Chodorov: Dlaczego i w jaki sposób państwo niszczy społeczeństwo?

11 stycznia 2012 Filozofia polityki Komentarze: 1

Historia mówi nam, że jak tylko powstaje cywilizacja, od razu przyłączają się do niej instytucje polityczne, które będą na niej pasożytować, aż w końcu ją pochłoną. I tak ten cykl będzie się powtarzać.

czytaj dalej
czytaj dalej

Chodorov: Psychologia klasy politycznej

7 sierpnia 2011 Filozofia polityki Komentarze: 2

Sposób myślenia polityka różni się od sposobu myślenia zwykłych zjadaczy chleba, a jeśli chcemy zrozumieć polityków, to różnica ta powinna być zbadana. My, ludzie, którzy mówimy tak wiele o sprawach publicznych, nigdy nie będziemy wiedzieć, o czym mówimy — aż do chwili, w której weźmiemy pod uwagę fenomen psychologii politycznej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Chodorov: Nie kupujcie obligacji skarbowych

20 lipca 2011 Dług publiczny Komentarze: 7

Obligacja skarbowa to całkowicie niemoralna instytucja. Nakłada długi na osoby, które się na to nie zgodziły, jest zabezpieczona fikcyjnymi dochodami, zmienia patriotyzm w służalczość. Dlatego za nic na świecie nie dam wcisnąć sobie choćby jednej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Chodorov: Jak kapitaliści przyczyniają się do budowy socjalizmu?

2 maja 2011 Filozofia polityki Komentarze: 6

Rząd faworyzuje producentów, zwanych kapitalistami, na różne sposoby. Zawsze kosztem konsumentów. Każdy przywilej, którego udziela państwo, wymaga zwiększenia aparatu administracyjnego, jego prestiżu i władzy, a dzięki podatkom, także jego przychodów. Tak zwani kapitaliści nigdy nie sprzeczają się o cenę. W rzeczywistości, w zamian za korzystne przywileje są w stanie zaspokoić rządową potrzebę dodatkowej władzy wykonawczej, gdyż bez niej ich przywileje na nic by się nie zdały.

czytaj dalej
czytaj dalej

Chodorov: Ekonomia kontra polityka

27 marca 2010 Filozofia polityki Komentarze: 4

Ekonomia to nie polityka. Pierwsza zajmuje się niezmiennymi prawami natury, które określają zasady produkcji i podziału dochodu, druga natomiast to sztuka rządzenia. Pierwsza to nauka pozytywna, druga normatywna. Prawa ekonomiczne działają samoistnie i podobnie jak wszystkie inne prawa natury, podlegają tylko swoim własnym ograniczeniom. Polityka zaś bada konwencje, tworzone i manipulowane przez człowieka.

czytaj dalej
czytaj dalej