Rozdział 3.5 podręcznika „Wolna przedsiębiorczość” – Swoboda umów i praktyka ich zawierania

16 grudnia 2015 Teksty Komentarze: 18

Swoboda umów jest jedną z podstawowych cech przepisów prawa rozwiniętych państw. Bez wątpienia możemy ją określić jako jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnej cywilizacji. Oznacza w swojej postaci ucieleśnienie zasady wolności obywatelskiej, gdyż pozwala na zawieranie suwerennych i swobodnych relacji międzyludzkich. To swoboda umów pozwala nam wybierać miejsce pracy, jak również sprzedawców oferujących nam dobra i usługi.

czytaj dalej
czytaj dalej