Autor: Frank Shostak
Źródło:mises.org
Tłumaczenie: Monika Barszczewska
Wersja PDF

Tekst z 14 maja 2013 r.

 

Stabilne cenyWedług Ewalda Nowotnego, członka Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, prezes Fedu Ben Bernanke nie uważa, by USA zagrażała w jakikolwiek sposób inflacja. Jak twierdzi Nowotny, Bernanke wypowiada się na temat perspektyw gospodarczych USA „z dużym optymizmem”.

Fed zdecydowanie nie sądzi, by mogło dojść do zwiększenia inflacji” powiedział Nowotny. Bernanke z kolei ocenia, że tego roku inflacja w USA wyniesie 1,3 proc.

Prognozy Fedu zakładają, że pod koniec tego roku (2013) poziom inflacji będzie mieścił się w przedziale od 1,3 proc. do 1,7 proc.[1] Roczna stopa wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w marcu br. wyniosła 1,5 proc. w stosunku do 2 proc. odnotowanych w lutym br. i 2,7 proc. w marcu zeszłego roku.

Ponadto w marcu br. dynamika CPI bazowego (CPI z wyłączeniem cen żywności i energii) spadła w porównaniu do wyniku sprzed miesiąca. W stosunku rocznym zanotowano spadek stopy wzrostu do 1,9 proc. z poziomu 2 proc. w lutym br. i 2,3 proc. w marcu zeszłego roku.
Stabilne ceny

Stabilne ceny
Zarówno dla Bernanke’go, jak i dla większości ekspertów głównym czynnikiem, który wpływa na korzystne wyniki podstawowych wskaźników gospodarczych, jest stabilny poziom cen, odzwierciedlany przez indeks cen konsumpcyjnych.

Zgodnie z tym tokiem myślenia stabilny poziom cen nie przesłania obrazu relatywnych zmian w zakresie cen dóbr i usług, lecz jasno przekazuje przedsiębiorstwom sygnały rynkowe, które wiążą się z tymi zmianami. W efekcie stabilny poziom cen pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie rzadkich zasobów gospodarki, co skutkuje zdrowszymi wskaźnikami gospodarczymi.

Załóżmy, że nastąpił względny wzrost popytu na ziemniaki w stosunku do popytu na pomidory. Utrzymuje się, że taki względny wzrost znajdzie odzwierciedlenie we wzroście cen ziemniaków w stosunku do cen pomidorów.

Na wolnym rynku przedsiębiorstwa zwracają uwagę na życzenia konsumentów, co widać w zmianach względnych cen dóbr i usług. Działanie niezgodne z życzeniami konsumentów prowadzi bowiem do dostarczenia nieodpowiedniego asortymentu dóbr i usług, a w efekcie do strat.

W tym przypadku przedsiębiorstwa, wykazując zainteresowanie względnymi zmianami cen, najprawdopodobniej zwiększą produkcję ziemniaków w stosunku do produkcji pomidorów.

Idąc dalej tym tropem, jeśli poziom cen nie jest stabilny, zaciera się obraz względnych zmian cen, przez co przedsiębiorstwa nie mogą ocenić względnych zmian w popycie na dobra i usługi oraz dokonać właściwych decyzji produkcyjnych.

Powyższy proces prowadzi do nieodpowiedniego wykorzystania zasobów oraz do osłabienia podstawowych wskaźników gospodarczych. W skrócie, niestabilne zmiany w poziomie cen przysłaniają obraz zmian we względnych cenach dóbr i usług. W efekcie przedsiębiorstwa mogą mieć problem z wykryciem zmian we względnych cenach, gdy sam poziom cen jest niestabilny.

Nie dziwi fakt, że zgodnie z tym tokiem myślenia mandat Fedu obejmuje działania zmierzające do ustabilizowania cen tj. do osiągnięcia stabilnego ich poziomu.

Z pomocą różnych metod ilościowych ekonomiści Fedu ustalili, że decydenci powinni dążyć do utrzymania inflacji cen na poziomie 2 proc. Każde znaczne odchylenie od tego poziomu oznacza odchylenie od mającej gwarantować rozwój ścieżki stabilnych cen (lub ich stabilnego wzrostu).

Zauważmy, że decydenci Fedu twierdzą, iż są zmuszeni stabilizować poziom cen, by gospodarka rynkowa mogła wydajnie funkcjonować. Oczywiście jest to sprzeczność sama w sobie, gdyż każda próba manipulacji tzw. poziomem cen wiąże się z ingerencją w działanie rynków, co z kolei prowadzi do wysyłania błędnych sygnałów przekazywanych przez zmiany względnych cen.

