Autor: Dawid Bródka
Wersja PDF

Miło nam zaprezentować kolejną pracę dyplomową związaną z austriacką szkołą ekonomii. Jest to praca licencjacka pana Dawida Bródki „Dorobek Misesa i dorobek Hayeka w teorii cyklu koniunkturalnego” napisana na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie pod kierunkiem dr. Andrzeja Jędruchniewicza.

cykluWstęp

Teoria cyklu koniunkturalnego jest jednym z najważniejszych zagadnień teorii ekonomii. W związku z globalnym kryzysem finansowym w roku 2008, szczególnego znaczenia nabrały rozważania teoretyków szkoły austriackiej (w tym wciąż aktualne spojrzenie na problem autorstwa Misesa i Hayeka), które stanowią ciekawą alternatywę w wyjaśnianiu wahań koniunkturalnych, w stosunku do teorii głównego nurtu.

Celem niniejszej pracy było omówienie wkładu Misesa i Hayeka w rozwój teorii cyklu koniunkturalnego. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu oraz podsumowania.

W pierwszym rozdziale omówiona została metodyka pracy. Przedstawiony został zakres tematyczny pracy, główny cel badań wraz z celami szczegółowymi oraz sama metodyka badań.

W rozdziale drugim przestawiono charakterystykę szkoły austriackiej w ekonomii, której reprezentantami byli tytułowi badacze. Rozdział zawiera krótkie omówienie historii szkoły, opis metodologii prowadzonych przez przedstawicieli szkoły badań oraz wynikające z niej implikacje w zakresie teorii wartości, użyteczności oraz przedsiębiorczości.

W rozdziale trzecim przedstawiono podstawy teorii kapitału szkoły austriackiej. Omówiono rolę pieniądza oraz przybliżono zagadnienia teoretyczne z zakresu teorii struktury produkcji. Ponadto, wskazano na kluczową rolę rynku czasowego w międzyokresowej koordynacji działań podmiotów oraz na konsekwencje wynikające ze wzrostu podaży oszczędności.

Rozdział czwarty zawiera omówienie dorobku Misesa w teorii cyklu koniunkturalnego. Wskazano na znaczący wpływ teorii kapitału Bohm-Bawerka oraz teorii naturalnej stopy procentowej Wicksella na teorię Misesa. Omówiono kluczową dla analizy Misesa rolę ekspansji kredytowej w wywoływaniu zaburzeń koniunkturalnych oraz dodatkowe rozważania autora dotyczące m.in. zagadnienia wymuszonych oszczędności i konsumpcji kapitału.

Rozdział piąty zawiera omówienie dorobku Hayeka w teorii cyklu koniunkturalnego. Przedstawiono krytyczne argumenty Hayeka wysuwane pod adresem niemonetarnych teorii cyklu koniunkturalnego. Zwrócono uwagę na rozwinięcie przez Hayeka pierwotnej wersji teorii Misesa oraz na dodatkowe rozważania badacza z zakresu przebiegu ekspansji kredytowej. Ponadto, omówione zostało rozwiązanie problemu paradoksu oszczędności oraz efekt Ricardo.

Całość pracy dostępna w wersji PDF

7 odpowiedzi na „Bródka: Dorobek Misesa i dorobek Hayeka w teorii cyklu koniunkturalnego”

 • Od lat zwalczam Teorię Cyklu Koniunkturalnych (TCK) uważając ją za PSEUDO-TEORIĘ, a jej zwolenników określam mianem „cyklistów”.

  Gospodarka zależy od indywidualnych decyzji istot posiadających WOLNĄ WOLĘ. Jak można zrobić teorię na temat ZAGREGOWANYCH SKUTKÓW działania WOLNEJ WOLI ???

  Już samo to wydaje mi się absurdalne, a co dopiero tworzenie skomplikowanych i wydumanych TCK.

  Zauważmy, że TCK opiera się jedynie na analizie danych liczbowych (monetarnych). Nie ma żadnej szansy, aby ta analiza uwzględniała jakikolwiek sens wykonywanej pracy. Przykładowo, gdy dwie osoby dokonają transakcji jeden pies za miliard za dwa koty po pół miliarda, to wyjdzie nam ogromna transakcja nie mająca żadnego sensu.

  Obserwowane cykle są ZŁUDZENIEM takim samym, jak wygląd chmur czasem przypominający jakieś zwierzęta.
  Jest też logiczne, że ingerencja państwa w system pieniężny (dodruk, zadłużenie, stopy procentowe itp.) ma wpływ na nadmierne inwestycje np. w nieruchomości, po czym następuje weryfikacja. Ale wszystko to jest oparte nie o PRAWA NATURY (jak w fizyce), ale o decyzje ludzi wynikające z ich Wolnej Woli. A to nie wynika z ŻADNYCH PRAW. Dziwi mnie, że ASE zarzuca keynsistom, że próbują opisać gospodarkę tak, jak fizycy opisują wszechświat, a sami tworzą podobną „teorię” na temat wyimaginowanych CK. TCK podobnie jak inne pseudoteorie rodem z XIX wieku (homeopatia, marksizm, keynesizm, psychoanaliza) powinna zostać odrzucona, jako nie spełniająca warunków brzegowych dla teorii naukowej.

