Gruhn: Happy Birthday to You w krainie OZZ

27 lutego 2013 Audio Komentarze: 0

Wpływy z opłaty reprograficznej trafiają do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, dlatego nieco zaskakuje, że nazywają one piractwem i ścigają działania, z których przynajmniej część można zakwalifikować nie tylko jako dozwolony użytek, ale które są opłacane przez użytkowników.

czytaj dalej
czytaj dalej