Czarniecki: Inercja działania

30 października 2010 Teksty Komentarze: 1

Zastanawiając się nad uwagami do artykułu o teoremacie przełączenia, doszedłem do wniosku, że można wykazać nie tylko sztuczność konstrukcji teorematu przełączania, ale także naturalną tendencję do utrzymywania jednostajnego strumienia procesów produkcyjnych.

czytaj dalej
czytaj dalej

Czarniecki: Teoremat „Przełączenia”

8 września 2010 Kapitał Komentarze: 11

Przeglądając podręcznik „Teoria Ekonomii” Marka Blauga znalazłem opis argumentacji Samuelsona, która rzekomo obala teorię kapitału Bohm-Bawerka. Sprawa jest poważna, gdyż argumentacja ta powielana od roku 1966 w kolejnych edycjach popularnego podręcznika, godzi w podstawy teoretyczne szkoły austriackiej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Czarniecki: Reklama (plus polemika)

20 listopada 2007 Teksty Komentarze: 0

[Przypominamy, że w dziale "Working Papers" publikowane są robocze teksty nadsyłane przez różnych autorów, nie zawsze reprezentujących poglądy szkoły austriackiej] Specjaliści "pochodzenia handlowego", już dawno wiedzieli, że nie jest tak jak głosi prawo podaży i popytu. To czy klient kupi towar zależy głównie od nasilenia emocji, które on handlowiec potrafi powiązać z tym towarem. Musi dotrzeć do jego pokładów irracjonalności, uderzyć umiejętnie w struny zawiści, łakomstwa, pychy, strachu, bo przedmiotem sprzedaży nie są właściwości produktu lecz intensywność potrzeb, które jest on zdolny choćby przez chwilę wzbudzić u kupującego.

czytaj dalej
czytaj dalej

Czarniecki: Substytuty

11 października 2007 Teksty Komentarze: 0

Praktyka nie interesuje się teorią, nie ma na to czasu, zajęta realizacją kolejnych wyznaczonych celów. Jeżeli teoria "podpowie" nowe narzędzie, praktyk je sprawdzi i porówna jego użyteczność na tle już znanych i zaakceptuje lub odrzuci. Wszystkie narzędzia nawet tak abstrakcyjne jak liczby, pieniądze wyrastały z konkretnej potrzeby.

czytaj dalej
czytaj dalej

Czarniecki: Wartość

25 września 2007 Teksty Komentarze: 0

Reakcje niektórych czytelników strony www.mises.pl uświadomiły mi, że należy głębiej przeanalizować pojęcie wartości. Dlatego tutaj postaram się wykazać, że tzw. wartość wymienna wynika z pojęcia wartości zdefiniowanego w prakseologii.

czytaj dalej
czytaj dalej

Czarniecki: Barter

13 września 2007 Ceny Komentarze: 0

Ostatnio w artykule "Ekonomia i przestrzeń" podważyłem sens tworzenia funkcji popytu. Jak więc możemy powiązać podaż z popytem, gdy nic pewnego nie da się powiedzieć o indywidualnych wyborach. Przeanalizujmy krok po kroku wymianę, poczynając od najprostszej, jaką się da pomyśleć tj. od barteru. Niepodważalnym punktem wyjścia jest stwierdzenie, że wartość tego, co uzyskam z wymiany, musi być równa wartością temu, co przekazałem w zamian.

czytaj dalej
czytaj dalej

Czarniecki: Ekonomia i przestrzeń

15 sierpnia 2007 Teksty Komentarze: 0

W ekonomii głównego nurtu, czas i przestrzeń zostały zepchnięte na margines specjalistycznych rozważań(ekonomia przestrzeni, logistyka). Podczas gdy zwykłe doświadczenie poucza nas, że już elementarne zmienne ekonomiczne takie jak ceny, podaż, popyt różnych produktów muszą być dookreślane co do czasu i miejsca ich występowania.

czytaj dalej
czytaj dalej

Czarniecki: Co wynika z aksjomatu działania?

16 lipca 2007 Teksty Komentarze: 0

Twierdzenia prakseologii wywodzone są z jednego aksjomatu tj. z aksjomatu działania. Spróbuję wywieść z tego aksjomatu, jednorodną miarę wartości. Każde działanie wymaga czasu. Wybory dokonywane są z myślą o ograniczonym odcinku czasu licząc od „teraz”. To co najpilniejsze próbujemy zaspokoić teraz, mniej pilne odkładamy na potem. Niektóre z nich przegrywają ciągle z aktualnymi teraz, bo istnieje zespół powracających pilnych potrzeb poza które nie da się wykroczyć z braku czasu.

czytaj dalej
czytaj dalej

Czarniecki: Teoria wartości Bastiata

20 czerwca 2007 Working papers Komentarze: 0

Pan Jan Lewiński w artykule „Współczesne znaczenie teorii wartości Frederica Bastiata” – zamieszczonym w zeszycie „Studia Erasmiana Wratislavensia” bardzo starannie zebrał opinie ekonomistów zarówno głównego nurtu jak i szkoły austriackiej o dorobku Bastiata. Z cytowanych wypowiedzi-mimo starań autora- wynika jednak, brak możliwości sprowadzenia teorii wartości Bastiata opartej na specyficznie rozumianej usłudze do koncepcji wartości opartej na użyteczności marginalnej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Czarniecki: Podatki

7 czerwca 2007 Ekonomia sektora publicznego Komentarze: 0

Nikt nie lubi podatków, toteż każda ekipa rządząca krajem, markuje nieznaczne obniżki w jakiejś grupie rozlicznych kontrybucji wyłącznie po to, by przesłonić znaczący wzrost obciążeń w innych. Pretekstem jest zwykle chęć uproszczenia i uporządkowanie, płaconych przez nas podatków. Tymczasem po dokładnej analizie okazuje się, że w istocie płacimy więcej.

czytaj dalej
czytaj dalej