Egzaminy Akademii Misesa na LSE

19 lipca 2011 Aktualności komentarze: 4

Podczas tegorocznego Letniego Seminarium Ekonomicznego odbędzie się kolejna sesja egzaminów Akademii Misesa. Przypominamy zatem, czym jest Akademia Misesa oraz publikujemy listę zagadnień i lektur do tegorocznej sesji.

Jaka idea kryje się za Akademią Misesa i egzaminami?

Akademia Misesa jest programem samokształceniowym, jaki Instytut Misesa proponuje dla osób chcących poszerzać swoją wiedzę na temat ekonomii szkoły austriackiej. Ponieważ nic tak nie dopinguje do nauki, jak towarzystwo innych osób o podobnych ambicjach i zainteresowaniach, najlepszym miejscem do studiowania ekonomii austriackiej wydają się spotkania Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii (więcej informacji tutaj i tutaj ).

Aby zdopingować KASE do wytrwałej nauki oraz wprowadzić element zdrowego, akademickiego współzawodnictwa,podczas Letniego Seminarium Ekonomicznego 2011, Instytut Misesa daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego znajomość podstaw szkoły austriackiej oraz zagadnień związanych z pieniądzem i bankowością. Aby nadać tym dyplomom należny prestiż i znaczenie, jego zdobycie będzie uwarunkowane zaliczeniem egzaminu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności. W następnych latach, wraz z rozszerzaniem Akademii Misesa o nowe zagadnienia, będzie można zdobywać dodatkowe dyplomy potwierdzające zaawansowaną znajomość dziedzin ekonomii z perspektywy szkoły austriackiej.

Czy trzeba należeć do Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, aby wziąć udział w Akademii Misesa i podejść do egzaminu?

Wprawdzie zachęcamy wszystkich do zakładania Klubów ASE i uczestnictwa w ich spotkaniach, ale nie jest to konieczne do tego, aby wziąć udział w Akademii Misesa i podchodzić do egzaminu. Wielu z nas zaczynało swoją przygodę ze szkołą austriacką samemu i wiele nauczyło się poprzez samodzielną naukę. W takiej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z programów Akademii Misesa oraz podejść do egzaminu bez uczestnictwa w KASE.

Jakie są korzyści z posiadania dyplomu Akademii Misesa?

Zaliczenie egzaminu z podstaw szkoły austriackiej nie jest łatwe. Przygotowanie się do niego będzie wymagać wytrwałej nauki. Dlatego zdobycie dyplomu Akademii Misesa będzie stanowić potwierdzenie wysokich kompetencji w zakresie ekonomii austriackiej. Taki dyplom, jako dowód rzadkich umiejętności oraz potwierdzenie samodzielności i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, będzie mile widziany zarówno przez potencjalnych pracodawców, jak i przez dziekanów wyższych uczelni. Ułatwi tym samym karierę zawodową i akademicką.

Kiedy odbędzie się egzamin?

Najbliższe egzaminy Akademii Misesa odbędą się ostatniego dnia (11.09.11) Letniego Seminarium Ekonomicznego w Czeszowie. Koszt uczestnictwa w egzaminie wynosi 20 zł.

Jak będzie przebiegał egzamin?

Egzamin będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

  • Część pisemną stanowić będzie test zamknięty składający się z 20 pytań sprawdzających znajomość charakterystycznych dla szkoły austriackiej pojęć służących do opisu procesów gospodarczych. Czas trwania testu będzie wynosił ok. 30 min. Aby zaliczyć część pisemną egzaminu, trzeba będzie uzyskać przynajmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi.
  • Do części ustnej będą zakwalifikowane tylko te osoby, które zaliczą część pisemną. Zostaną one zaproszone do krótkiej (ok. 10 min.) rozmowy z komisją egzaminacyjną złożoną ze specjalistów Instytutu Misesa. Egzaminowani poproszeni zostaną o przeanalizowanie jakiegoś problemu ekonomicznego z wykorzystaniem koncepcji teoretycznych szkoły austriackiej.

Jaki będzie zakres materiału sprawdzany na egzaminie?

Oto zagadnienia i lista lektur:

Jak się przygotować?

Pytania na egzaminie nie będą wprawdzie bezpośrednio dotyczyć tekstów, ale nie będą również wykraczać poza omawiane w nich zagadnienia. Podczas studiowania warto opracowywać krótkie streszczenia przeczytanych lektur. To bardzo ułatwia śledzenie przedstawionej w nich argumentacji oraz pozwala dostrzec wzajemne powiązania między nimi.

Przypominamy również o trwającym cały czas konkursie na projekt najpilniejszej reformy liberalnej w Polsce!

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Instytut Misesa

O Autorze:

Instytut Misesa

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wroclawiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć – naszym zdaniem najwybitniejszego ekonomisty XX w. – Ludwiga von Misesa.

Pozostałe wpisy autora:

4 Komentarze “Egzaminy Akademii Misesa na LSE

  1. Czy można zobaczyć gdzieś jak wyglądał egzamin w poprzednich latach, żeby się ogólnie zorientować jak to wygląda?

  2. Jak będzie wyglądał egzamin z „Finansów i bankowości … „? To znaczy, czy część pisemna jest taka sama jak w „Podstawach ekonomii …”. Jeśli tak to czy osoby które zdały już egzamin z „Podstaw ..” a przystępują do egzaminu z „Finansów … ” muszą pisać jeszcze raz część pisemną?

  3. ad. 1. Nie można, ponieważ w tym roku egzamin będzie wyglądał bardzo podobnie.

    ad. 2. Zarówno część pisemna, jak i ustna będzie inna niż w przypadku podstaw. Dlatego osoby które mają zdane podstawy, piszą i jedną, i drugą część egzaminu z finansów.

  4. Polecam artykuł: Krytyczna analiza banku centralnego i wolnej bankowości z rezerwą cząstkową z perspektyw szkoły austriackiej [w:] J.H. de Soto, Sprawiedliwość a efektywność, Fijor Publishing, Warszawa 2010.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *