Dyrda: Kryzys finansowy i gospodarczy, a sytuacja w systemie finansów publicznych na przykładzie Hiszpanii w latach 2007-2014

8 stycznia 2016 Prace Dyplomowe komentarze: 0

Autor: Krzysztof Dyrda
Wersja PDF

Miło nam zaprezentować kolejną pracę dyplomową związaną z austriacką szkołą ekonomii. Jest to praca licencjacka pana Krzysztofa Dyrdy „Kryzys finansowy i gospodarczy, a sytuacja w systemie finansów publicznych na przykładzie Hiszpanii w latach 2007-2014” napisana na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Leszka Patrzałka.

hiszpaniiWstęp

Friedrich Hegel napisał kiedyś: „Historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła”. Każdy kolejny cykl koniunkturalny charakteryzuje się zbliżonymi do siebie etapami, a w jego podstawach są te same błędy ludzkości i pycha ludzkiego rozumu. W czasie ostatniego cyklu koniunkturalnego politycy posługiwali się tą samą retoryką, co politycy poprzednich pokoleń. Znowu winna była niewystarczająca ilość regulacji, chciwość przedsiębiorców, obcy kapitał, czy szeroko pojęty liberalizm. To stałe zrzucanie winy na innych jest nierozłącznym elementem elit wszystkich krajów. Brakuje w tym wszystkim jednak realnej rzeczowej debaty nad przyczynami, skutkami oraz sposobami radzenia sobie z cyklami koniunkturalnymi. Dzieje się tak, mimo że temat ten nie jest obcy debacie ekonomicznej. Ekonomia, jako nauka w wielu przypadkach na dany problem patrzy z wielu, często sprzecznych ze sobą perspektyw. Tak jest też w przypadku teorii cyklów koniunkturalnych. Brak jednolitej teorii powoduje, że temat ten wymaga ciągłych dalszych badań, a każda kolejna praca na ten temat może wnieść coś nowego i ciekawego do perspektywy spoglądania na problem kryzysów, jakie nas otaczają.

Hiszpania jest krajem o podobnym potencjale demograficznym do Polski i bywa często porównywana do naszego kraju. Jest to także kraj, z którego błędów można się wiele nauczyć. Jej przykład pokazuje, że nawet zielona wyspa może nagle zaprzepaścić wcześniejsze osiągnięcia z powodu niezauważonych wcześniej błędów polityki gospodarczej. Praca ta ma przedstawić sytuację gospodarczą i budżetową Hiszpanii, w czasie od zakończenia poprzedniej bańki dot comów, do powrotu jej gospodarki na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Ma ona pokazać proces zmian w trakcie kryzysu oraz jego przyczyny. Ma ona też wykazać, że odgórne decyzje rządów często mają skutki zupełnie inne niż były planowane, co podkreśla jak ważne jest przekierowanie decyzyjności z polityka na obywatela. Szczególnie ważne jest w niej austriackie spojrzenie, z wyszczególnieniem prac Misesa, Hayeka oraz Huerty de Soto.

Pierwszy rozdział skupia się na przedstawieniu teorii potrzebnych do pełnego zrozumienia austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. Będzie on przedstawiał samą teorię, koncentrując się głównie na jej rozwinięciu przez hiszpańskiego ekonomistę Jesusa Huertę de Soto. Nie jest jego celem jednak zbytnio skomplikować temat, przez co nie porusza chociażby problemu, kalkulacji ekonomicznej w socjalistycznej rzeczywistości rynku pieniężnego, która jest kreowana przez banki centralne. Przedstawiać też będzie teorie alternatywne, by mniej rozeznanemu czytelnikowi pomóc zrozumieć szerokie spektrum komplikacji omawianego problemu. Rozdział ten będzie miał na celu ukierunkować czytelnika, na pewne schematy, używane przy analizie problemów gospodarki Hiszpańskiej, w kolejnych rozdziałach.

Drugi rozdział ma przedstawić makroekonomiczne spojrzenie omawianego tematu. Będzie wpierw przedstawiał problem obowiązującego keynesistowskiego paradygmatu, monopolistycznej polityki monetarnej banku centralnego. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy problematyczne działania banku centralnego podkreślane przez Austriaków, są specjalnie generowane w celu błędnie rozumianego pobudzania gospodarki. Następnie przedstawiając rynek nieruchomości i zmiany w rynku pracy wywołane jego załamaniem, zwróci uwagę na często niedostrzegalne od razu konsekwencje polityki gospodarczej. Będzie też przestrzegać przed polityką taniego kredytu, mającą według wielu ekonomistów zwiększyć dobrobyt. Przykład Hiszpanii pokazuje, do jakiego marnowania jakże potrzebnego gdzie indziej kapitału przez nią dochodzi. Wreszcie analiza struktury cen ma pokazać pewne stałe tendencję wynikające z ekspansywnej polityki monetarnej oraz problem zafałszowania systemu cen wynikający z masowego dodruku pieniądza przez dzisiejsze banki centralne.

Ostatni rozdział pracy ma przedstawić analizę budżetu Hiszpańskiego. Ma on pokazać skutki wcześniej podejmowanych decyzji politycznych oraz kruchość systemu fiskalnego. Na przykładzie Hiszpanii pokaże on, że nawet kraj uznawany za wzór kontroli długu publicznego może mieć problem z zadłużeniem, wynikający z wcześniej popełnianych błędów polityki gospodarczej.

Taka struktura pracy umożliwi pokazanie problemów hiszpańskiej gospodarki oraz rodzajów ryzyka, jakie możliwie, że będą czekały na Polskę w bliskiej przyszłości.

Całość pracy dostępna w wersji PDF

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Avatar

O Autorze:

Krzysztof Dyrda

Pozostałe wpisy autora:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572