Rothbard: Kopernik i ilościowa teoria pieniądza

12 sierpnia 2010 Historia myśli ekonomicznej Komentarze: 8

W toku swego wywodu Kopernik jako pierwszy wysunął spójną „ilościową teorię pieniądza”, która głosi, że ceny zależą bezpośrednio od podaży pieniądza. Zrobił to 30 lat przed Azpilcueta Navarrus i bez wiedzy na temat inflacyjnych efektów napływu kruszcu z Nowego Świata, który mógłby skłaniać go do takich wniosków.

czytaj dalej
czytaj dalej