Cyrzan: Perspektywa powrotu do standardu złota Stanów Zjednoczonych Ameryki w kontekście kryzysu z 2007 roku

3 lutego 2014 Pieniądz komentarze: 1

Autor: Mateusz Cyrzan
Wersja PDF

sztabka złotaMiło nam zaprezentować kolejną pracę dyplomową związaną w pewien sposób ze szkołą austriacką – tym razem dotyczącą standardu złota. Pan Mateusz Cyrzan, pod kierunkiem dr. Magdaleny Markiewicz, napisał w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych Uniwersytetu Gdańskiego pracę licencjacką pt. „Perspektywa powrotu do standardu złota Stanów Zjednoczonych Ameryki w kontekście kryzysu z 2007 roku”.

Wstęp
W niniejszej pracy licencjackiej przedstawiono ujęcie historyczne oraz perspektywę powrotu do standardu złota w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Standard złota był systemem monetarnym stosowanym przez dużą część krajów w XIX w. oraz w pierwszej połowie XX w., w tym przez USA od de facto 1879 r. W Ameryce został zawieszony w 1933 r., czyli obowiązywał tylko przez 54 lata. Był to okres prosperity
i rozwoju, w szczególności do wybuchu I wojny światowej, kiedy to system waluty złotej został wypaczony przez interwencje Systemu Rezerwy Federalnej i ogromne wydatki na działania zbrojne (rzędu prawie 23 mld dolarów) – w bardzo szybkim tempie zwiększała się ludność państwa i jej poziom życia, a sam kraj stał się największą potęgą gospodarczą świata. Po 1933 r. złoto miało znaczenie tylko w relacjach międzypaństwowych, jednakże tylko do 1971 r., kiedy to dolar stracił jakikolwiek związek z tym kruszcem.
Wiedza na temat standardu złota jest dość powierzchowna wśród studentów czy absolwentów kierunków ekonomicznych i często ogranicza się do samej deklaracji znajomości pojęcia. Jest im trudno wskazać podstawy tego systemu, co wynika z braku obeznania w historii gospodarczej świata. Od czasu wybuchu kryzysu finansowego w 2007 r. standard złota bywa przedstawiany jako alternatywa dla obowiązującego w XXI w. systemu pieniądza fiducjarnego, która miałaby zaradzić podobnym kryzysom w przyszłości.
W trakcie pisania niniejszej pracy chciałem wykazać tezę, że standard złota był systemem monetarnym, który przyczynił się do rozwoju gospodarczego USA, co bez wątpienia miało miejsce w latach jego funkcjonowania, tj. 1879 – 1933. Ponadto, potencjalny powrót do parytetu złota w warunkach ekonomicznych i politycznych, które panują w Stanach Zjednoczonych w 2013 r., jest wysoce sensowny i pożądany oraz możliwy w 2. dekadzie XXI w.
Głównym celem pracy jest analiza historii standardu złota w USA oraz rozważenie możliwości powrotu do tego systemu monetarnego. Istotne jest również zbadanie jaki wpływ na wystąpienie Wielkiego Kryzysu w latach 1929 – 33, na jego długość oraz skalę miał parytet złota. Ponadto niezbędnym wydaje się przedstawienie środowisk popierających powrót do standardu złota oraz ich znaczenia w amerykańskim życiu publicznym.
W pierwszym rozdziale niniejszej pracy zostało przedstawione teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia standardu złota, które jest niezbędne dla zrozumienia samej idei tego systemu monetarnego. Rozdział drugi jest poświęcony roli złota w amerykańskim systemie monetarnym do 1971 r., zostały w nim także opisane Wielki Kryzys oraz amerykański system bankowy. Jest to konieczne, aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie systemu waluty złotej. W trzecim rozdziale przedstawiona została perspektywa powrotu do standardu złota w Stanach  Zjednoczonych Ameryki w 2. dekadzie XXI w., przy uwzględnieniu warunków ekonomicznych i politycznych panujących w tym kraju w 2013 r.

Cała praca dostępna jest w formacje PDF

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Avatar

O Autorze:

Mateusz Cyrzan

Pozostałe wpisy autora:

Komentarz “Cyrzan: Perspektywa powrotu do standardu złota Stanów Zjednoczonych Ameryki w kontekście kryzysu z 2007 roku

  1. Aby się o coś oprzeć trzeba to fizycznie posiadać,o ile nie jest mowa o metafizyce lub innej pochodnej ;-).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *