Witecki: Szkoła austriacka w polskich mediach

16 kwietnia 2008 Komentarze Komentarze: 0

Ostatnio dwa z największych polskich tygodników opublikowały artykuły przedstawiające mechanizmy inflacji. Niezmiernie ucieszył nas fakt, że można w nich nie tylko odnaleźć poprawną charakterystykę zjawiska inflacji, ale również bezpośrednie odwołanie do największych ekonomistów szkoły austriackiej – Ludwiga von Misesa oraz Murraya Rothbarda.

czytaj dalej
czytaj dalej

Witecki: Prawo bez państwa

10 września 2007 Prawo Komentarze: 0

Jednym z głównych zarzutów przeciw libertarianizmowi jest brak empirycznych dowodów na możliwość funkcjonowania społeczeństwa anarchokapitalistycznego. Z instytucją państwa spotykamy się na każdym etapie historii ludzkości i łatwo w tej sytuacji o wniosek, iż jest ono czymś nieuniknionym.

czytaj dalej
czytaj dalej

Witecki: Teoria wiedzy rozproszonej Friedricha von Hayeka

8 lipca 2007 Społeczeństwo Komentarze: 0

Autor: Paweł Witecki Autor jest studentem stosunków międzynarodowych. Ekonomią zajmuje się amatorsko. Szkołą austriacką zainteresował się na pierwszym roku studiów, dostrzegając non sequitur mainstreamowych teorii. Wiedza rozproszona

czytaj dalej
czytaj dalej
Nasi darczyńcy