Wyznaczanie docelowych poziomowi stóp procentowych i pompowanie pieniędzy nie wpłynie na wzmocnienie podstawowych wskaźników gospodarczych, a jedynie znacznie pogorszy sytuację — poniżej wyjaśniamy, dlaczego.

Polityka stabilnych cen prowadzi do pogłębienia destabilizacji

Załóżmy, że dochodzi do wyraźnego spadku dynamiki wzrostu gospodarczego. By zapobiec dalszemu spadkowi, Fed zaczyna intensywnie pompować pieniądze w system bankowy.

W rezultacie takiej polityki, po pewnym czasie doszło do ustabilizowania poziomu cen. Czy można tu zatem mówić o skuteczności obranej taktyki w zakresie polityki monetarnej? Z całą pewnością nie.

Zgodnie z zasadą, że pompowanie pieniędzy uruchamia proces transferu bogactwa z działalności generujących bogactwo do działalności niegenerujących bogactwa, powyższa polityka prowadzi do osłabienia procesu wytwarzania bogactwa, a w efekcie do zubożenia gospodarczego.

Zwróćmy uwagę, że w takiej sytuacji do zubożenia doszło pomimo stabilności poziomu cen. Ponadto dążąc do stabilizacji cen, Fed musiał pozwolić na zwiększenie tempa wzrostu swojego bilansu, a w konsekwencji także na przyśpieszenie tempa wzrostu podaży pieniądza.

W opisanej sytuacji znaczenie mają wahania bilansu oraz będące ich następstwem wahania dynamiki wzrostu podaży pieniądza. To właśnie one wprawiają w ruch niebezpieczne cykle koniunkturalne — niezależnie od tego, czy poziom cen jest stabilny, czy nie.

Choć istnieje duże prawdopodobieństwo, że wzrost podaży pieniądza znajdzie odzwierciedlenie w ogólnym wzroście cen, taka sytuacja nie zawsze ma miejsce. Wysokość cen zależy bowiem zarówno od realnych, jak i monetarnych czynników.

Jeżeli zatem czynniki realne wpływają na sytuację w odwrotny sposób niż czynniki monetarne, możliwe jest, że nie zajdzie żadna widoczna zmiana.

Innymi słowy, podczas gdy wzrost podaży pieniądza jest na wysokim poziomie, wzrost cen może okazać się nieznaczny.

Oczywiście gdybyśmy koncentrowali się tylko na tzw. poziomie cen, nie zwracając uwagi na wzrost podaży pieniądza, doszlibyśmy do błędnych wniosków odnośnie do stanu gospodarki.

Jak pisał na ten temat Rothbard:

Ogólny poziom cen w latach dwudziestych pozostawał mniej więcej na stałym poziomie, co sprawiło, że większość ówczesnych ekonomistów była przekonana o braku zagrożenia inflacją. W konsekwencji nie spodziewali się oni w ogóle wielkiej depresji.

Sugerując się rzekomą stabilnością poziomu cen w latach 1926-1929, większość specjalistów od gospodarki, w tym słynny amerykański ekonomista Irving Fisher, doszła do wniosku, że podstawowe wskaźniki gospodarcze kraju mają się dobrze, i że nie istnieje żadne zagrożenie krachem gospodarczym.

Roczna stopa wzrostu CPI w latach 1926-1929 pozostawała stabilna (patrz: wykres). Większość ekspertów zignorowała fakt, że roczna stopa wzrostu bilansu Fedu w czerwcu 1928 r. wzrosła aż do 42 proc. z poziomu -14 proc. w lutym 1927 r. Ostry spadek dynamiki wzrostu bilansu Fedu, zanotowany po czerwcu 1928 (patrz: wykres), doprowadził do krachu i do wielkiego kryzysu.
Stabilne ceny

Stabilne ceny
Obecnie Fed wciąż intensywnie pompuje pieniądze w system bankowy, co odzwierciedla bilans z końca kwietnia br., na poziomie 3,3 mld USD, w stosunku do 0,9 mld USD ze stycznia 2008 r. Mimo to sugerujemy, że spadek dynamiki wzrostu AMS (Austrian Money Suply) w okresie od października 2011 r. zwiększa ryzyko wystąpienia krachu w nadchodzących miesiącach.

