Alchian: Prawa własności

25 lutego 2013 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 4

W ubiegłym tygodniu odszedł kolejny wielki ekonomista - Armen Alchian, współtwórca nowej ekonomii instytucjonalnej. Prezentujemy jego artykuł nt. praw własności, w którym dowodzi, że: "Prywatne prawa własności nie kolidują z prawami człowieka. One są prawami człowieka. Prywatne prawa własności są prawami człowieka do używania określonych dóbr i do ich wymiany. Wszelkie ograniczenia dotyczące prywatnych praw własności zmieniają układ sił z bezosobowych cech w stronę cech osobistych i w stronę zachowania, które jest zatwierdzane przez siły polityczne. To jest właśnie zasadniczym powodem do preferowania silnego systemu prywatnych praw własności — prywatne prawa własności chronią wolność jednostki".

czytaj dalej
czytaj dalej

Juruś: Locke a Rothbard – koncepcje własności

11 stycznia 2013 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 0

Na polskim rynku wydawniczym niedawno pojawiła się kolejna publikacja poświęcona tematyce libertariańskiej, co nas niezmiernie cieszy. Prezentujemy jeden rozdział z książki dr. Dariusza Jurusia z Uniwersytetu Śląskiego W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu .

czytaj dalej
czytaj dalej

Lachmann: Rynek a dystrybucja majątku

14 czerwca 2012 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 1

Dystrybucja jest przedmiotem poddawanym modyfikacjom przez prawa rynku, a nie niezależną zmienną procesu rynkowego. Nie trzeba dodawać, że nie jest kwestią sporną to, że w każdym dowolnym momencie dystrybucja należy do sił rynkowych, które kształtują procesy gospodarcze, ale należy zaprzeczyć, że sposób dystrybucji ma permanentny wpływ na rynek. Choć majątek jest zawsze dystrybuowany w jakiś konkretny sposób, to sposób ten nieustannie podlega zmianom.

czytaj dalej
czytaj dalej

Fijor: Austriacka krytyka paradygmatu własności prywatnej w ujęciu ekonomii dobrobytu

28 kwietnia 2012 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 0

Przedstawiamy rozdział powstającego doktoratu p. Jana Fijora. Autor omawia austriackie podejście do problemu własności prywatnej i krytykuje ujęcie tej kwestii w ekonomii głównego nurtu.

czytaj dalej
czytaj dalej

Doctorow: Lockdown. Nadchodząca wojna z komputerami ogólnego przeznaczenia

18 stycznia 2012 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 19

Przy okazji sporów o wolność w korzystaniu z Internetu, które wybuchły w związku z amerykańską ustawą SOPA, prezentujemy tekst, który przedstawia kroki rządów w nieco szerszym kontekście — jako część nadchodzącej wojny z komputerami ogólnego przeznaczenia.

czytaj dalej
czytaj dalej

Hoppe: O własności prywatnej, wspólnej i publicznej, z uzasadnieniem całkowitej prywatyzacji

12 września 2011 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 27

Postawiłem sobie trzy cele, pisząc ten artykuł. Po pierwsze, pragnę wyjaśnić naturę i funkcję własności prywatnej. Po drugie, chcę przedstawić różnice pomiędzy własnością „wspólną” a „publiczną”; wskażę również błąd w instytucji własności publicznej. Po trzecie, przedstawię uzasadnienia dla prywatyzacji i zaproponuję pewne zasady, według których powinna być przeprowadzana.

czytaj dalej
czytaj dalej

Benson: Uwagi na temat korupcji urzędników państwowych: czarny rynek praw własności

18 maja 2011 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 2

Kiedy rząd doprowadza do deficytu, blokując sprzedaż dóbr i usług po cenie wolnorynkowej, w sektorze prywatnym pojawiają się przedsiębiorcy skłonni do kupna i sprzedaży na czarnym rynku. Robią to nawet wtedy, gdy produkcja jakiegoś dobra jest zakazana. Działania rządu mogą jednak również powodować nadwyżki. W takich wypadkach niektórzy prywatni dostawcy mają często tendencję do niezgodnego z prawem zaniżania cen lub przekupywania chętnych nabywców.

czytaj dalej
czytaj dalej

McElroy: Prawa autorskie i patentowe w periodyku Benjamina Tuckera

28 grudnia 2010 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 1

Własność intelektualna — ucieleśniona w prawach autorskich i patentowych — była przedmiotem zagorzałej debaty na łamach periodyku „Liberty”, którego redaktorem był Benjamin Tucker. Warto przypomnieć jej przebieg i przyjrzeć się argumentom, które były wówczas przedstawiane przez różne strony sporu.

czytaj dalej
czytaj dalej

Wojtyszyn: Sprawiedliwa własność w ujęciu Murraya Newtona Rothbarda

16 stycznia 2010 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 5

Jedną z najdonioślejszych instytucji życia społecznego jest bez wątpienia kategoria własności. Rzec można, iż to ona była motorem napędowym idei dotyczących sposobu organizowania życia jednostek i wspólnot, ale także licznych doktryn politycznych i prawnych, które zawsze w większym lub mniejszym stopniu odnosiły się do zagadnienia własności i jej postulowanych form.

czytaj dalej
czytaj dalej

Hoppe: Własność, przyczynowość i odpowiedzialność

6 stycznia 2010 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 2

"Ścisła definicja odpowiedzialności" Rothbarda wymaga ważnych poprawek, jest bowiem zbyt obiektywistyczna. Poprawna definicja odpowiedzialności musi brać pod uwagę subiektywną naturę ludzkiego działania.

czytaj dalej
czytaj dalej