Fillieule: Misesowska prakseologia – przykład z dziedziny socjologii przestępczości

15 stycznia 2015 Prakseologia Komentarze: 1

W tym wykładzie chcę podkreślić głębię i znaczenie jego koncepcji teoretycznych nauk społecznych jako prakseologii. Prakseologia misesowska opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach. Po pierwsze — pojęciu ludzkiego działania, i po drugie — apriorystycznym charakterze nauk społecznych. Kształtując te poglądy, Mises odnosił się głównie do ekonomii. Ja jednak chciałbym zilustrować proponowane przez niego zasady ludzkiego działania i aprioryzmu przy pomocy innej dziedziny nauk społecznych — a mianowicie socjologii przestępczości.

czytaj dalej
czytaj dalej

Tinsley: Prywatna policja

4 maja 2011 Ekonomia sektora publicznego Komentarze: 12

Sromotne porażki policji skłaniają do przeprowadzenia jej natychmiastowej prywatyzacji. W artykule próbuję nakreślić metody działania prywatnych agencji bezpieczeństwa oraz odeprzeć główne zarzuty dotyczące prywatyzacji policji: że biednych nie będzie stać na ochronę policyjną, a prywatna policja będzie bardziej podatna na korupcję.

czytaj dalej
czytaj dalej

O’Neill: Społeczeństwo przestępców

1 kwietnia 2010 Filozofia polityki Komentarze: 34

Większość ludzi przestrzega rządowych regulacji. Ale to nie jest respektowanie prawa, tylko respektowanie aktów prawnych, czyli rozporządzeń woli aktualnej władzy. W rzeczywistości jedyne zasady zasługujące na miano „praw” to zasady prawa naturalnego — obiektywne normy, które natura ludzka uznaje za moralnie właściwe. Składają się na nie zasada nieagresji, niezbywalne prawo własności oraz zasada wolnej wymiany towarów, które leżą u podstaw libertariańskiej teorii sprawiedliwości.

czytaj dalej
czytaj dalej