Wiśniewski: O blaskach i cieniach demokratycznego podejmowania decyzji gospodarczych

1 grudnia 2009 Filozofia polityki Komentarze: 12

(...) deklaratywne uwielbienie dla demokracji w świecie nie wydaje się słabnąć – nieczęsto słyszy się stwierdzenia, że świat stał się już zanadto demokratyczny; przeciwnie – bezustannie słyszy się głosy, że demokracji jest wciąż za mało, przy czym wypowiedzi takie zdają się padać coraz częściej w odniesieniu do kontekstu nie politycznego, a gospodarczego. Cóż dokładnie miałyby jednak oznaczać wspomniane nawoływania do „demokratyzacji gospodarki”?

czytaj dalej
czytaj dalej

Wiśniewski: Efekt zapadki i przyszłość wolności

30 stycznia 2009 Filozofia polityki Komentarze: 6

Tzw. efekt zapadki, opisany najpełniej przez Roberta Higgsa, to zjawisko polegające na gwałtownym rozroście struktur rządowych w obliczu sytuacji kryzysowych, oraz na braku redukcji tychże struktur do dawnego poziomu w okresie pokryzysowym. Dotychczas badane metodą analizy historycznej, otwiera ono również szerokie – i wciąż prawdopodobnie nie w pełni wykorzystane – możliwości badawcze na płaszczyźnie prakseologicznej.

czytaj dalej
czytaj dalej
Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572