Chodorov: Psychologia klasy politycznej

7 sierpnia 2011 Filozofia polityki Komentarze: 2

Sposób myślenia polityka różni się od sposobu myślenia zwykłych zjadaczy chleba, a jeśli chcemy zrozumieć polityków, to różnica ta powinna być zbadana. My, ludzie, którzy mówimy tak wiele o sprawach publicznych, nigdy nie będziemy wiedzieć, o czym mówimy — aż do chwili, w której weźmiemy pod uwagę fenomen psychologii politycznej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Wiebe: Psychologia ewolucyjna a uprzedzenia antyrynkowe

2 marca 2011 Antropologia ekonomiczna Komentarze: 83

Ludzie mają wykształcone ewolucyjnie antyrynkowe przesądy. Zespół takich poglądów możemy nazwać ekonomią ludową. Żeby się jej pozbyć, trzeba niestety włożyć mnóstwo wysiłku w edukację ekonomiczną.

czytaj dalej
czytaj dalej

Murphy: Psychologia a prakseologia

5 lutego 2006 Prakseologia Komentarze: 2

W przeciwieństwie do pozytywistycznego stanowiska głównego nurtu, według którego wszystkie teorie ekonomiczne muszą wyprowadzać falsyfikowalne prognozy, które można testować, Ludwig von Mises wierzył, że wszystkie wiążące teorematy ekonomii muszą zostać wydedukowane z aksjomatu, że „ludzie działają”; Czy psychologia powinna korzystać z metod eksperymentalnych? Czy austriacy uważają, że metody nauk przyrodniczych; innymi słowy, sformułowanie hipotezy, która jest potem przedmiotem eksperymentalnej weryfikacji lub odrzucenia; są równie nieodpowiednie dla psychologii, jak dla ekonomii?

czytaj dalej
czytaj dalej