Autor: Dawid Bródka
Wersja PDF

Miło nam zaprezentować kolejną pracę dyplomową związaną z austriacką szkołą ekonomii. Jest to praca licencjacka pana Dawida Bródki „Dorobek Misesa i dorobek Hayeka w teorii cyklu koniunkturalnego” napisana na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie pod kierunkiem dr. Andrzeja Jędruchniewicza.

cykluWstęp

Teoria cyklu koniunkturalnego jest jednym z najważniejszych zagadnień teorii ekonomii. W związku z globalnym kryzysem finansowym w roku 2008, szczególnego znaczenia nabrały rozważania teoretyków szkoły austriackiej (w tym wciąż aktualne spojrzenie na problem autorstwa Misesa i Hayeka), które stanowią ciekawą alternatywę w wyjaśnianiu wahań koniunkturalnych, w stosunku do teorii głównego nurtu.

Celem niniejszej pracy było omówienie wkładu Misesa i Hayeka w rozwój teorii cyklu koniunkturalnego. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu oraz podsumowania.

W pierwszym rozdziale omówiona została metodyka pracy. Przedstawiony został zakres tematyczny pracy, główny cel badań wraz z celami szczegółowymi oraz sama metodyka badań.

W rozdziale drugim przestawiono charakterystykę szkoły austriackiej w ekonomii, której reprezentantami byli tytułowi badacze. Rozdział zawiera krótkie omówienie historii szkoły, opis metodologii prowadzonych przez przedstawicieli szkoły badań oraz wynikające z niej implikacje w zakresie teorii wartości, użyteczności oraz przedsiębiorczości.

W rozdziale trzecim przedstawiono podstawy teorii kapitału szkoły austriackiej. Omówiono rolę pieniądza oraz przybliżono zagadnienia teoretyczne z zakresu teorii struktury produkcji. Ponadto, wskazano na kluczową rolę rynku czasowego w międzyokresowej koordynacji działań podmiotów oraz na konsekwencje wynikające ze wzrostu podaży oszczędności.

Rozdział czwarty zawiera omówienie dorobku Misesa w teorii cyklu koniunkturalnego. Wskazano na znaczący wpływ teorii kapitału Bohm-Bawerka oraz teorii naturalnej stopy procentowej Wicksella na teorię Misesa. Omówiono kluczową dla analizy Misesa rolę ekspansji kredytowej w wywoływaniu zaburzeń koniunkturalnych oraz dodatkowe rozważania autora dotyczące m.in. zagadnienia wymuszonych oszczędności i konsumpcji kapitału.

Rozdział piąty zawiera omówienie dorobku Hayeka w teorii cyklu koniunkturalnego. Przedstawiono krytyczne argumenty Hayeka wysuwane pod adresem niemonetarnych teorii cyklu koniunkturalnego. Zwrócono uwagę na rozwinięcie przez Hayeka pierwotnej wersji teorii Misesa oraz na dodatkowe rozważania badacza z zakresu przebiegu ekspansji kredytowej. Ponadto, omówione zostało rozwiązanie problemu paradoksu oszczędności oraz efekt Ricardo.

Całość pracy dostępna w wersji PDF

7 odpowiedzi na „Bródka: Dorobek Misesa i dorobek Hayeka w teorii cyklu koniunkturalnego”

 • Od lat zwalczam Teorię Cyklu Koniunkturalnych (TCK) uważając ją za PSEUDO-TEORIĘ, a jej zwolenników określam mianem „cyklistów”.

  Gospodarka zależy od indywidualnych decyzji istot posiadających WOLNĄ WOLĘ. Jak można zrobić teorię na temat ZAGREGOWANYCH SKUTKÓW działania WOLNEJ WOLI ???

  Już samo to wydaje mi się absurdalne, a co dopiero tworzenie skomplikowanych i wydumanych TCK.

  Zauważmy, że TCK opiera się jedynie na analizie danych liczbowych (monetarnych). Nie ma żadnej szansy, aby ta analiza uwzględniała jakikolwiek sens wykonywanej pracy. Przykładowo, gdy dwie osoby dokonają transakcji jeden pies za miliard za dwa koty po pół miliarda, to wyjdzie nam ogromna transakcja nie mająca żadnego sensu.