Jeśli dodamy do tego możliwość osłabienia przez luźną politykę Fedu procesu tworzenia realnego bogactwa, nie powinno nas dziwić, jeśli w nadchodzących miesiącach dojdzie do poważnego zastoju gospodarczego”.
Stabilne ceny

Stabilne ceny

Podsumowanie i wnioski

Dla większości ekonomistów kluczem do uzyskania korzystnych wyników podstawowych wskaźników gospodarczych jest stabilność cen. Utrzymuje się, że stabilny poziom cen pozwala na lepsze wykorzystanie rzadkich zasobów gospodarki, a w efekcie daje wyższe wyniki podstawowych wskaźników gospodarczych. Nic dziwnego, że upoważnienia Fedu obejmują działania zmierzające do uzyskania stabilnych cen. Sugerujemy jednak, że stosując politykę monetarną zmierzającą ku stabilizacji poziomu cen, Fed w rzeczywistości przyczynia się do osłabienia podstawowych wskaźników gospodarczych.

 

[1]Na koniec 2013 r. inflacja w USA wyniosła 1,5 proc. (przyp. tłum.)

4 odpowiedzi na „Shostak: Stabilne ceny i niestabilne rynki”

 • Ogólnie racja, z tym że nie rozumiem, po co tak długi wywód ?

  Przecież z samej DEFINICJI transakcji wynika, że wykonywana jest ona wtedy, gdy jest uznana za opłacalną przez DWIE STRONY transakcji.

  Jakakolwiek ingerencja w rynek powoduje, że ten warunek nie jest zachowany i właściwie to już wystarczy. Dalsza pisanina to tylko strata atramentu, tak samo, jak niepotrzebne jest pisanie, że sprawiedliwość jest „społeczna” …

  Ale jest z kolei inny aspekt, który tutaj nie został poruszony:

  Otóż poszczególne transakcje prowadzą do tzw. „OPTYMALIZACJI LOKALNEJ”, a nie do optymalizacji globalnej. Np. mrówka chcąc dojść do źródła pokarmu na jednej z traw wybiera losowo źdźbło i nim idzie. Jeżeli się okaże, że wybrała źle, to do celu nie dojdzie.

  Podobnie jest z gospodarką: niektóre działania dają lepszy efekt, gdy są podejmowanie odgórnie. Dotyczy to głównie spraw INFRASTUKTURY technicznej i prawnej.

  Budowanie państwa całkowicie poprzez indywidualne transakcje może być dłuższe i mniej optymalne. Lepiej jest, gdy to państwo wytyczy trasę kolei, przebieg autostrad itp.

  To samo dotyczy prawa, organizacji państwa.

  A w pozostałych sprawach lepiej zdać się na „Niewidzialną Rękę Rynku”.

  Ta kwestia optymalizacyjna jest chyba największym problemem do zrozumienia i zrealizowania w praktyce. Wszyscy się o to spierają i nikt nie ma wystarczających argumentów …

  • Do pierwszego akapitu ok dobry krótki logiczny wniosek, nie wiem po co później sam sobie przeczysz – typowy socjalny bełkot z mrówkami, pszczołami czy innymi kornikami

  • A państwo niby posiada jakąś unikalną wiedzę której nie posiadają przedsiębiorcy? Jeśli rynek czegoś nie zoptymalizuje to tym bardziej nie zrobi tego państwo.

   Nie wiem też skąd bzdurne przekonanie, że państwo jest po to by pomagać firmom. Jeśli firma to mrówka, to państwo to mrówkojad, który się nią odżywia. W interesie państwa jest zaprowadzić mrówkę w pułapkę, a nie pomagać jej kosztem własnego głodu.

