Radziejowice, 29-31 sierpnia 2009
Kryzysy gospodarcze i finansowe a teoria makroekonomii

Tegoroczne Seminarium zgromadziło ponad 60 uczestników i prelegentów. Obrady otworzył wykład inauguracyjny szefa Rady Naukowej Instytutu Misesa, prof. Witolda Kwaśnickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego Makroekonomia i teoria austriacka. Mówca wskazał na aktualność analizy austriackiej w kontekście obecnego kryzysu. Pierwszego dnia odbyła się także fascynująca debata między prof. Kwaśnickim i prof. Tadeuszem Kowalikiem, którą prowadził dr Mateusz Machaj. Mimo wyraźnie rozbieżnych stanowisk w sprawie przyczyn kryzysu i recept na jego zażegnanie, obaj mówcy zgodzili się, że rynek jest gospodarce niezbędny.

W trakcie kilku pozostałych sesji poszczególni prelegenci przedstawiali problematykę z zakresu bankowości, finansów, metodologii ekonomii, teorii kapitału i teorii cyklu koniunkturalnego. Obecna była również jak najbardziej współczesna problematyka – w jednym ze swoich referatów szef zespołu eksportów IM, Juliusz Jabłecki badał regulacje rynku finansowego i opowiadał o przebiegu kryzysu 2008. Dużo emocji i dyskusji wywołało inne wystąpienie tego prelegenta, w którym analizował on skutki ewentualnego wprowadzenia euro w Polsce. Z kolei Karol Lew Pogorzelski, specjalista IM ds. sfery publicznej, pytając o wiarygodność metodologii austriackiej, udowodnił, że dyskusja i spory metodologiczne w łonie szkoły oraz wśród jej zwolenników są jak najbardziej żywotne.

Ważnym elementem Seminarium były warsztaty nauczycielskie. Ich pierwszą część poprowadził Arthur Foulkes, amerykański publicysta i współpracownik Mises Institute w Auburn, który zademonstrował, że nauka ekonomii może być fascynująca nawet dla uczniów szkół podstawowych. Druga część warsztatów, którą poprowadzili wolontariusze z krakowskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii przy IM biorący udział w projekcie „Lekcje ekonomii”, była doskonałym dopełnieniem pierwszej. Wolontariusze od roku z powodzeniem wprowadzają tematykę ekonomiczną na lekcjach przedsiębiorczości w krakowskich liceach. Omówiono nie tylko przykładowe tematy lekcji (zainteresowani otrzymali konspekty dla uczniów i nauczycieli), ale też poruszono kwestie metodyczne, np. materiałów dydaktycznych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Towarzyszyła im ożywiona dyskusja.

Dzięki jednemu ze sponsorów (sklepowi In Vino z sieci dobrewina.pl) pierwszego dnia Seminarium zorganizowano degustację win. Goście Seminarium mogli skosztować szlachetnych trunków ze Starego Kontynentu i z krajów Nowego Świata.

W tym roku uczestnicy Seminarium mogli przystąpić do egzaminu z podstaw teorii ekonomii w ujęciu szkoły austriackiej. Test pisemny, kwalifikujący do egzaminu ustnego, zaliczyło 18 osób. Część ustną zdało 14 osób. Cztery osoby zostały dodatkowo wyróżnione.

Rozdanie dyplomów i certyfikatów uczestnictwa odbyło się ostatniego dnia na molo stawu w zabytkowym parku okalającym radziejowicki pałac.

Witold Falkowski, Anna Gruhn

Poniżej kilka zdjęć:

Od lewej: Fijor, Kwaśnicki, Kowalik, Falkowski, Machaj, Nykiel

Od lewej: Fijor, Kwaśnicki, Kowalik, Falkowski, Machaj, Nykiel

Od lewej: Kwaśnicki, Machaj, Kowalik

Od lewej: Kwaśnicki, Machaj, Kowalik

Uczestnicy LSA podczas wykładów

Uczestnicy LSA podczas wykładów

Degustacja win

Degustacja win

Cytat:
  • Gospodarka jest fenomenem społecznym, nie fizycznym. Gdyby politycy i ekonomiści przyjęli to do wiadomości, musieliby porzucić marzenia o możliwości pozytywnego wpływu na zjawiska gospodarcze. Krzysztof Dzierżawski
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W czerwcu wsparli nas:
Pan Dominik Aromiński
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Kamil Bojdoł
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Andrzej Jędruchniewicz
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Sławomir Krawczyk
Pan Wojciech Kukla
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Wojciech Langiewicz
Pan Kamil Ludwiczuk
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Łukasz Osileniec
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 2 425,86 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>