  Obserwowane cykle są ZŁUDZENIEM takim samym, jak wygląd chmur czasem przypominający jakieś zwierzęta.
  Jest też logiczne, że ingerencja państwa w system pieniężny (dodruk, zadłużenie, stopy procentowe itp.) ma wpływ na nadmierne inwestycje np. w nieruchomości, po czym następuje weryfikacja. Ale wszystko to jest oparte nie o PRAWA NATURY (jak w fizyce), ale o decyzje ludzi wynikające z ich Wolnej Woli. A to nie wynika z ŻADNYCH PRAW. Dziwi mnie, że ASE zarzuca keynsistom, że próbują opisać gospodarkę tak, jak fizycy opisują wszechświat, a sami tworzą podobną „teorię” na temat wyimaginowanych CK. TCK podobnie jak inne pseudoteorie rodem z XIX wieku (homeopatia, marksizm, keynesizm, psychoanaliza) powinna zostać odrzucona, jako nie spełniająca warunków brzegowych dla teorii naukowej.

  • Słowo „cykl” jest o tyle niezasadne, że sugeruje pewną funkcję czasu, tak trochę po spinozowsku.
   Najczęściej jednak rozumiemy to słowo tak, że są jakieś (niekoniecznie transcendentne) przyczyny jak np. szalony druk pieniędzy, a że nie są ciągłe (przynajmniej do ostatniego kryzysu) tylko takie przerywane ‚cykliczne’ to i skutki potem są cykliczne.

   Poza tym pasuje do takich gustawsonowskich bajek. Przyzwyczailiśmy się. Lepiej porządnie wyjaśniać niż czepiać się nazw.

 • Ciekawy punkt widzenia, z którym jednak ciężko jest mi sie zgodzić. Po pierwsze cykliczność koniunktury gospodarczej w krajach kapitalistycznych jest zjawiskiem jak najbardziej realnym. Potwierdzają to statystyki oraz samo doświadczenie. Ponadto, jest to zjawisko nieodłącznie związane z systemem pieniężnym, który musi być centralnym elementem każdej poważnej teorii cyklu. Po raz pierwszy kompleksowo przeanalizował to Mises, a następnie Hayek i pozostali austriacy.

  Po drugie, indywidualizm metodologiczny stosowany przez tytułowych badaczy nie wyklucza analizowania procesów społecznych w skali makro, a wręcz przeciwnie. Teoria Misesa-Hayeka jest nierozerwalnie związana z jednostkowymi działaniami ludzkimi (pomimo tego, że Hayek prakseologii nie uważał). Mało tego, jak przekonuje Mises, tylko i wyłącznie indywidualizm metodologiczny może prowadzić do faktycznego zrozumienia procesów społecznych, a agregacja działań ludzkich oparta na metodzie dedukcji introwertycznej winna być podstawą każdej teorii z zakresu nauk społecznych.

  Nie bardzo rozumiem o jakie warunki brzegowe teorii naukowej, których TCK rzekomo nie spełnia, chodzi. Jestem jednak przekonany, że rozważania Misesa i Hayeka są udanym opisem rzeczywistości, a ich spojrzenie jest aktualne również dzisiaj.

  Pozdrawiam

  • Prosty przykład: wyobraźmy sobie, że A uderza w ścianę w różnych odstępach czasu, przy czym tak sobie wymyślił, że uderza co 3 sekundy, ale raz na 5 minut uderza 5 razy pod rząd w ciągu jednej sekundy, po czym znowu przechodzi do jednego uderzenia na sekundę.
   .
   Za ścianą jest B, który analizuje uderzenia, nie wiedząc, co jest ich powodem. Odkrywa więc PRAWO UDERZEŃ. Piszę grube opracowanie naukowe, które tytułuje: „Ogólna teoria uderzeń, częstotliwości i energii”. W pracy tej B wymyślił, jak można usunąć problem kilku szybkich uderzeń, które pojawiają się regularnie co 5 minut. Tym pomysłem jest wybuchanie bomb atomowych w pomieszczeniu. W ten sposób nikt nie usłyszy tych szybkich uderzeń.
   .
   Pojawia się jednak UT, który mówi: a po co wybuchać te bomby atomowe? Idźmy za ścianę i powiedzmy temu, co to robi, żeby tak nie robił.
   .
   I wtedy DB odpowiada: „Ciekawa teoria, z którą jednak ciężko się zgodzić” …

