Rothbard: Wolność i własność: lewellerzy i Locke

1 kwietnia 2011 Historia myśli ekonomicznej Komentarze: 3

W błyskotliwej i bardzo sensownej teorii Locke'a własność wywodzi się ze wspólnego posiadania lub z braku własności i przeradza się w czyjeś osobiste posiadanie w ten sam sposób, w jaki człowiek zmienia nieużywaną własność w używaną — to jest, poprzez „połączenie swojej własnej pracy”, osobistej energii z wcześniej nieużywanym i nieposiadanym zasobem, tym samym sprawiając, że zasób ten jest produktywnie używany, a tym samym przez niego osobiście posiadany.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: John Locke kontra merkantyliści i inflacjoniści

25 marca 2011 Historia myśli ekonomicznej Komentarze: 5

Pierwszą ważną rozprawą merkantylistyczną, wzywającą do obniżenia stóp procentowych, był krótki tekst autorstwa Anglika, sir Thomasa Culpepera pt. Traktat przeciw wysokiej lichwie (1621). Culpeper stwierdził, że holenderska dobra koniunktura została osiągnięta dzięki niskiemu poziomowi stóp procentowych, oraz że wysoka stopa procentowa hamuje rozwój handlu w Anglii. Dlatego też rząd powinien obniżyć maksymalny poziom stopy procentowej w celu prześcignięcia Holendrów.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: John Law – protokeynesista

17 marca 2011 Historia myśli ekonomicznej Komentarze: 6

Tragiczny eksperyment Johna Lawa oraz jego bańka Missisipi były lekcją ostrzegawczą dla wszystkich pisarzy i teoretyków finansowych przez cały osiemnasty wiek. Jak zobaczymy, doktryny twardej waluty dominowały w tym stuleciu, od byłego wspólnika Johna Law, sprytniejszego Richarda Cantillona, aż po ojców założycieli USA. Byli jednak tacy, których porażka Johna Lawa nie nauczyła niczego, i na których poglądy Law silnie wpłynął.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: Obwiniajmy fizjokratów za teorię wartości obiektywnej

25 lutego 2011 Historia myśli ekonomicznej Komentarze: 90

Mimo iż fizjokraci wnieśli kilka cennych uwag do ekonomii politycznej i dostrzegali znaczenie wolnego rynku, to ich wkład w techniczne zagadnienia ekonomii był nie tylko błędny, ale i w niektórych przypadkach katastrofalny w skutkach dla przyszłości myśli ekonomicznej. Jednym z tych błędów była teoria wartości obiektywnej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: Z Bogiem lub bez – prawo naturalne i prawa własności

22 lutego 2011 Filozofia polityki Komentarze: 11

W XVII i XVIII wieku rozwinięto koncepcję prawa naturalnego, uniezależniając jego obowiązywanie od odpowiedzi na pytanie o istnienie Boga. Wśród ekonomistów to fizjokraci jako pierwsi zauważyli związki pomiędzy prawem naturalnym, a funkcjonowaniem wolnego rynku.

czytaj dalej
czytaj dalej

Steele: Hayekowska teoria pieniądza i cykli – retrospektywa i ponowna ocena

21 lutego 2011 Cykle koniunkturalne Komentarze: 1

Część historyków myśli ekonomicznej twierdzi, że Hayek pod koniec swojej naukowej kariery wycofał się ze swojej teorii cyklu koniunkturalnego. Takie przedstawienie biografii intelektualnej austriackiego noblisty jest jednak nierzetelne i pomija liczne wypowiedzi Hayeka, w których podkreślał wagę swoich wcześniejszych odkryć.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: Klasyczny liberalizm i pojedynczy podatek gruntowy

11 lutego 2011 Historia gospodarcza Komentarze: 0

Jeżeli każdy człowiek miałby nienaruszalne prawa własności, a te zagwarantowane byłyby przez rząd, to opodatkowanie, będące naruszeniem praw samo w sobie, stwarza problem teoretykom leseferyzmu. Bo jak wysokie powinny być podatki i kto powinien je płacić? W XVIII wieku popularną odpowiedzią na to pytanie była idea pojedynczego podatku.

czytaj dalej
czytaj dalej

McCaffrey: Reforma walutowa i bankowa w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii

24 stycznia 2011 Bankowość Komentarze: 24

W połowie dziewiętnastego wieku w Wielkiej Brytanii toczyła się długa i ożywiona debata na temat ograniczenia władzy Banku Anglii. W niedługim czasie podczas tej dysputy wyłoniły się dwie szkoły, które zaczęły być znane jako szkoła obiegu pieniężnego oraz szkoła bankowości. W 1844 roku, gdy wprowadzono tzw. ustawę Peela, wydawało się, że zwycięstwo odniosła ta pierwsza, jednak błędne rozpoznanie natury depozytów doprowadziło wkrótce do porażki reformatorów i odrzucenia nawet zdrowej części ich teorii. Być może zabrzmi to banalnie, ale prawdą jest, że potrzebujemy wielkiej reformy polityki pieniężnej. Celem niniejszego artykułu nie jest zarekomendowanie konkretnego rozwiązania, ale przeanalizowanie ważnego z punktu widzenia historii przykładu tego, jak należy (albo raczej jak nie należy) prowadzić politykę pieniężną i przeprowadzać reformy.

czytaj dalej
czytaj dalej

Huerta de Soto: Myśl ekonomiczna w starożytnej Grecji

6 grudnia 2010 Historia myśli ekonomicznej Komentarze: 11

Greckim myślicielom nie udało się pojąć najważniejszych zasad spontanicznego rynkowego porządku ani dynamicznego procesu współpracy w świecie, który ich otaczał. Poza nielicznymi wyjątkami, filozofowie byli zwolennikami etatyzmu i piewcami totalitarnej Sparty.

czytaj dalej
czytaj dalej

McGee: Ferdinando Galiani, włoski prekursor szkoły austriackiej

12 września 2010 Biografie Komentarze: 1

Szkoła austriacka nie wzięła się znikąd. Jej podwaliny były tworzone począwszy od starożytności przez licznych ekonomistów i filozofów. W XVIII wieku teorią ekonomii zajmował się Włoch, Ferdinando Galiani. W swoich pracach rozwinął m.in. teorię wartości i procentu, z czego skorzystali później Menger i Böhm-Bawerk.

czytaj dalej
czytaj dalej