Rothbard: Źródła kryzysu ubezpieczeń

21 czerwca 2018 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 0

Firmy ubezpieczeniowe pobierają takie składki, by pokryć zobowiązania, których się spodziewają, i osiągnąć przy tym zysk. Jeśli ponoszą straty z powodu błędnych działań, przez co płatności okazują się wyższe od składek, to nie powinny oczekiwać współczucia, nie mówiąc już o wsparciu ze strony znoszących coraz większe trudy konsumentów i podatników.

czytaj dalej
czytaj dalej

Iwanik: Działania antymonopolowe na rynku ubezpieczeń

11 sierpnia 2011 Audio Komentarze: 0

Wymuszone przez brytyjskiego regulatora rynku ubezpieczeniowego zobowiązanie ograniczające dostęp do informacji o cenach rynkowych nie naprawi żadnych dających się zidentyfikować niewydolności rynku. Wręcz przeciwnie, takie zobowiązanie, w stopniu, w którym będzie dało się je wyegzekwować, zmniejszy efektywność rynku, zwiększy ryzyko ubezpieczeniowe, osłabi konkurencję oraz podniesie koszty działania towarzystw ubezpieczeniowych.

czytaj dalej
czytaj dalej

Iwanik: Solvency 2 – krok w kierunku etatyzmu

16 czerwca 2011 Audio Komentarze: 4

W branży ubezpieczeniowej trwają prace nad przygotowaniem towarzystw do wymogów europejskiej dyrektywy Solvency 2. W Polsce Komisja Nadzoru Finansowego właśnie rozpoczyna przygotowawczy „proces przedaplikacyjny” dla ubezpieczycieli. Implementacja nowego prawa znacznie zwiększa stopień regulacji i tak już mocno kontrolowanej europejskiej branży ubezpieczeniowej.

czytaj dalej
czytaj dalej

Iwanik: Europejski wyrok w sprawie o zastosowaniu dyrektywy o równym traktowaniu mężczyzn i kobiet w ubezpieczeniach jest niesprawiedliwy

18 marca 2011 Audio Komentarze: 10

Niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości narusza wolność ustalania warunków kontraktów pomiędzy ludźmi i dlatego jest niesprawiedliwy. Ponieważ wyrok wypacza także spontaniczny system cenowy na rynku ryzyka, będzie on mieć niekorzystny wpływ na zarządzanie ryzykiem w społeczeństwie.

czytaj dalej
czytaj dalej

Iwanik: Solvency 2 – co widać i czego nie widać?

29 października 2010 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 18

Solvency 2 wprowadza nowy, centralnie zaprojektowany system monitorowania ryzyka. Jednocześnie osłabia sprawdzone, zdroworozsądkowe mechanizmy zarządzania ryzykiem i underwritingu.

czytaj dalej
czytaj dalej

Iwanik: Jak stopy procentowe wpływają na rynek ubezpieczeń

21 sierpnia 2010 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 7

W zeszłym tygodniu Bank of England podjął decyzję o utrzymaniu stopy procentowej na poziomie 0,5%. Niski poziom stóp utrzymuje się w Wielkiej Brytanii już od dwóch lat. Jaki wpływ na gospodarczy ekosystem ma takie radykalne i długotrwałe działanie banku centralnego?

czytaj dalej
czytaj dalej

Iwanik: Powstaje europejski nadzór ubezpieczeń, kto może, przenosi się gdzie indziej

11 lipca 2010 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 5

Pomimo głębokiego kryzysu podstawowych założeń europejskiego systemu finansowego brukselscy planiści nie wstrzymują prac nad budową kolejnego centralnego mechanizmu finansowego. Nowy system nadzoru ubezpieczeń niesie zagrożenie dla europejskich rynków ubezpieczeniowych.

czytaj dalej
czytaj dalej

Iwanik: Koniec sporu o PZU – rachunek przyśle skarbówka

29 stycznia 2010 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 0

W roku 2010 zakończy się najprawdopodobniej pierwszy etap trwającej od dekady udręki prywatyzacyjnej PZU. Dotychczasowa historia zaangażowania państwa w PZU wskazuje, że państwowa kontrola ma destrukcyjny wpływ na ubezpieczyciela i jest kosztowna dla Polaków.

czytaj dalej
czytaj dalej

Iwanik: Nadzór finansowy oparty na zasadach ogólnych

27 grudnia 2009 Ekonomiczna analiza prawa Komentarze: 2

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad wdrożeniem europejskiego ubezpieczeniowego Projektu Wypłacalności 2 ("Solvency 2"), który zacznie obowiązywać w 2012. Jedną z nowości tej inicjatywy jest koncepcja nadzoru opartego na zasadach ogólnych (principle based regulation). Idea ta rozszerza zakres władzy organów nadzoru umożliwiając im arbitralne działania nieograniczone przepisami prawa.

czytaj dalej
czytaj dalej

Machaj: Co się stało AIG

22 września 2008 Komentarze Komentarze: 0

Ależ się przez ostatni tydzień działo. W przeciągu tych kilku dni uzbierało nam się tyle materiału, że wystarczyłoby na 10 felietonów. Z konieczności w naszym obszarze zainteresowań głównym punktem są oczywiście kłopoty na rynku amerykańskim, przekładające się na cały świat. Najpierw mieliśmy do czynienia z rekordowym w historii bankructwem Lehman Brothers, wraz z którym wyparowała z rynku mniej więcej taka wartość jak półtorej Polski. Zaraz później upaść miał Merrill Lynch, ale został przejęty przez Bank of America. Dlaczego akurat Lehman i Merrill?

czytaj dalej
czytaj dalej
Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572