Carl Menger zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście!

28 stycznia 2021 Aktualności komentarze: 1

W 100 lat po śmierci i 150 lat po napisaniu Zasad ekonomii Carl Menger, założyciel austriackiej szkoły w ekonomii, zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym Nowym Sączu.

Instytut Misesa był jednym z inicjatorów tej akcji. Działania w tym kierunku rozpoczęliśmy 3 sierpnia 2020 r. od stworzenia internetowej petycji skierowanej do Prezydenta Miasta Nowy Sącz Ludomira Handzla i Przewodniczącej Rady Miasta Iwony Mularczyk. Pod petycją podpisało się blisko 1000 osób.

Mając za sobą takie poparcie, Krzysztof Rzońca, Karol Kołat i Prezes Instytutu Misesa Mikołaj Pisarski spotkali się z Prezydentem Miasta Nowy Sącz. Spotkanie to zaowocowało podpisaniem przez obie strony listu intencyjnego w sprawie upamiętnienia życia i dokonań Carla Mengera.

Aby przybliżyć władzom miasta postać założyciela austriackiej szkoły ekonomii, Krzysztof Rzońca zainicjował akcję „Menger dla Radnych”, w ramach której każdy z nich otrzymał egzemplarz najważniejszego dzieła ekonomisty pod tytułem Zasady Ekonomii. Było to możliwe dzięki wsparciu wydawnictwa Fijorr Publishing.

W akcję zaangażowana była również Młodzieżowa Rada Miasta, na posiedzeniu której 31 grudnia ub.r. odczytany został list Prezesa Instytutu Misesa — Mikołaja Pisarskiego oraz inicjatora akcji — Krzysztofa Rzońcy.

W wyniku podjętych działań pod obrady Rady Miasta Nowego Sącza trafił projekt uchwały Prezydenta Miasta o nadaniu imienia Carla Mengera rondu na zbiegu ulic Hallera, Sucharskiego i Barskiej. W trakcie obrad Rady Miasta 26 stycznia 2021 roku projekt zaprezentował Mikołaj Pisarski i został on poparty przeważającą większością głosów — 20 z 23 radnych. Tym samym upamiętnienie założyciela ASE w jego rodzinnym mieście stało się faktem!

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w tę akcję. W szczególności serdeczne podziękowania składamy:

  • Prezydentowi Miasta Nowy Sącz — Panu Ludomirowi Handzlowi za okazane poparcie i zgłoszenie projektu uchwały,
  • wszystkim wspierającym projekt radnym, zarówno Rady Miasta na czele z Panią Przewodniczącą Iwoną Mularczyk, jak i Młodzieżowej Rady Miasta — za merytoryczne dyskusje, życzliwe podejście i wsłuchanie się w głosy mieszkańców, młodzieży i środowisk odwołujących się do dorobku Carla Mengera,
  • inicjatorom projektu — Krzysztofowi Rzońcy oraz Karolowi Kołatowi,
  • Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, na czele z Panem Rektorem dr. Dariuszem Woźniakiem,
  • sponsorowi książek Mengera Zasady ekonomii w ramach akcji „Menger dla Radnych” — Wydawnictwu Fijorr Publishing,
  • wszystkim sygnatariuszom naszej petycji oraz tym, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zrealizowania projektu.

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Instytut Misesa

O Autorze:

Instytut Misesa

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wroclawiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć – naszym zdaniem najwybitniejszego ekonomisty XX w. – Ludwiga von Misesa.

Pozostałe wpisy autora:

Komentarz “Carl Menger zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *