Mises: Historia liberalizmu niemieckiego i korzenie nazizmu

16 października 2010 Historia polityki Komentarze: 0

Niemiecki liberalizm nie osiągnął w XIX wieku wpływów, które umożliwiłyby przeprowadzenie gruntownych reform. Z jednej strony musiał walczyć z ciągle silnym absolutyzmem i siłami starego porządku, z drugiej strony coraz większe poparcie zaczęły zdobywać tendencje etatystyczne.

czytaj dalej
czytaj dalej

Mises: Niemiecki liberalizm

5 listopada 2005 Filozofia polityki Komentarze: 0

Ludwig von Mises w swojej książce Omnipotent Government pisze: "Fundamentalnym błędem jest wiara w to, iż nazizm jest odrodzeniem lub kontynuacją polityki i mentalności ancien régime’u, bądź też wyrazem 'pruskiego ducha'. Nazizm nie podąża za nicią idei i instytucji charakterystycznych dla historii Niemiec." Prezentujemy niniejszym pierwszy podrozdział książki, poświęcony źródłom niemieckiego liberalizmu.

czytaj dalej
czytaj dalej