Witecki: Szkoła austriacka w polskich mediach

16 kwietnia 2008 Komentarze Komentarze: 0

Ostatnio dwa z największych polskich tygodników opublikowały artykuły przedstawiające mechanizmy inflacji. Niezmiernie ucieszył nas fakt, że można w nich nie tylko odnaleźć poprawną charakterystykę zjawiska inflacji, ale również bezpośrednie odwołanie do największych ekonomistów szkoły austriackiej – Ludwiga von Misesa oraz Murraya Rothbarda.

czytaj dalej
czytaj dalej

Witecki: Prawo bez państwa

10 września 2007 Prawo Komentarze: 0

Jednym z głównych zarzutów przeciw libertarianizmowi jest brak empirycznych dowodów na możliwość funkcjonowania społeczeństwa anarchokapitalistycznego. Z instytucją państwa spotykamy się na każdym etapie historii ludzkości i łatwo w tej sytuacji o wniosek, iż jest ono czymś nieuniknionym.

czytaj dalej
czytaj dalej

Witecki: Teoria wiedzy rozproszonej Friedricha von Hayeka

8 lipca 2007 Społeczeństwo Komentarze: 0

Autor: Paweł Witecki Autor jest studentem stosunków międzynarodowych. Ekonomią zajmuje się amatorsko. Szkołą austriacką zainteresował się na pierwszym roku studiów, dostrzegając non sequitur mainstreamowych teorii. Wiedza rozproszona

czytaj dalej
czytaj dalej