Autor: Daniel Lacalle
Źródło: mises.org
Tłumaczenie: Karol Przeklasa
Wersja PDF

Angela Merkel stwierdziła kiedyś, że Unia Europejska liczy około 5% populacji świata, odpowiada w 25% za jego PKB i za 50% światowych wydatków socjalnych.

Realne dane martwią nieco bardziej:

Unia Europejska:

  • zamieszkuje ją 7,2% światowej populacji.
  • wytwarza 23,8% światowego PKB.
  • odpowiada za 58% globalnych wydatków socjalnych.

Muszę dodać coś jeszcze:

Średnie obciążenie podatkowe pracy w Unii Europejskiej wynosi 44,9%. Przeciętny pracownik w Unii Europejskiej przez pół roku pracuje na pokrycie samych podatków.

Opodatkowanie stanowi 41% PKB strefy euro.

Pod względem łatwości w prowadzeniu biznesu kraje UE plasują się poniżej wiodących gospodarek światowych.

Biurokracja tłumi przedsiębiorczość — Unia Europejska przyjmuje średnio 80 dyrektyw, 1200 regulacji i 700 decyzji w ciągu roku.

Najważniejsze gospodarki UE plasują się znacznie poniżej czołówki krajów o największej wolności gospodarczej.

Natomiast pomimo znacznego opodatkowania i nieustannej konfiskaty bogactwa, przeciętny dług publiczny w Unii Europejskiej wynosi 90% PKB. Nieustanne podawanie pseudo-naukowych szacunków dotyczących skali zjawiska obchodzenia systemu podatkowego oraz nawoływanie do opodatkowania bogatych doprowadziło do niedających się utrzymać obciążeń narzucanych przez rząd na gospodarkę. W efekcie taka polityka ogranicza inwestycje, ponieważ w coraz większym stopniu subsydiuje nieproduktywnych kosztem produktywnych.

Posługiwanie się tworzonymi przez polityków nierealistycznymi przewidywaniami co do wysokości przychodów podatkowych — zawsze mijającymi się z bardzo realnymi wydatkami stale przekraczającymi budżet — sprawia, że oddala się szansa na zmniejszenie długu UE.

Skutki przeregulowania i nadmiernego opodatkowania są aż nadto widoczne dla tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji i innowacji. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej prawie dwukrotnie przekracza analogiczny wskaźnik w innych dużych gospodarkach. Obciążenia podatkowe utrudniają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, co unaocznia wielkość stosunku rozwoju dużych firm do małych i średnich przedsiębiorstw, który jest o połowę mniejszy w Stanach Zjednoczonych.

Unia Europejska ma tez swoje pozytywne strony, o czy, pisałem w innym artykule, jednak nie możemy pozwolić, aby biurokracja i nadmierne opodatkowanie przekreśliły ten wartościowy projekt — ignorując powyższe zagrożenia, możemy doprowadzić Unię Europejską do upadku.

Jeśli europejscy politycy nie zmienią swojego sposobu myślenia o Unii — jako gargantuicznej mieszanki podatków i biurokracji — i nie zaczną kłaść nacisku na politykę niskich podatków, ograniczonej administracji i wolności ekonomicznej, jeśli nie skupią się na tworzeniu miejsc pracy i przyciąganiu kapitału, to państwo opiekuńcze załamie się pod swoim własnym ciężarem.

Utrzymanie europejskiego modelu państwa opiekuńczego może być możliwe tylko przy równoczesnej ochronie środowiska sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu, rozwojowi nowych miejsc pracy i inwestycji. Jednakże model ten najprawdopodobniej ulegnie zniszczeniu za sprawą ludzi, którzy uważają, że bronią „sektora publicznego” — właśnie to sprawia, iż jest on nie do utrzymania.

 

Źródło ilustracji: Pixabay.c0m, C00 public domain

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
  • Debata na temat „planowania gospodarczego” nie dotyczy (…) tego, czy należy planować, czy też nie. Chodzi w niej o to, czy planowanie ma być centralne, czy planować ma jeden podmiot sprawujący władzę nad całym systemem ekonomicznym, czy też ma być podzielone pomiędzy wiele jednostek. Friedrich von Hayek
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
We wrześniu wsparli nas:
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Wojciech Kukla
Pan Konrad Kukulski
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pani Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Sławomir Sławianowski
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Karol Więckowski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Tomasz Wojtasik
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Waldemar Zdanowicz
Pan Karol Zdybel
Pracownik Santander Consumer Banku

Łącznie otrzymaliśmy 2 279,56 zł. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>