LSA – nauka o wolności

26 lipca 2010 Aktualności komentarze: 0

Letnie Seminarium Austriackie (LSA) Instytutu Misesa to niepowtarzalny w skali kraju trzydniowy cykl wykładów, warsztatów i dyskusji poświęconych austriackiej szkole ekonomii. Przedstawiciele młodego pokolenia ekonomistów mogą tu debatować o wolnej przedsiębiorczości i swobodzie gospodarowania, kontynuując tym samym tradycję „austriacką”. Chociaż od czasu przełomu roku 1989 w Polsce można swobodnie organizować konferencje na temat wolności, to przez wiele lat w ofercie rynkowej brakowało seminarium, które traktuje o wolności jak o obiekcie nauki, a nie ideologii. Wypełniając tę lukę, seminarium austriackie toruje drogę wiedzy, która jest nie tylko zobiektywizowana, ale i nieprzesiąknięta ideologią. Jest to chyba jedyne spotkanie naukowe w Polsce, na którym swoboda działania jest tematem rzetelnej analizy ekonomicznej.

Organizatorzy seminarium dbają o zapewnienie odpowiedniej proporcji między wykładami i dyskusjami, by dać uczestnikom odpowiednio dużo czasu na wymianę poglądów. Prelegenci traktują swoje wystąpienia jako wstęp do dyskusji, a nie wykład ex cathedra. Wzorem są tu wiedeńskie seminaria Ludwiga von Misesa, w których debatę wykorzystywano jako istotne narzędzie poznawania prawdy zarówno przez znawców tematu, jak i początkujących adeptów ekonomii austriackiej.

Opierając się na doświadczeniach ubiegłych lat oraz opiniach uczestników poprzednich seminariów, w tym roku przygotowaliśmy tematy, które dotyczą ważnych elementów teorii głównego nurtu ekonomii, a także tych wątków teorii austriackiej, które budzą kontrowersje i dają pole do nowych odkryć.

Seminarium otworzy wykład profesora Witolda Kwaśnickiego na temat pojęcia i definicji „wolnego rynku”. W dyskusji panelowej profesor Kwaśnicki i dr Ryszard Bugaj będą rozmawiać o granicach i zasadności interwencjonizmu państwowego. Serię referatów rozpocznie wystąpienie Macieja Bitnera na temat „racjonalności” podmiotów gospodarczych (temat ten jest w centrum zainteresowania wszystkich szkół ekonomicznych). Jan Iwanik spróbuje pokazać, że austriacką teorię cyklu koniunkturalnego można odnieść nie tylko do sektora bankowego, lecz również ubezpieczeniowego. Juliusz Jabłecki zajmie się trudnym problemem pomiaru agregatów monetarnych, które mają odzwierciedlać tempo inflacji pieniądza i kredytu. Jan Lewiński podejmie zagadnienie modeli klimatycznych, które buduje się na podstawie neoklasycznych teorii ekonomicznych, by planować określone rozwiązania gospodarcze. Karol Pogorzelski opisze teorię przedsiębiorczości Israela Kirznera, przedstawiciela szkoły austriackiej który jest chyba najlepiej znany w kręgu ekonomistów głównego nurtu. Szymon Chrupczalski i Jacek Kubisz przedstawią kontrowersyjny teoremat Coase’a i zachęcą do dyskusji na jego temat. Oprócz tego zostanie omówiona koncepcja „rynków spornych”, która przypomina austriacką koncepcję konkurencji.

Jesteśmy przekonani, że tegoroczne seminarium będzie jeszcze ciekawsze od poprzednich ze względu na bogatszą ofertę tematyczną. Podobnie jak rok temu uczestnicy spotkają się w Radziejowicach pod Warszawą, w zabytkowym pałacu i parku. Z dala od polityki i gwaru cywilizacji będą mogli oderwać myśli od bieżących spraw i ich analizowania z perspektywy krótkookresowej.

Nie tylko naszym zdaniem warto zajmować się nauką o wolności. Miejsca na tegoroczne seminarium zostały już w większości wykupione. Zapraszamy do zarezerwowania kilku ostatnich miejsc.

Mateusz Machaj
Główny Ekonomista IM, szef programowy LSA

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Instytut Misesa

O Autorze:

Instytut Misesa

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wroclawiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć – naszym zdaniem najwybitniejszego ekonomisty XX w. – Ludwiga von Misesa.

Pozostałe wpisy autora:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572