Sieroń: Czy potrzebna jest koncepcja „twórczego geniusza”?

5 grudnia 2010 Społeczeństwo Komentarze: 16

Choć Mises błyskotliwie rozprawił się z teorią polilogizmu i uważał, że „prakseologia (…) dochodzi do powszechnie obowiązujących twierdzeń na temat wszelkiego ludzkiego działania”, to jednak z jakichś przyczyn — jak pokaże ten artykuł — stał na stanowisku, że zajęcia wykonywane przez „twórczego geniusza” nie odpowiadają prakseologicznemu pojęciu pracy. Czy można obronić takie stanowisko?

czytaj dalej
czytaj dalej