V edycja Lekcji Ekonomii dla Młodzieży za nami – podsumowanie V edycji

28 czerwca 2018 Aktualności komentarze: 1

lekcjiZ wiedzą ekonomiczną Polaków nie jest najlepiej. Przyznają to sami zainteresowani, z których aż 51% w badaniu NBP z 2015 roku swoją wiedzę oceniło jako raczej małą lub bardzo małą[1]. Już od 5 lat pracujemy nad zmianą tego stanu rzeczy. W tym roku udało nam się dotrzeć do ponad 5400 uczniów w 40 miastach na terenie całego kraju!

 • Projekt Lekcji Ekonomii dla Młodzieży, wspólnie ze Stowarzyszeniem KoLiber realizujemy już od roku szkolnego 2013/14.
 • LEM to 6 wzajemnie powiązanych lekcji kierowanych do uczniów liceów, w trakcie których młodzi ludzie poznają kluczowe zagadnienia ekonomiczne.
 • Motto naszego projektu to: „Słowa uczą, przykłady pociągają” i takie też są nasze lekcje – wypełnione aktywizacyjnymi grami, pracą w grupach i otwartą dyskusją

23 czerwca odbyła się uroczysta gala kończąca V edycję projektu. W Krakowie podsumowaliśmy cały rok pracy i nagrodziliśmy najaktywniejsze osoby zaangażowane w projekt.

Wyniki tej, piątej już, edycji projektu są imponujące: udało nam się dotrzeć do ponad 5400 uczniów uczących się w 65 szkołach, w 40 różnych miastach. 77 Wolontariuszy i nauczycieli zrealizowało łącznie 855 indywidualnych zajęć, co oznacza, że już piąty rok z rzędu projekt rozwija się w 50% tempie!

Edukacja ekonomiczna szansą na lepszą przyszłość – gala LEM

Misją naszego Instytutu, niezmiennie od 15 lat, jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz kształcenie elity polskich ekonomistów. Rolę, jaką w jej realizacji odgrywa LEM, podkreślił, zwracając się do zebranych na sali nauczycieli, wolontariuszy i koordynatorów projektu, prezes Instytut Misesa Mikołaj Pisarski.

Bezpośrednio po wystąpieniu naszego prezesa rozpoczęła się debata dotycząca kondycji edukacji ekonomicznej. Obok niego w panelu zasiedli Pani Monika Karkowska, współpracująca z LEM nauczycielka przedsiębiorczości z XXIV LO w Krakowie, Pan Zbigniew Nowakowski, nauczyciel przedsiębiorczości z I LO w Krakowie oraz Pan Łukasz Jasiński, stały współpracownik naszego Instytutu, doktorant i wykładowca na UMCS w Lublinie.

Debatę moderował koordynator krajowy projektu Rafał Potempa.

Debata rozpoczęła się od refleksji na temat wagi, jaką do nauki ekonomii i podstawy przedsiębiorczości przywiązują sami uczniowie.

Pan Nowakowski zaznaczył, że próba podniesienia rangi przedmiotu poprzez włączenie go do grona przedmiotów maturalnych może okazać się zgubna, ograniczając przedmiot wymagający znacznej kreatywności jedynie do przyswajania gotowych formułek i nauki pod klucz.

Wszyscy dyskutanci wskazali także na rolę, jaką wiedza ekonomiczna może odegrać dla wsparcia uczniów w dostaniu się na wymarzoną uczelnię np. dzięki uczestnictwu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

W dalszej części ocenie poddany został poziom wiedzy, którą ze szkoły średniej wynoszą uczniowie.

W swojej wypowiedzi w tej części debaty Łukasz Jasiński wskazał na problem, z jakim mierzą się uczniowie trafiający na kierunki ekonomiczne. Ich wyobrażenie na temat tego, czym jest ekonomia, zwykle okazuje się bardzo odległe od silnie zmatematyzowanej ekonomii wykładanej na polskich uniwersytetach, co sprawia, że studenci pierwszego roku często są widocznie zagubieni i zaskoczeni treściami, które muszą opanować.

W dyskusji na temat podstawy programowej wszyscy paneliści stwierdzili zgodnie, że zbyt mało uwagi poświęca się w niej samej ekonomii a zbyt wiele technicznym aspektom zarządzania lub księgowości.

