Stroup: Czy wolność gospodarcza przyczynia się do poprawy warunków życiowych kobiet?

11 listopada 2012 Społeczeństwo Komentarze: 2

Czy relatywnie bardziej rynkowo zorientowane społeczeństwa mają tendencje do wspierania czy hamowania starań kobiet o lepsze warunki życiowe? Używając danych na temat poziomu życia kobiet pochodzących z Projektu Rozwoju Narodów Zjednoczonych, można stwierdzić, że badania empiryczne niosą za sobą zachęcające wnioski. Kobiety żyjące w krajach o większej wolności gospodarczej cieszą się wyższym poziomem życia.

czytaj dalej
czytaj dalej