Stachowiak: Rola niepewności w życiu ekonomicznym

26 sierpnia 2014 Niepewność a ryzyko Komentarze: 1

"Niepewność w ekonomii dała się odczuć szczególnie w obecnej dekadzie. Szybkie zmiany oraz postęp technologiczny wymuszają ciągłe dostosowywanie się do nowego otoczenia w warunkach globalnej rywalizacji. Opisane zjawisko obecne jest w systemie gospodarki wolnorynkowej, opartej na fundamencie własności prywatnej, która stanowi niejako skomplikowany mechanizm naczyń połączonych".

czytaj dalej
czytaj dalej