  • Racja,socjalizm wiecznie żywy-bo przecież tylko decyzje „odgórne” a nie ‚oddolne ” mogły spowodować wydawanie miliardów na lotniska widma i autostrady bez samochodów w Hiszpanii -nikt oddolnie nie był tak głupi)))))).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
 • Niechęć do standardu złota wynika z przesądu, że wszechmocny rząd jest w stanie stworzyć bogactwo ze zwykłych kawałków papieru. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W maju wsparli nas:
Pan Neil Abragimowicz
Pan Dominik Aromiński
Pan Marcin Bałazy
Pan Adam Banys
Pan Bartosz Baranowski
Pan Marek Barciński
Pan Bartosz Bartoszko
Pan Michał Basiński
Pan Kamil Becmer
Pan Konrad Berkowicz
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Sebastian Bigos
Pan Artur Tadeusz Birczyński
Pan Karol Bisewski
Pan Arkadiusz Bodura
Pan Tomasz Boguszewski
Pan Rafał Boniecki
Pan Tomasz Borkowski
Pani Dominika Buczek
Pan Arkadiusz Bykowski
Pan Marceli Chałubiński
Pan Robert Ciborowski
Pan Artur Czerwiński
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Kamil Deleżuch
Pan Marcin Dengus
Pan Michał Dębowski
Pan Tomasz Dorau
Pan Stanisław Duda
Pan Tomasz Dworowy
Pan Gniewomir Dziadek
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Eugeniusz Flibrant
Pan Jarosław Garbowski
Pan Grzegorz Gawinowski
Pan Marek Gazda
Pan Łukasz Gąsowski
Pan Hubert Gebler
Pan Marcin Głombica
Pan Marcin Gmaj
Pan Adrian Gołosz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Daniel Góra
Pan Karol Grodzicki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Mariusz Grzebielucha
Pan Kamil Grzebyta
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Jacek Hecht
Pan Andrzej Heydel
Pan Patryk Hołub
Pan Tomasz Hrycyna
Pan Stanisław Hyrnik
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Robert Iwaszkiewicz
Pan Marcin Jaczewski
Pan Bartosz Jakusz
Pan Mirosław Janisz
Pan Konrad Janiec
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Bartosz Jezierski
Pan Wojciech Jodłowski
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Dariusz Kabarciński
Pan Krzysztof Karp
Pan Paweł Kasprowicz
Pan Michał Kawa
Pan Piotr Kazimierski
Pan Rafał Kensy
Pan Michał Klich
Pan Tomasz Kłosiński
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Tadeusz Kominek
Pan Kamil Kopeć
Pan Jan Kosmala
Pan Tomasz Kowalczewski
Pan Rafał Kowalczyk
Pan Marcin Kowalewski
Pan Bartosz Kowalski
Pan Michał Kozar
Pan Antoni Kozielewski
Pan Andrzej Koźlik
Pan Daniel Marcin Krawieczyński
Pani Joanna Kruk
Pan Karol Krzysiak
Państwo Agnieszka i Łukasz Krzymowscy
Pan Mateusz Kućka
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Kułaga
Pan Marcin Kurzeja
Pan Mateusz Kuska
Pan Witold Kwaśnicki
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Szymon Loduchowski
Pan Maciej Lorenc
Pan Paweł Łagowski
Pan Adrian Łazarski
Pan Adrian Łukasik
Pan Mateusz Łukomski
Pan Jerzy Machowski
Pan Paweł Majdan
Pan Gracjan A. Majewski
Pan Tadeusz Malinowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Mateusz Małż
Pan Maciej Matwiejczuk
Pan Adam Mazik
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pan Dawid Megger
Pan Miłosz Mirowski
Pan Paweł Młynarek
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Błażej Naczyński
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Konrad Niemotko
Pan Dawid Nowak
Pan Paweł Nowak
Pan Filip Nowicki
Pan Marek Oleszko
Pani Karolina Olszańska
Pan Rafał Opryszczko
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Adam Pajęcki
Pani Maria Papis
Pan Wojciech Peisert
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Iwo Pietrala
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Rafał Podgórski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Alfred Podstolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Tomasz Polkowski
Pan Andrzej Pondarzewski
Pan Maciej Przepiórka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Dominik Pytlewski
Pan Michał Rałowski
Pan Jacek Rusiecki
Pan Karol Rzepiela
Pan Jakub Sabała
Pan Michał Sałaban
Pan Mateusz Sawicki
Pan Maciej Seremek
Pan Paweł Sierzupowski
Pan Wojciech Siłko
Pan Jarosław Skoczylas
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Maksymilian Spik
Pan Rafał Staniec
Pan Jan Stasiczak
Pan Piotr Szewc
Pan Władysław Szewc
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Maciej Szymański
Pan Adam Ślązak
Pan Marek Świerk
Pan Jan Maria Talar
Pan Tomasz Trocki
Pan Krzysztof Turowski
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Osman Waroński
Pan Piotr Warzecha
Pan Aleksander Adam Wegner
Pan Marek Wiatroszak
Pan Karol Więckowski
Pan Jacek Wilk
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Jacek Wołpiuk
Pan Michał Woźnikiewicz
Pan Paweł Wójtowicz
Pan Piotr Wrotny
Pan Tomasz Wyszogrodzki
Pan Karol Wyszyński
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Jakub Zelek
Pan Marek Zemsta
Pan Andrzej Zientek
Pan Dawid Zięba
Pan Aleksander Żarnowski
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 29 345,82 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>