Pani Karkowska podkreśliła pozytywną rolę, jaką w uzupełnieniu tej luki odgrywają zewnętrzne programy takie jak Lekcje Ekonomii dla Młodzieży. W swojej wypowiedzi podkreśliła pozytywny wpływ, jaki na zapamiętywanie nowego materiału przez uczniów ma zmiana dynamiki lekcji związana z wprowadzeniem na zajęcia nowej osoby.

Podsumowując debatę Rafał Potempa raz jeszcze wskazał na korzyści płynące z angażowania się w edukację ekonomiczną zarówno szkół i nauczycieli, uczniów jak i samych prowadzących zajęcia.

Wyniki V edycji LEM i nagrody dla najaktywniejszych wolontariuszy

Bezpośrednio po zakończeniu debaty zaprezentowane zostały po raz pierwszy zsumowane wyniki V edycji LEM, a koordynator projektu wręczył nagrody najaktywniejszym prowadzącym.

Nagrody za wyjątkowy wkład w rozwój projektu (największa liczba zrealizowanych lekcji) odebrali Karol Przeklasa i Paweł Młynarek. Karol podczas V edycji zrealizował aż 64 lekcje, a Paweł zaledwie o 6 mniej.

Wyróżnienie Karola, jako najaktywniejszego prowadzącego było tym bardziej warte odnotowania, że jeszcze, jako uczeń IV LO im. Jana Pawła II w Tarnowie, brał on udział w pilotażowych zajęciach podczas I i II edycji projektu.

W nagrodę za swoje zaangażowanie zarówno Karol jak i Paweł zostaną wysłani przez Instytut Misesa na koferencję FEEcon w Atlancie, która odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.

 

Kolejne wyróżnienia za liczbę zrealizowanych lekcji odebrali:

 • Adam Cedrowicz
 • Krzysztof Moszyński
 • Łukasz Jamiołkowski
 • Piotr Oliński
 • Huber Wejman

Nagrodzonych zostało także, po raz pierwszy, dwóch najskuteczniejszych koordynatorów:

 • Sylwia Szymańska z województwa Mazowieckiego, oraz
 • Tomasz Malinowski z województwa Pomorskiego

Zarówno Sylwia jak i Tomasz wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem, talentem organizacyjnym i gotowością wsparcia swoich zespołów w realizacji doskonałych wyników w tegorocznej edycji LEM.

Plany na przyszłość

Na zakończenie głos zabrał Paweł Kot koordynator merytoryczny projektu prezentując plany na kolejne edycje.

Najważniejszym celem pozostaje zwiększenie zasięgu projektu, który w kolejnej edycji powinien przekroczyć 1300 zrealizowanych lekcji i objąć  8000 uczniów.

Wśród zaplanowanych działań znajduje się także poszerzenie oferty szkoleniowej kierowanej do nauczycieli, rozbudowanie programu LEM o 4 dodatkowe, fakultatywne lekcje oraz korekta i udoskonalenie konspektów lekcji w świetle zmieniającej się podstawy programowej.

LEM, czyli co?

Projekt LEM to inicjatywa edukacyjna Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa oraz Stowarzyszenia KoLiber mająca na celu popularyzację edukacji ekonomicznej w polskich szkołach.

W trakcie 6 wzajemnie powiązanych lekcji realizowanych podczas Podstaw Przedsiębiorczości uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia ekonomiczne a także historię najważniejszych przełomów w historii myśli ekonomicznej.

Wśród omawianych zagadnień i tematów znajdują się: rola ekonomii w codziennym życiu, wartość i wymiana, historia i cechy pieniądza, system bankowy, alokacja zasobów i podział bogactwa oraz oszczędzanie.

Z pełnymi konspektami wszystkich lekcji można zapoznać się na stronie projektu, gdzie udostępnione są one całkowicie za darmo: ekonomiadlamlodziezy.pl

 

[1] https://www.nbportal.pl/__data/assets/pdf_file/0006/54528/Diagnoza-stanu-wiedzy-i-swiadomosci-ekonomicznej-Polakow-2015.pdf

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Instytut Misesa

O Autorze:

Instytut Misesa

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wroclawiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć – naszym zdaniem najwybitniejszego ekonomisty XX w. – Ludwiga von Misesa.

Pozostałe wpisy autora:

Komentarz “V edycja Lekcji Ekonomii dla Młodzieży za nami – podsumowanie V edycji

 1. Całę szczęście, że są te lekcje ekonomii dla młodzieży, gdyż dzięki nim uda się uchronić młodzież przed anty-wolnorynkowym oszustwem bitkojnowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *