Autor: Łukasz Matysek
Wersja PDF

lehman Z przyjemnością prezentujemy kolejną pracę dyplomową odwołującą się do szkoły austriackiej – tym razem jest to analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010. Pan Łukasz Matysek, pod kierunkiem prof. UE dr. hab. Jacka Pietruchy, napisał w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pracę dyplomową pt. „Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą – analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010”.

Wstęp
W czasach prosperity niejednokrotnie zapomina się o tym, że po każdym okresie dobrobytu nastają chude lata. Człowiek nie pamięta o tym, jak żyje się w niesprzyjających warunkach gospodarczych i często nie jest przygotowany na nadchodzące załamanie koniunktury. Prawdopodobnie nie tylko nie jest przygotowany lecz zarazem przyczynia się do powstania sytuacji, która zaburzy hossę na giełdzie, wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie i stabilną inflację.
W niniejszej pracy mam zamiar przedstawić przyczyny i skutki owych załamań analizując kryzysy gospodarcze występujące w przeszłości ze szczególnym uwzględnieniem kryzysów mających swoje źródła w systemie finansowym. Moja analiza opiera się głównie o kryzys, który wystąpił na amerykańskim rynku nieruchomości w latach 2008-2009. Jako, że jest to zdarzenie ciągle świeże, wciąż wzbudza wiele emocji i odbija się na światowej gospodarce. Dlatego warto się zastanowić, dlaczego współczesna ekonomia nie była w stanie zaradzić temu kryzysowi. Dzięki analogiom do historycznych dziejów gospodarek europejskich i światowych będę chciał wyjaśnić dlaczego rodzą się niebezpiecznie duże spekulacje finansowe i czemu podstawą każdego załamania koniunktury kierują proste, ludzkie emocje. Wspomnę o działaniach władz państwowych w obliczu kryzysu i ocenię skuteczność i sens przeznaczania środków publicznych na walkę z recesją gospodarczą.
Ważnym aspektem tej pracy ma być również analiza wpływu sektora finansowego na życie zwykłych ludzi, którzy odczuwają na własnym ciele niedomagania gospodarki. Sektor bankowy, który jest dziś tak bardzo skomplikowanym narzędziem, sprawia obywatelowi niemałe trudności i stwarza zagrożenia, o których wcześniej nie było mowy. Chciałbym przedstawić w tejże pracy jak kruchym i nietrwałym stanem jest okres pomyślnej koniunktury.
Pierwszy rozdział będzie poświęcony spekulacjom finansowym, które będą przedstawione w wielu aspektach. Rozpocznę od opisu historii spekulacji finansowych, który pozwala zrozumieć powtarzające się cyklicznie kłopoty występujące w różnych gospodarkach. Następnie wytłumaczę jak współczesna globalizacja działa na rynki finansowe. Przytoczę najpopularniejsze teorie dotyczące cyklu koniunkturalnego oraz teorie powstawania kryzysów gospodarczych. Pod koniec rozdziału opiszę współczesne problemy, z którymi ekonomia jako nauka musi się zmagać.
W drugim rozdziale opiszę przebieg kryzysu na amerykańskim rynku nieruchomości, który rozpoczął się w 2008 roku. Kryzys ten posłuży do późniejszej analizy wpływu kryzysów gospodarczych na gospodarkę, a także pokaże reakcje władz publicznych, banków centralnych i innych podmiotów.
Rozdział trzeci przeznaczony będzie na analizę skutków kryzysu opisanego w rozdziale drugim. Główny nacisk będę kładł na makroekonomiczne zmiany w gospodarce wynikłe w skutek kryzysu oraz wpływ działań banku centralnego Stanów Zjednoczonych.

Cała praca dostępna jest w wersji PDF.

Jedna odpowiedź na „Matysek: Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą – analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
  • Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim. Henry Hazlitt
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W czerwcu wsparli nas:
Pan Dominik Aromiński
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Kamil Bojdoł
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Andrzej Jędruchniewicz
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Sławomir Krawczyk
Pan Wojciech Kukla
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Wojciech Langiewicz
Pan Kamil Ludwiczuk
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Łukasz Osileniec
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 2 425,86 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>