  • Słowo „cykl” jest o tyle niezasadne, że sugeruje pewną funkcję czasu, tak trochę po spinozowsku.
   Najczęściej jednak rozumiemy to słowo tak, że są jakieś (niekoniecznie transcendentne) przyczyny jak np. szalony druk pieniędzy, a że nie są ciągłe (przynajmniej do ostatniego kryzysu) tylko takie przerywane ‚cykliczne’ to i skutki potem są cykliczne.

   Poza tym pasuje do takich gustawsonowskich bajek. Przyzwyczailiśmy się. Lepiej porządnie wyjaśniać niż czepiać się nazw.

 • Ciekawy punkt widzenia, z którym jednak ciężko jest mi sie zgodzić. Po pierwsze cykliczność koniunktury gospodarczej w krajach kapitalistycznych jest zjawiskiem jak najbardziej realnym. Potwierdzają to statystyki oraz samo doświadczenie. Ponadto, jest to zjawisko nieodłącznie związane z systemem pieniężnym, który musi być centralnym elementem każdej poważnej teorii cyklu. Po raz pierwszy kompleksowo przeanalizował to Mises, a następnie Hayek i pozostali austriacy.

  Po drugie, indywidualizm metodologiczny stosowany przez tytułowych badaczy nie wyklucza analizowania procesów społecznych w skali makro, a wręcz przeciwnie. Teoria Misesa-Hayeka jest nierozerwalnie związana z jednostkowymi działaniami ludzkimi (pomimo tego, że Hayek prakseologii nie uważał). Mało tego, jak przekonuje Mises, tylko i wyłącznie indywidualizm metodologiczny może prowadzić do faktycznego zrozumienia procesów społecznych, a agregacja działań ludzkich oparta na metodzie dedukcji introwertycznej winna być podstawą każdej teorii z zakresu nauk społecznych.

  Nie bardzo rozumiem o jakie warunki brzegowe teorii naukowej, których TCK rzekomo nie spełnia, chodzi. Jestem jednak przekonany, że rozważania Misesa i Hayeka są udanym opisem rzeczywistości, a ich spojrzenie jest aktualne również dzisiaj.

  Pozdrawiam

  • Prosty przykład: wyobraźmy sobie, że A uderza w ścianę w różnych odstępach czasu, przy czym tak sobie wymyślił, że uderza co 3 sekundy, ale raz na 5 minut uderza 5 razy pod rząd w ciągu jednej sekundy, po czym znowu przechodzi do jednego uderzenia na sekundę.
   .
   Za ścianą jest B, który analizuje uderzenia, nie wiedząc, co jest ich powodem. Odkrywa więc PRAWO UDERZEŃ. Piszę grube opracowanie naukowe, które tytułuje: „Ogólna teoria uderzeń, częstotliwości i energii”. W pracy tej B wymyślił, jak można usunąć problem kilku szybkich uderzeń, które pojawiają się regularnie co 5 minut. Tym pomysłem jest wybuchanie bomb atomowych w pomieszczeniu. W ten sposób nikt nie usłyszy tych szybkich uderzeń.
   .
   Pojawia się jednak UT, który mówi: a po co wybuchać te bomby atomowe? Idźmy za ścianę i powiedzmy temu, co to robi, żeby tak nie robił.
   .
   I wtedy DB odpowiada: „Ciekawa teoria, z którą jednak ciężko się zgodzić” …

  • A istotą problemu jest to, że INDYWIDUALNE DECYZJE ludzi keynesiści chcą traktować jak by to był efekt działania NIEWZRUSZONYCH PRAW NATURY.

   „Niewzruszony drukarski znak drżenia ręki mej piszącej nie przekaże”, gdy piszę tak ważne rzeczy …

 • ultima thule
  jestes jak zenon z elei:) haha..otóż austriacka tck to nic innego jak teoria błędów nie da się ukryć ,że w gospodarce raz na jakis czas dochodzi do kryzysu , który ich zdaniem spowodowany jest nagromadzeniem błędnych decyzji inwestycyjnych…te decyzje są podejmowane przez jednostki twój sprzeciw wobec analizy błędnych zachowań inwestycyjnych jest dziwaczny

  • Ultima Thule ale to właśnie proponuja austriacy: idźmy do bankierów centralnych i powiedzmy im aby przestali manipulowac stopami procentowymi etc. bo to włąsnie te „indywidualne decyzje” bankierów centralnych wraz z – będącymi ich logiczna konsekwencją – następującymi potem decyzjami bankierów prywatnych oraz przedsiębiorcó – prowadzą do powstania tego, co nazywamy „cyklem koniunkturalnym”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
 • Nic nie jest tak trwałe jak tymczasowa polityka rządu. Milton Friedman
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W październiku wsparli nas:
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Sławomir Krawczyk
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Mateusz Musielak
Pani Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Arkadiusz Pierowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Norbert Slenzok
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Tomasz Wojtasik
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pan Aleksander Żarnowski
Pracownik Santander Consumer Banku
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Łącznie otrzymaliśmy 9 447,94 zł. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>