Kaczmarczyk: F.A. Hayek jako krytyk pojęcia sprawiedliwości społecznej

16 listopada 2010 Filozofia polityki Komentarze: 21

Jeśli państwo przejmuje rolę odpowiedzialnego za to, co kto otrzymuje, kiedy i w jaki sposób, musi ono tym samym używać swojej władzy do zrealizowania jakiegoś ideału sprawiedliwości społecznej. Zdaniem Hayeka, jeśli chcemy utrzymać wolne społeczeństwo to zasadnicze znaczenie ma zrozumienie, że „słuszność celu nie wystarczy dla usprawiedliwienia przymusu”.

czytaj dalej
czytaj dalej

Kaczmarczyk: Państwo jako źródło niestabilności gospodarczej

19 maja 2009 Interwencjonizm Komentarze: 3

W dniach 15-16 maja 2009 w Łącznej koło Kielc odbyła się konferencja "Funkcje władz publicznych w gospodarce rynkowej". Jej organizatorami były Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jedną z prelekcji wygłosił dr Hubert Kaczmarczyk, uczestnik Letniego Seminarium Austriackiego 2008 w Lubeni. Duże zainteresowanie publiczności wzbudziła zaprezentowana przez autora koncepcja 100% rezerwy bankowej i austriacka krytyka rezerwy cząstkowej. Zapraszamy do lektury referatu.

czytaj dalej
czytaj dalej

Kaczmarczyk: Szkoła Austriacka w ekonomii i naukach społecznych

29 kwietnia 2009 Szkoła austriacka Komentarze: 4

Artykuł omawia poglądy przedstawicieli Szkoły Austriackiej na rolę bankowości i pieniądza w gospodarce wolnorynkowej.

czytaj dalej
czytaj dalej