Popek: Globalizacja i jej uwarunkowania w świetle poglądów współczesnych teoretyków

16 lipca 2011 Ekonomia międzynarodowa Komentarze: 1

Prezentujemy pracę licencjacką Daniela Popka, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Józefa Soroki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor dokonał przeglądu filozoficznych, społeczno-kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań procesów globalizacji, odwołując się m.in. do refleksji F.A. Hayeka, M.N. Rothbarda na temat filozofii polityki oraz do dorobku austriackiej szkoły ekonomii.

czytaj dalej
czytaj dalej