Autor: Daniel Lacalle
Źródło: mises.org
Tłumaczenie: Karol Przeklasa
Wersja PDF

Angela Merkel stwierdziła kiedyś, że Unia Europejska liczy około 5% populacji świata, odpowiada w 25% za jego PKB i za 50% światowych wydatków socjalnych.

Realne dane martwią nieco bardziej:

Unia Europejska:

  • zamieszkuje ją 7,2% światowej populacji.
  • wytwarza 23,8% światowego PKB.
  • odpowiada za 58% globalnych wydatków socjalnych.

Muszę dodać coś jeszcze:

Średnie obciążenie podatkowe pracy w Unii Europejskiej wynosi 44,9%. Przeciętny pracownik w Unii Europejskiej przez pół roku pracuje na pokrycie samych podatków.

Opodatkowanie stanowi 41% PKB strefy euro.

Pod względem łatwości w prowadzeniu biznesu kraje UE plasują się poniżej wiodących gospodarek światowych.

Biurokracja tłumi przedsiębiorczość — Unia Europejska przyjmuje średnio 80 dyrektyw, 1200 regulacji i 700 decyzji w ciągu roku.

Najważniejsze gospodarki UE plasują się znacznie poniżej czołówki krajów o największej wolności gospodarczej.

Natomiast pomimo znacznego opodatkowania i nieustannej konfiskaty bogactwa, przeciętny dług publiczny w Unii Europejskiej wynosi 90% PKB. Nieustanne podawanie pseudo-naukowych szacunków dotyczących skali zjawiska obchodzenia systemu podatkowego oraz nawoływanie do opodatkowania bogatych doprowadziło do niedających się utrzymać obciążeń narzucanych przez rząd na gospodarkę. W efekcie taka polityka ogranicza inwestycje, ponieważ w coraz większym stopniu subsydiuje nieproduktywnych kosztem produktywnych.

Posługiwanie się tworzonymi przez polityków nierealistycznymi przewidywaniami co do wysokości przychodów podatkowych — zawsze mijającymi się z bardzo realnymi wydatkami stale przekraczającymi budżet — sprawia, że oddala się szansa na zmniejszenie długu UE.

Skutki przeregulowania i nadmiernego opodatkowania są aż nadto widoczne dla tworzenia nowych miejsc pracy, inwestycji i innowacji. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej prawie dwukrotnie przekracza analogiczny wskaźnik w innych dużych gospodarkach. Obciążenia podatkowe utrudniają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, co unaocznia wielkość stosunku rozwoju dużych firm do małych i średnich przedsiębiorstw, który jest o połowę mniejszy w Stanach Zjednoczonych.

Unia Europejska ma tez swoje pozytywne strony, o czy, pisałem w innym artykule, jednak nie możemy pozwolić, aby biurokracja i nadmierne opodatkowanie przekreśliły ten wartościowy projekt — ignorując powyższe zagrożenia, możemy doprowadzić Unię Europejską do upadku.

Jeśli europejscy politycy nie zmienią swojego sposobu myślenia o Unii — jako gargantuicznej mieszanki podatków i biurokracji — i nie zaczną kłaść nacisku na politykę niskich podatków, ograniczonej administracji i wolności ekonomicznej, jeśli nie skupią się na tworzeniu miejsc pracy i przyciąganiu kapitału, to państwo opiekuńcze załamie się pod swoim własnym ciężarem.

Utrzymanie europejskiego modelu państwa opiekuńczego może być możliwe tylko przy równoczesnej ochronie środowiska sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu, rozwojowi nowych miejsc pracy i inwestycji. Jednakże model ten najprawdopodobniej ulegnie zniszczeniu za sprawą ludzi, którzy uważają, że bronią „sektora publicznego” — właśnie to sprawia, iż jest on nie do utrzymania.

 

Źródło ilustracji: Pixabay.c0m, C00 public domain

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
  • Rodzi się pytanie, kto ma planować? Czy każdy członek społeczeństwa powinien planować za siebie samego, czy też dobroczynny rząd powinien planować za wszystkich? Kwestią sporną nie jest tu działanie mechaniczne kontra działanie świadome: chodzi tu o autonomiczne działanie każdej jednostki kontra wyłączne działanie rządu. Krótko mówiąc: wolność kontra wszechmocny rząd. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W czerwcu wsparli nas:
Pan Dominik Aromiński
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Kamil Bojdoł
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Andrzej Jędruchniewicz
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Sławomir Krawczyk
Pan Wojciech Kukla
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Wojciech Langiewicz
Pan Kamil Ludwiczuk
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Łukasz Osileniec
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 2 425,86 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>