaty nauczycielskie. Ich pierwszą część poprowadził Arthur Foulkes, amerykański publicysta i współpracownik Mises Institute w Auburn, który zademonstrował, że nauka ekonomii może być fascynująca nawet dla uczniów szkół podstawowych. Druga część warsztatów, którą poprowadzili wolontariusze z krakowskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii przy IM biorący udział w projekcie „Lekcje ekonomii”, była doskonałym dopełnieniem pierwszej. Wolontariusze od roku z powodzeniem wprowadzają tematykę ekonomiczną na lekcjach przedsiębiorczości w krakowskich liceach. Omówiono nie tylko przykładowe tematy lekcji (zainteresowani otrzymali konspekty dla uczniów i nauczycieli), ale też poruszono kwestie metodyczne, np. materiałów dydaktycznych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Towarzyszyła im ożywiona dyskusja.

Dzięki jednemu ze sponsorów (sklepowi In Vino z sieci dobrewina.pl) pierwszego dnia Seminarium zorganizowano degustację win. Goście Seminarium mogli skosztować szlachetnych trunków ze Starego Kontynentu i z krajów Nowego Świata.

W tym roku uczestnicy Seminarium mogli przystąpić do egzaminu z podstaw teorii ekonomii w ujęciu szkoły austriackiej. Test pisemny, kwalifikujący do egzaminu ustnego, zaliczyło 18 osób. Część ustną zdało 14 osób. Cztery osoby zostały dodatkowo wyróżnione.

Rozdanie dyplomów i certyfikatów uczestnictwa odbyło się ostatniego dnia na molo stawu w zabytkowym parku okalającym radziejowicki pałac.

Witold Falkowski, Anna Gruhn

Poniżej kilka zdjęć:

Od lewej: Fijor, Kwaśnicki, Kowalik, Falkowski, Machaj, Nykiel
Od lewej: Fijor, Kwaśnicki, Kowalik, Falkowski, Machaj, Nykiel
Od lewej: Kwaśnicki, Machaj, Kowalik
Od lewej: Kwaśnicki, Machaj, Kowalik
Uczestnicy LSA podczas wykładów
Uczestnicy LSA podczas wykładów
Degustacja win
Degustacja win

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Instytut Misesa

O Autorze:

Instytut Misesa

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wroclawiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć – naszym zdaniem najwybitniejszego ekonomisty XX w. – Ludwiga von Misesa.

Pozostałe wpisy autora: