Murphy: Wojny walutowe

23 lutego 2011 Ekonomia międzynarodowa Komentarze: 0

Zarówno Rezerwa Federalna, jak i rząd amerykański stosują teraz tę samą politykę co w latach trzydziestych, tuż po krachu na giełdzie nowojorskiej. (...) Rządy, które chcą, aby eksporterzy odnieśli korzyści z osłabienia waluty, ryzykują, że wybuchnie wojna na dewaluacje walut narodowych. Żadna ze stron tego konfliktu nie jest w stanie zdobyć długofalowej przewagi w wyścigu o zmniejszenie wartości waluty, który skutkuje jedynie coraz wyższymi cenami wszystkich towarów i usług. Polityka inflacyjna nie tylko nie przynosi długotrwałych korzyści, ale również utrudnia jakiekolwiek planowanie na przyszłość.

czytaj dalej
czytaj dalej

Lewiński: W obronie wolnego handlu

2 maja 2004 Ekonomia międzynarodowa Komentarze: 0

Jan Lewiński odpiera zarzuty alterglobalistów skierowane przeciwko wolnemu handlowi, polemizując z artykułem Doroty Hemi pt. Globalizacja Nierówności, który ukazał się w Życiu 22 kwietnia 2004. Niniejsza polemika stanowi jednocześnie krytykę polityki nacjonalizacji pieniądza, zakończonej ostatecznym utrąceniem standardu złota w 1971 roku.

czytaj dalej
czytaj dalej