Hieber: Język jako działanie

16 września 2013 Kultura Komentarze: 1

Ludzie używają języka do czegoś więcej niż tylko komunikacji — używają go również do tego, by coś robić. Samo przemawianie jest często zachowaniem, tak jak wtedy, gdy mówimy „przyrzekam” lub „uroczyście oświadczam”. Wielu współczesnych językoznawców przyjmuje, że każdy język jest performatywny. Nawet nieszkodliwe zdanie oznajmiające „poszedłem do sklepu” konstytuuje działanie, tj. akt informowania. Tak jak w każdym innym działaniu, mówimy i piszemy, by wpłynąć na świat lub myślenie innych. Język jest więc rodzajem działania, a tym samym podlega prawom prakseologii.

czytaj dalej
czytaj dalej

Mises: Zasadnicze problemy ludzkiej egzystencji

14 stycznia 2013 Metaekonomia Komentarze: 0

Wiedza ekonomiczna jest zasadniczym elementem konstrukcji ludzkiej cywilizacji. Jest fundamentem, na którym zbudowane zostały wszystkie osiągnięcia współczesnego przemysłu, a także moralne, intelektualne i medyczne osiągnięcia minionych wieków. Od ludzi zależy, czy we właściwy sposób skorzystają ze wspaniałego skarbu tej wiedzy, czy pozostawią go niewykorzystanym.

czytaj dalej
czytaj dalej

[VIDEO] Ludwig von Mises – Przyczyny upadku starożytnego Rzymu

4 stycznia 2011 Filmy Komentarze: 3

Fragment książki Ludzkie Działanie Ludwiga von Misesa (wyd. Instytut Misesa, Warszawa 2007), rozdział XXX, fragment o przyczynach upadku starożytnych cywilizacji.

czytaj dalej
czytaj dalej

Mises: Dlaczego napisałem „Ludzkie działanie”?

3 kwietnia 2008 Dydaktyka ekonomii Komentarze: 0

Przedstawienie całościowej analizy [procesów gospodarczych] jest zadaniem mojej książki "Ludzkie działanie – traktat o ekonomii". Jest to zwieńczenie studiów i badań całego życia, wynik doświadczeń zbieranych przez 50 lat. Obserwowałem działanie sił, które zmierzały nieuchronnie do unicestwienia rozwiniętej cywilizacji i bogactwa Europy. Pisząc tę książkę, chciałem wesprzeć starania naszych najwybitniejszych myślicieli, którzy chcą powstrzymać Amerykę od podążania tą drogą ku przepaści.

czytaj dalej
czytaj dalej

Mises: Okres produkcji, czas oczekiwania i okres zabezpieczenia

5 maja 2007 Kapitał Komentarze: 0

Gdyby ktoś chciał zmierzyć długość okresu produkcji koniecznego do wytworzenia różnych dostępnych teraźniejszych dóbr, musiałby prześledzić ich dzieje, począwszy od momentu, kiedy po raz pierwszy wydatkowano pierwotne czynniki produkcji [w związku z wytworzeniem tych dóbr]. Musiałby ustalić, kiedy po raz pierwszy wykorzystano surowce i pracę do procesów, które - niezależnie od tego, czy służyły do produkcji innych dóbr - miały udział w wytworzeniu danego dobra.

czytaj dalej
czytaj dalej

Ludwig von Mises: „Ludzkie działanie”, rozdziały 1-3

10 listopada 2006 Teksty Komentarze: 0

3 pierwsze rozdziały Ludzkiego działania.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rozmowa z Mateuszem Machajem: Dlaczego Human Action?

9 lipca 2006 Teksty Komentarze: 2

Dlaczego "Human Action" jest tak ważną książką? Czy rzeczywiście zasługuje na to, żeby po kilkudziesięciu latach od jej pierwszego wydania tłumaczyć ją na polski? - Na te i inne pytania odpowiada w rozmowie z nami Mateusz Machaj, Fundator Instytutu Misesa.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Dlaczego warto wesprzeć „Human Action”?

5 marca 2006 Aktualności Komentarze: 0

Złe systemy społeczne, z natury szkodliwe, należy odrzucać. Niestety, nie zawsze się tak dzieje. W krótkim okresie przyczyną tego zjawiska może być groźba użycia karabinów, pistoletów czy kul. Gdy weźmiemy pod uwagę dłuższy horyzont czasowy i spojrzymy na społeczeństwo jako całość, zrozumiemy, że rząd nie jest mafią, trzymającą ludzi w niewoli, jak pospolita banda barbarzyńców – instytucja państwa opiera się bowiem na biernym poparciu społecznym. Państwo musi robić wszystko, żeby władać umysłami obywateli. Dlatego strategicznym, priorytetowym celem przyjaciół wolności powinna być walka o prawdę.

czytaj dalej
czytaj dalej
Nasi darczyńcy