Błaszczyk: W sprawie minimalnych stawek godzinowych

18 lutego 2017 Ekonomia pracy i demografia Komentarze: 10

1 stycznia 2017 r. weszły w życie regulacje wprowadzające minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia dla umów zlecenia oraz o świadczenie usług. Niezależnie od woli stron wysokość honorarium osób fizycznych (także prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem że nie zatrudniają pracowników bądź nie posługują się podwykonawcami) w przypadku tego rodzaju umów powinna zostać ustalona na poziomie nie niższym niż 13 zł.

czytaj dalej
czytaj dalej

Newman: Co się stało, gdy pewna firma ustaliła wynagrodzenie minimalne na 70 000 USD rocznie

7 kwietnia 2016 Ekonomia pracy i demografia Komentarze: 11

Dan Price, prezes zarządu Gravity Payments, zgodził się na obniżenie swojej rocznej pensji o 930 000 USD, aby podwyższyć minimalne roczne wynagrodzenie pracowników firmy do 70 000 USD. Jego plan — ogłoszony w kwietniu 2015 r. — ma zostać zrealizowany w ciągu trzech lat. Spotkał się on z aprobatą zarówno pracowników (szczególnie tych, którzy otrzymają najwyższą podwyżkę), jak i zwolenników równości dochodowej. Osiągnął również znaczny rozgłos, rozprzestrzeniając się w mediach społecznościowych i spotykając się głównie z pozytywnymi reakcjami.

czytaj dalej
czytaj dalej

Morin: Opieka społeczna, płace minimalne i bezrobocie

23 września 2014 Ekonomia pracy i demografia Komentarze: 1

Z różnych rodzajów ingerencji rządu w nasze życie, ta dotycząca minimalnego wynagrodzenia jest najmilej widziana. Przemawia ona nie tylko do naszego wewnętrznego poczucia „sprawiedliwości”, lecz również do naszych własnych interesów. Jej urok może doprowadzić nas do błędnego wniosku, że jeżeli jest „ popularna”, jest również „właściwa”.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rothbard: Delegalizacja miejsc pracy

18 marca 2013 Ekonomia pracy i demografia Komentarze: 5

Istnieje tylko jeden właściwy sposób postrzegania prawa o płacy minimalnej: jest to przymusowe bezrobocie, kropka. To prawo mówi, że jest nielegalne zatrudnianie kogoś, płacąc poniżej poziomu X dolarów za godzinę. Oznacza to po prostu, iż duża liczba dobrowolnych umów płacowych jest teraz nielegalna i dlatego będzie sporo bezrobocia. Pamiętajmy, że prawo o płacy minimalnej nie zapewnia żadnych miejsc pracy, a jedynie delegalizuje je ― i jest to jego nieunikniony skutek.

czytaj dalej
czytaj dalej

Villarreal: Mity na temat płacy minimalnej

22 października 2012 Ekonomia pracy i demografia Komentarze: 26

Z punktu widzenia teorii ekonomii płaca minimalna w oczywisty sposób szkodzi interesom osób, których praca jest na rynku najniżej wyceniana. Mimo to zwolennicy minimalnego poziomu wynagrodzenia często twierdzą, że w szczególnych wypadkach jego wprowadzenie może poprawić los określonej grupy społecznej. Jak pokazuje doświadczenie, trudno o większą pomyłkę.

czytaj dalej
czytaj dalej

Hazlitt: Ekonomia w jednej lekcji. Rozdział XIX – Ustawowe płace minimalne

23 września 2012 Ekonomia pracy i demografia Komentarze: 2

Polityka rządu powinna być zorientowana nie na nakładanie coraz większych obowiązków na pracodawców, lecz na zachęcanie do osiągania zysków, co skłania pracodawców do rozwijania działalności, inwestycji w nowsze i lepsze maszyny, pozwalające zwiększać produktywność pracowników. Krótko mówiąc: rząd powinien zachęcać do akumulacji kapitału, a nie do niej zniechęcać; dzięki temu wzrosnąć mogą zarówno zatrudnienie, jak i stawki płac.

czytaj dalej
czytaj dalej

Virgo: Czy naprawdę potrzebujemy płacy minimalnej?

13 czerwca 2011 Ekonomia pracy i demografia Komentarze: 36

Obrońcy płacy minimalnej twierdzą, że: zmowa firm spowodowałaby spadek płac do poziomu bliskiego zeru, zrezygnowanie z płacy minimalnej spowodowałoby spadek płac w całym kraju, obywatele nie powinni być tak nisko wynagradzani. Każdy z tych argumentów może na pierwszy rzut oka wydawać się słuszny, jednak dokładniejsza analiza wykaże, że wszystkie są błędne.

czytaj dalej
czytaj dalej

Rockwell: Jak rozwiązać problem bezrobocia?

16 lutego 2010 Ekonomia pracy i demografia Komentarze: 22

Przeszkoda, która stoi na drodze pomiędzy obecną, okropną rzeczywistością a zerowym bezrobociem, to inżynierowie społeczni i politycy niechcący przyznać się do błędu. O ile jeszcze bezrobocie musi się zwiększyć, zanim stwierdzimy, że obecne rozwiązania nie działają?

czytaj dalej
czytaj dalej

Sennholz: Przeciw płacy minimalnej

23 lipca 2006 Ekonomia pracy i demografia Komentarze: 0

"Dobre intencje, połączone z błędem i ignorancją, mogą mieć niepożądane skutki. Nie ma na to lepszego przykładu niż płaca minimalna" - o problemie politycznych ingerencji w wolność pracy pisze Hans Sennholz.

czytaj dalej
czytaj dalej
Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572