  • A istotą problemu jest to, że INDYWIDUALNE DECYZJE ludzi keynesiści chcą traktować jak by to był efekt działania NIEWZRUSZONYCH PRAW NATURY.

   „Niewzruszony drukarski znak drżenia ręki mej piszącej nie przekaże”, gdy piszę tak ważne rzeczy …

 • ultima thule
  jestes jak zenon z elei:) haha..otóż austriacka tck to nic innego jak teoria błędów nie da się ukryć ,że w gospodarce raz na jakis czas dochodzi do kryzysu , który ich zdaniem spowodowany jest nagromadzeniem błędnych decyzji inwestycyjnych…te decyzje są podejmowane przez jednostki twój sprzeciw wobec analizy błędnych zachowań inwestycyjnych jest dziwaczny

  • Ultima Thule ale to właśnie proponuja austriacy: idźmy do bankierów centralnych i powiedzmy im aby przestali manipulowac stopami procentowymi etc. bo to włąsnie te „indywidualne decyzje” bankierów centralnych wraz z – będącymi ich logiczna konsekwencją – następującymi potem decyzjami bankierów prywatnych oraz przedsiębiorcó – prowadzą do powstania tego, co nazywamy „cyklem koniunkturalnym”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
 • Pomyślny rozwój ludzkości zależy od dwóch czynników: od tego, czy ludzie wybitni będą mieli intelektualną moc tworzenia solidnych teorii ekonomicznych, oraz od tego, czy ci sami lub inni ludzie będą umieli je tak przedstawić, aby zostały zaakceptowane przez większość. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W lipcu i sierpniu wsparli nas:
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Tomasz Bethke
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Paweł Bochnowski
Pan Rafał Boniecki
Pan Michał Brański
Pani Dominika Buczek
Pan Przemysław Buszka
Pan Mirosław Cierpich
Pan Szymon Curyło
Pan Maciej Czaplewski
Pan Maciej Czyż
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Michał Dębowski
Pan Daniel Długozima
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Mariusz Dziechciaronek
Pan Tomasz Gaździk
Pan Rafał Główczyński
Pan Sebastian Glapiński
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Marek Górecki
Pan Witold Grabowski
Pan Karol Grodzicki
Pan Tomasz Gruszecki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Pan Stanisław Hyrnik
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Michał Idec
Pan Tomasz Jabłoński
Pan Kazimierz Jacoń
Pan Łukasz Jasiński
Pan Piotr Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Sylwester Kozak
Pan Mateusz Kozłowski
Pan Krzysztof Kożuchowski
Pan Sławomir Krawczyk
Pan Krzysztof Krzaczkowski
Pan Wojciech Kukla
Pani Paulina Kurzyk
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Paweł Lewandowski
Pan Sławomir Majewski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Joanna Morawska
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pani Wanda Musialik
Pan Mateusz Musielak
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Wojciech Paryna
Pan Tomasz Pawlak
Pan Paweł Pietrasiński
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Bartosz Pilarski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Arkadiusz Przybyłek
Pan Adrian Przybysz
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Dawid Robaczyński
Pan Piotr Różański
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Karol Sobiecki
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Ryszard Staszowski
Pan Mikołaj Stempel
Pan Ryszard Strzelecki
Pan Dawid Szczepański
Pan Łukasz Szostak
Pan Grzegorz Sztemborowski
Pan Dariusz Szumiło
Pan Tomasz Tarczyk
Pan Jarosław Tyma
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Tomasz Wojtasik
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Mateusz Wójcik
Pan Adrian Wróble
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Jakub Zelek
Pan Marek Zemsta
Pracownik Santander Bank

Łącznie otrzymaliśmy 10 949,39 zł. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>