Iwanik: Libertariański przegląd ubezpieczeń

21 maja 2008 Komentarze Komentarze: 0

Ubezpieczenia dzielimy na majątkowe, życiowe i społeczne. Polisa majątkowa to umowa pomiędzy stronami, w której jedna strona zobowiązuje się naprawić finansową szkodę (wypłacić odszkodowanie) spowodowaną przez wypadek losowy, a druga strona płaci za tę usługę opłatę (składkę). Ubezpieczenie życiowe to bardziej forma oszczędzania niż transfer ryzyka, choć element transferu ryzyka także tu występuje. Z kolei ubezpieczenie społeczne nie jest ubezpieczeniem w myśl zwykłej definicji tego słowa, jest to raczej system redystrybucji.

czytaj dalej
czytaj dalej