Podręcznik „Wolna przedsiębiorczość” dopuszczony do użytku w szkołach!

6 maja 2021 Aktualności Komentarze: 7

Z radością pragniemy poinformować, że podręcznik Wolna przedsiębiorczość autorstwa naszego założyciela dr. hab. Mateusza Machaja został dopuszczony do użytku w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących oraz technikach.

czytaj dalej
czytaj dalej

Podręcznik „Wolna przedsiębiorczość” na razie bez ministerialnej akredytacji

8 sierpnia 2017 Aktualności Komentarze: 9

Niestety podręcznik "Wolna przedsiębiorczość" nie został dopuszczony do szkolnego użytku. Instytut Misesa odwołał się od tej decyzji - teraz czekamy na decyzję Ministerstwa.

czytaj dalej
czytaj dalej

Gwiazdowski: Rozdział podręcznika „Wolna przedsiębiorczość” – Podatki

17 lutego 2016 Teksty Komentarze: 5

W większości współczesnych państw stosuje się równolegle różne sposoby pozyskiwania środków finansowych w postaci podatków, opłat i ceł, a nawet tak zwanych składek na różne fundusze celowe. Wszystkie one nazywa się daninami publicznymi. Ich istotą jest przymusowość. Musimy przekazywać państwu nasze pieniądze i nie mamy w tej kwestii pozostawionego wyboru. Jest to główna cecha odróżniająca kontrybucje fiskalne od zwykłych transakcji rynkowych.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Koniunktura gospodarcza i handel zagraniczny – Rozdział podręcznika „Wolna przedsiębiorczość”

5 lutego 2016 Teksty Komentarze: 2

ednym z podstawowych terminów ekonomicznych jest koniunktura. Jest to często stosowany termin specjalistyczny, który oznacza całokształt wszelkich czynników i okoliczności gospodarczych decydujących o sytuacji ekonomicznej w danym kraju. Gdy mówimy o dobrej (lub złej) koniunkturze, to mamy na myśli pozytywną (lub negatywną) sytuację w sferze, którą omawiamy. Stąd możemy mówić na przykład o koniunkturze na giełdzie, czy koniunkturze w sektorze eksportowym, dobrej koniunkturze w budownictwie etc.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Banki – rozdział podręcznika „Wolna przedsiębiorczość”

2 lutego 2016 Teksty Komentarze: 2

W działalności bankowej moglibyśmy wyróżnić dwa filary działalności: kasowo-rozliczeniowy oraz oszczędnościowo-kredytowy. Ten pierwszy dotyczy oferowania ludziom depozytów bankowych, a więc w pewnym sensie zmagazynowanych przez nich pieniędzy, do których mamy dostęp w banku i przez Internet. Wraz z tym wiąże się szereg korzyści, które znamy z praktyki: możliwość otrzymywania i realizacji przelewów, możliwość zapłaty kartami płatniczymi, możliwość wypłaty gotówki w bankomatach, czy zapłaty za pomocą telefonów komórkowych etc.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Rozdział 3.8 podręcznika „Wolna przedsiębiorczość” – Ocena własnych umiejętności i przyszła kariera

15 stycznia 2016 Teksty Komentarze: 0

Podjęcie właściwej i dającej spełnienie pracy jest procesem bardziej rozciągniętym w czasie, niż mogłoby się wydawać. Kiedy już jesteśmy w pełni ukształtowani w dorosłym życiu, musimy się dobrze zareklamować odpowiednimi dokumentami aplikacyjnymi oraz zaprezentować w wypadku zaproszenia na rozmowę.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Rozdział 3.7 podręcznika „Wolna przedsiębiorczość” – Emerytura i systemy emerytalne

12 stycznia 2016 Teksty Komentarze: 3

Celem systemu emerytalnego, czyli zinstytucjonalizowanego sposobu finansowania emerytur, jest zapewnienie środków finansowych osobom w podeszłym wieku. Polski system emerytalny przeszedł znaczną ewolucję od rozpoczęcia transformacji ustrojowej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Rozdział 3.6 podręcznika „Wolna przedsiębiorczość” – Biznesplan przedsiębiorstwa i zarządzanie jego realizacją

7 stycznia 2016 Teksty Komentarze: 1

Biznesplan jest pierwszym zadaniem, przed którym staje każdy przedsiębiorca. Zasadność przygotowywania biznesplanu jest w zasadzie analogiczna jak przy planowaniu czegokolwiek: otóż zawsze warto mieć plan. Niezależnie od tego, jakiego przedsięwzięcia się podejmujemy. Czy jest to pisanie rozprawki, studiowanie konkretnego przedmiotu, przygotowanie do sprawdzianu, czy też zajęcie jeszcze poważniejsze: rozpoczynanie działalności gospodarczej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rozdział 3.5 podręcznika „Wolna przedsiębiorczość” – Swoboda umów i praktyka ich zawierania

16 grudnia 2015 Teksty Komentarze: 18

Swoboda umów jest jedną z podstawowych cech przepisów prawa rozwiniętych państw. Bez wątpienia możemy ją określić jako jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnej cywilizacji. Oznacza w swojej postaci ucieleśnienie zasady wolności obywatelskiej, gdyż pozwala na zawieranie suwerennych i swobodnych relacji międzyludzkich. To swoboda umów pozwala nam wybierać miejsce pracy, jak również sprzedawców oferujących nam dobra i usługi.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rozdział 3.4 podręcznika „Wolna przedsiębiorczość” – Myślenie bilansowe: aktywa i pasywa

10 grudnia 2015 Teksty Komentarze: 0

Jeśli mielibyśmy najprościej jak się da podsumować zasady księgowości, to można je ująć w następujący sposób: „dobrze wiedzieć co się robi i skąd się ma na to pieniądze”. W rachunkowości przedstawia się zawsze dwie strony działalności. Po jednej z nich są aktywa, czyli majątek, który posiada jednostka gospodarcza. Po drugiej są pasywa, czyli inaczej źródła finansowania tego majątku.

czytaj dalej
czytaj dalej
Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572